Virvelløse dyr

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Virvelløse dyr
Vitenskapelig navn: «Invertebrata
Evertebrata»
I tradisjonell systematikk har Virvelløse dyr vært eller er i bruk om en parafyletisk samling av de følgende gruppene:
Sammen med virveldyr utgjør virvelløse dyr dyr.

Virvelløse dyr eller invertebrater er et samlebegrep for alle dyr som mangler en virvelsøyle. De fleste virvelløse dyr er protostomier. Blant disse er bløtdyr, leddyr, leddormer og flatormer de dominerende gruppene.

Ser man bort ifra de egenskapene som man finner hos alle dyr, og at virvelløse dyr mangler de egenskapene som oppstod i stamarten til virveldyr, fins det ikke noen fellestrekk for virvelløse dyr. Variasjonen i kroppsbygninger blant virvelløse dyr er også mye større enn blant virveldyrene.

Før i tiden opererte man med et «vitenskapelig» navn på gruppen («Evertebrata» eller «Invertebrata»). Det er imidlertid hevet over all tvil at gruppen er kunstig. For eksempel er både kappedyr og pigghuder nærmere beslektet med virveldyr enn med f.eks. blekkspruter eller insekter. Av den grunn brukes ikke lenger virvelløse dyr som noen systematisk betegnelse.

Begrepet er likevel fremdeles i bruk i biologien, f.eks. i økologien, som en bekvem forkortelse for «alle slags forholdsvis små dyr som ikke er virveldyr». Når man f.eks. sier at størfisker lever av «bunnlevende virvelløse», så kan dette betegne bl.a. små krepsdyr, leddormer, slimormer og snegler.