Låarten sijte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Luru reinbeitedistrikt
Typereindrift
Org.nummer911 595 338
LederKjell Jøran Jåma

Låarten sijte eller Luru reinbeitedistrikt er en sørsamisk sijte og et reinbeitedistrikt i og omkring Lurudalen i kommunene Snåsa, Grong og Lierne i Nord-Trøndelag.[1][2][3] Distriktet avgrenses i nord av elva Sanddøla og i sør av riksgrensen mot Sverige.[4]

Sijten dekker et område på 2 729 km² og det er seks siidaandeler i sijten.[1] Sør for distriktet ligger Skæhkeren sijte, i nord ligger Tjåehkeren sijte. Over grensen mot Sverige grenser distriktet til Njaarke sameby.[5] Årsrytmen i beitemønsteret i området går sørøst-nordvest; med vår- og sommerbeiter nord for Lurudalen og høst- og vinterbeite i sørøstlige delen.[4] Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger delvis innenfor reinbeitedistriktet.[6][7]

Både den sørsamiske navnet Låarte og det norske navnet Luru er det samme landskapsnavnet, som finnes i elva Luru, Lurudalen og Luruvatnet.[8] Navnet skrives Låarte i nominativ, og med en tilføyd genitivs-n i sammenstillinger som Låarten sijte.

Den første navngitte samen som kan knyttes til området er Oluf Jonsson fra Hartchara fiellet (trolig Hartkjølen), som ifølge lensregnskap fra 1548 betalte to mårskinn og 51 gråskinn i skatt.[4] Lappekommisjonen oppga at det i 1890 befant seg 23 svenske samer i Luru, med tilsammen 7 400 rein. Den første som bosatte seg her etter etableringen av reinbeitedistriktene i 1894 var Thorkel Jonassen.[4] Malena Torkelsen, født Nursfjell (1871–1954) var en annen kjent reineier fra distriktet.[9][10]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Nøkkeltall for reindriftsnæringen i Nord-Trøndelag hos reindrift.no
  2. ^ Aina Bye og Bengt Åke Jåma. Mijjieh låartesne = Landet går i arv : rein, folk og natur i Luru reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag. Eget forlag, 2011. ISBN 978-82-303-1909-3
  3. ^ Aina Bye. Båatsojne jieleminie = Leve med rein : guvvievuesietimmie. Ugitt av Saemien sijte, 2009. ISBN 978-82-993781-8-5. 28 sider. Katalog til fotoutstilling
  4. ^ a b c d Samiske kulturminner i Låarten sijte : (arealer i kommunene Snåsa, Lierne og Grong). Registrert av Martha Jåma ; bearbeidet og redigert av Sverre Fjellheim. Utgitt av Saemien sijte, 1993. ISBN 82-992522-2-9
  5. ^ Ewa Ljungdahl Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.. Utgitt av Gaaltije, 2012. ISBN 978-91-979433-2-1
  6. ^ Tormod Aune, Steinar Johansen og Kjartan Trana. Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker : blå fjell og gylne drømmer. Utgitt av Lierne nasjonalparksenter, 2009. ISBN 978-82-998146-0-7
  7. ^ Konsekvenser for reindrift/samisk næring ved opprettelse av nye nasjonalparker m.v. Verdal-Snåsa-Lierne og Hartkjølen i Nord-Trøndelag. Rapport; Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen. 1998
  8. ^ «Låarte, Luru». Faktaark. Kartverket. Besøkt 2. november 2016. 
  9. ^ Martha Jåma. «Malena Torkelsen – kvinneskikkelse i Låarte». I: Samiske kulturminner i Låarten sijte, 1993
  10. ^ Oddvar Åsvoll. «Malena». I: Kumur, årsskrift for Snåsa historielag 1983. Opptrykt i I fjelli : minner og meninger fra et langt liv i Snåsafjella. Embla forlag, 2010. ISBN 978-82-92577-55-4