Regnskog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Regnskog på Fatu-Hiva, Marquesas-øyene
Tropisk regnskog i Amazonas i Peru
Kart over utbredelsen til tropisk regnskog

En regnskog er en skog med høy årlig nedbør, minst 1700–2000 mm.

Tropisk regnskog[rediger | rediger kilde]

Tropisk regnskog finnes der varm og fuktig luft stiger hurtig til værs på grunn av kraftig termisk lavtrykk. Når den fuktige luften er kommet et stykke opp, avkjøles den og fuktigheten faller ned som regn. Denne syklusen gjentas hvert døgn, og er mange steder så regelmessig at regnet faller på samme tid av døgnet i månedsvis. Det er alltid varmt og fuktig, mellom 27 og 35 grader.

Den tropiske regnskogen på jorden ligger som et sporadisk, bredt belte omkring ekvator. Den finnes først og fremst i Sentral-Amerika og Vest-India, nordre halvdel av Sør-Amerika, Sentral-Afrika samt Sørøst-Asia. Frem til år 2000 har over 150 000 km² regnskog – tilsvarende halve Norges areal – forsvunnet årlig på grunn av menneskelige handlinger. Fordi regnskogen minsker, utryddes omkring 150 arter, hver dag.

Omkring 6 % av jordoverflaten er dekket av regnskog. Dette er trolig under halvparten av hva arealet har vært før. Kjennetegnene for tropisk regnskog er at den er ekstremt artsrik. Over halvparten av verdens dyr og planter lever der, og mange av artene lever bare der.

Der det har skjedd avskoging av regnskog er det begrensninger for hvilke avlinger som kan dyrkes, og i hvor lang tid. Men ny skog kan plantes, og slikt arbeid foregår mange steder i verden.

Regnskogfondet er den ledende organisasjonen i Europa som arbeider for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner.

Økologisk kan tropiske regnskoger grupperes i fjellregnskog, sumpregnskog, mangroveskog og lavlandsregnskog. Felles for lavlandsregnskogene er:

  • Eviggrønn skog, ingen årstidsvariasjoner i blomstring, fruktsetting eller bladfelling.
  • Flere sjikt med trekroner. De fleste trær er 25-45 m høye, enkelte er opp til 70 m.
  • Rik på klatreplanter (lianer) og planter som vokser i trærne uten å snylte (epifytter).
  • Trærnes blader er ofte ovale og hengende med en dryppspiss, slik at vannet renner fort av.
  • Mange av trærne har blomster rett på stammen (kauliflori).
  • Jordsmonnet er tynt og næringsomsetningen er svært rask.

På grunn av den høye temperaturen og luftfuktigheten, råtner døde dyr og planter svært raskt og næringen herfra tas opp raskt av trærne. Selve jorden er derfor fattig på næringsstoffer. Dette kan tydelig sees på de stedene hvor man forsøker å utnytte regnskogsjord til landbruk. Jorden kan kun brukes i få sesonger innen den er utpint. Skogplanting er av samme årsak vanskelig å få til etter avskoging.

Tropiske regnskoger har eksistert i ca. 60 millioner år, og i løpet av denne tiden har et enormt mangfold av arter fått utvikle seg. De tropiske regnskogene har det høyeste biologiske mangfoldet på landjorda, men bare et fåtall av artene er registrert eller undersøkt av forskere.

Eksempler på tropiske regnskoger[rediger | rediger kilde]

Temperert regnskog[rediger | rediger kilde]

Utbredelsen til temperert regnskog

I de tempererte og subtropiske områdene hvor vanndamp fra havet presses opp over kystnære fjell, vil vi ofte finne regnskog.

I disse skogene er temperaturen og oksygeninnholdet i jorden for lavt for at nedbryterne klarer å bryte ned all detritus som skapes på et år. Derfor vil det oppstå myr og opphopning av humus i jorden. Dette fører i annen omgang til at pH-verdien faller og jorden blir sur. På den måten setter klimaet både direkte (via nedbøren) og indirekte (via jordbundsforholdene) vilkårene for plantevekst. Det regnes som svært sannsynlig at det ennå er mange medisinske planter og urter som ikke er oppdaget ennå, og som kommer til å bli oppdaget i nærmeste fremtid.

Eksempler på tempererte regnskoger[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]


Klimasoner i Köppens klimaklassifisering
Gruppe A: TropiskRegnskog (Af) - Monsun (Am) - Savanne (Aw, As)
Gruppe B: TørtØrkenklima (BW) - Steppe (BSh, BSk)
Gruppe C: TemperertFuktig subtropisk (Cfa, Cwa) - Maritimt (Cfb, Cwb, Cfc) - Middelhavsklima (Csa, Csb)
Gruppe D: KontinentaltFuktig kontinentalt (Dfa, Dwa, Dfb, Dwb) - Subarktisk (Dfc, Dwc, Dfd)
Gruppe E: ArktiskTundra (ET) - Permafrost (EF) - Alpint