Mal:Infoboks elv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Malen {{Infoboks elv}} lager en infoboks til bruk i artikler om elver.

Bruk[rediger kilde]

Malen brukes ved å kopiere den inn i artikkelen og fylle ut de relevante parametrene:

{{Infoboks elv
| navn = 
| undertekst = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| bildestørrelse = 
| byline = 
| kart = 
| karttekst = 
| land = 
| land2 = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| inndeling2navn = 
| inndeling2 = 
| lengde = 
| lengde_ref = 
| lengde_hovedløp = 
| lhovedløp_ref = 
| lengde_totalt = 
| ltotalt_ref = 
| nedbørfelt = 
| nedbørfelt_ref = 
| middelvannføring = 
| middelvannføring_ref = 
| start = 
| høyde_start = 
| koord_start = 
| fjerneste_kilde = 
| høyde_fjerneste = 
| koord_fjerneste = 
| vannstreng = 
| munning = 
| høyde_munning = 
| koord_munning = 
| sideelver = 
| høyre sideelver = 
| venstre sideelver = 
| innsjøer = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| koordinatregion = 
}}

Forklaring til malens parametre[rediger kilde]

 • navn – Navnet på elva
 • undertekst – Andre navneformer (vises under hovednavnet, i noe mindre skrift)
 • bilde – Filnavnet til bilde på Commons
 • bildetekst – Selvvalgt tekst som vises under bildet
 • bildestørrelse – Bredde på bilde, 290px hvis ikke annet oppgis
 • byline – Navn på fotograf
 • kart – Filnavnet til kart på Commons (hvis både bilde og kart brukes vises «kart» under «bilde». Foruten parameternavnet er det intet skille mellom «kart» og «bilde», og de kan dermed brukes om hverandre hvis ønskelig)
 • karttekst – Selvvalgt tekst som vises under kartet
 • land – Hvilket land elva ligger i. Skrives inn uten lenke, og vises i infoboksen med landets flagg og lenke til artikkelen om landet.
 • land2 – Brukes hvis elva ligger i flere enn ett land. Hvis flagg og lenker er ønskelig må dette legges til av brukeren.
 • inndelingnavn – Type administrativ inndeling (fylke, delstat, provins e.l.)
 • inndeling – Navnet på inndelingen
 • inndeling2navn – Brukes hvis det er nødvendig å angi neste (lavere) nivå administrativ inndeling (kommune, by e.l.)
 • inndeling2 – Navnet på neste (lavere) nivå inndeling
 • lengde – Elvas lengde i kilometer
 • lengde_refReferanse på elvas lengde. Skal alltid oppgis.
 • lengde_hovedløp – Lengden til elvas hovedløp, dvs. hvor den kalles ved navnet den har ved munningen. Hvis lengden til elvas hovedløp er identisk med elvas totale lengde skal dette parameteret ikke brukes. Se også «Fjerneste kilde».
 • lhovedløp_refReferanse på lengde hovedløp. Skal alltid oppgis.
 • lengde_totalt – Den totale lengden til elva, inkludert tilløpselver. Hvis lengden til elvas hovedløp er identisk med elvas totale lengde skal dette parameteret ikke brukes. Se også «Fjerneste kilde».
 • ltotalt_refReferanse på total lengde. Skal alltid oppgis.
 • nedbørfelt – Nedbørfelt i kvadratkilometer
 • nedbørfelt_refReferanse på nedbørfelt. Skal alltid oppgis.
 • middelvannføring – Middelvannføring i kubikkmeter per sekund. Det bør også oppgis hvor middelvannføringen er målt. Hvis middelvannføring er oppgitt for flere steder bør de for bedre lesbarhet plasseres på flere linjer (adskilles med <br />), og for alle linjer unntatt den siste må det da også oppgis måleenhet (m³/s). Se eksempel her.
 • middelvannføring_refReferanse på middelvannføring. Skal alltid oppgis.
 • start – Hvor elvas hovedløp begynner, dvs. hvor den kalles ved navnet den har ved munningen.
 • høyde_start – Høyde over havet i meter ved elvas startpunkt
 • koord_start – Koordinatene til elvas startpunkt, bruk {{Koord}}
 • fjerneste_kilde – Hvor elvas fjerneste kilde ligger. Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes.
 • høyde_fjerneste – Høyde over havet i meter ved elvas fjerneste kilde. Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes.
 • koord_fjerneste – Koordinatene til elvas fjerneste kilde, bruk {{Koord}}. Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes.
 • vannstreng – Rekken av elver (evt. også innsjøer der dette er relevant) fra hovedløpet til fjerneste kilde. Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes.
 • munning – Hvor elva munner ut
 • høyde_munning – Høyde over havet i meter ved elvas munning
 • koord_munning – Koordinatene til elvas munning, bruk {{Koord}}
 • sideelver – I rekkefølge oppover fra munningen. I vassdrag med mange sideelver bør man i stedet bruke «høyre sideelver» og «venstre sideelver».
 • høyre sideelver – Sideelver fra høyre, sett i elvas strømretning, i rekkefølge oppover fra munningen
 • venstre sideelver – Sideelver fra venstre, sett i elvas strømretning, i rekkefølge oppover fra munningen
 • innsjøer – større innsjøer i nedbørfeltet
 • posisjonskart – Se dokumentasjon under
 • breddegrad – I desimalgrader (se under)
 • lengdegrad – I desimalgrader (se under)
 • koordinatregion – (se under)

[vis] [rediger] Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.34567890 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets breddegrad angitt i desimaler. Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.76543210 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler. Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Eksempler[rediger kilde]

Følgende tekst blir til infoboksen som er vist til høyre.

Glomma / Glåma

Kart over Glomma / Glåma
Glommas løp fra Aursunden til Fredrikstad. I gult Glommavassdragets nedbørfelt.

FylkeSør-Trøndelag, Hedmark, Akershus, Østfold
Lengde623 km 
Nedbørfelt41 697 km² 
Middelvannføring705 /s 
StartTydalsfjellene i Sør-Trøndelag
  – Høyde860 moh.
MunningOslofjorden ved Fredrikstad
  – Høydemoh.
SideelverRena, Vorma m.fl.

{{Infoboks elv
| navn = Glomma / Glåma
| kart = Glomma-river.png
| karttekst = Glommas løp fra Aursunden til Fredrikstad. I gult Glommavassdragets nedbørfelt.
| inndelingnavn = Fylke
| inndeling = [[Sør-Trøndelag]], [[Hedmark]], [[Akershus]], [[Østfold]]
| lengde = 623
| nedbørfelt = 41 697
| middelvannføring = 705
| start = Tydalsfjellene i Sør-Trøndelag
| høyde_start = 860
| munning = [[Oslofjorden]] ved [[Fredrikstad]]
| høyde_munning = 0
| fall = 860
| sideelver = [[Rena (elv)|Rena]], [[Vorma]] m.fl.
}}

Se også[rediger kilde]