Hopp til innhold

Biotop

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ei elgku i barskog, en typisk biotop for dette hjortedyret.

Biotop brukes i økologien om lokalitetstyper med karakteristiske plante- og dyresamfunn.

På samme måte som habitat er stedet der en art finnes, er biotop stedet der et spesielt samfunn av arter finnes. Eksempler på biotoper kan være havstrand, strandeng, kystlynghei, oresump, lavfuruskog, kalkfuruskog, fukteng, høystaudemark, slåttemark, blåbærgranskog, edelløvskog, lavalpin, mellomalpin, høyalpin, sandørken, grotter. En biotop vil ofte ses på som synonymt med et økosystem.

EU har gående et biotopprosjekt som er en del av CORINE (CO-oRdinated of INformation on the Environment). Dette prosjektet publiserer en CORINE Biotope Manual som beskriver og definerer et stort antall europeiske biotoper.[1]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ CORINE Biotope Manual – Corine (EU).