Hopp til innhold

Mal:Infoboks elv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Malen {{Infoboks elv}} lager en infoboks til bruk i artikler om elver, helårlige eller periodiske.

Bruk[rediger kilde]

Malen brukes ved å kopiere den inn i artikkelen og fylle ut de relevante parametrene:

{{Infoboks elv
| navn = 
| undertekst = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| byline = 
| land = 
| land2 = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| inndeling2navn = 
| inndeling2 = 
| lengde = 
| lengde_ref = 
| lengde_hovedløp = 
| lhovedløp_ref = 
| lengde_totalt = 
| ltotalt_ref = 
| nedbørfelt = 
| nedbørfelt_ref = 
| middelvannføring = 
| middelvannføring_ref = 
| start = 
| høyde_start = 
| høyde_start_ref = 
| koord_start = 
| fjerneste_kilde = 
| høyde_fjerneste = 
| høyde_fjerneste_ref = 
| koord_fjerneste = 
| vannstreng = 
| munning = 
| høyde_munning = 
| høyde_munning_ref = 
| koord_munning = 
| kildeelver = 
| sideelver = 
| høyre_sideelver = 
| venstre_sideelver = 
| munningsarmer = 
| innsjøer = 
| seilbar = 
| vassdrag = 
| progresjon = 
| kart = 
| karttekst = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| breddegrad2 = 
| lengdegrad2 = 
| breddegrad3 = 
| lengdegrad3 = 
| koordinatregion = 
| viskart = 
| zoom = 
}}

Forklaring til malens parametre[rediger kilde]

 • navn – Navnet på elva
 • undertekst – Andre navneformer (vises under hovednavnet, i noe mindre skrift)
 • bilde – Filnavnet til bilde på Commons
 • bildetekst – Selvvalgt tekst som vises under bildet
 • byline – Navn på fotograf
 • land – Hvilket land elva ligger i. Skrives inn uten lenke, og vises i infoboksen med landets flagg og lenke til artikkelen om landet. Dette parameteret brukes kun hvis elva bare hører til ett land.
 • land2 – Brukes hvis elva ligger i flere enn ett land. Hvis flagg og lenker er ønskelig må dette legges til av brukeren. Eksempel: {{Flagg|Norge|lenke}}<br>{{Flagg|Sverige|lenke}}
 • inndelingnavn – Type administrativ inndeling (fylke, delstat, provins e.l.)
 • inndeling – Navnet på inndelingen
 • inndeling2navn – Brukes hvis det er nødvendig å angi neste (lavere) nivå administrativ inndeling (kommune, by e.l.)
 • inndeling2 – Navnet på neste (lavere) nivå inndeling
 • lengde – Elvas lengde i kilometer
 • lengde_refReferanse på elvas lengde. Skal alltid oppgis.
 • lengde_hovedløp – Lengden til elvas hovedløp, dvs. hvor den kalles ved navnet den har ved munningen.
 • lhovedløp_refReferanse på lengde hovedløp. Skal alltid oppgis.
 • lengde_totalt – Den totale lengden til elva, inkludert tilløpselvene opp til den fjerneste kilde. Hvis lengden til elvas hovedløp er identisk med elvas totale lengde skal dette parameteret ikke brukes. Se også «Fjerneste kilde».
 • ltotalt_refReferanse på total lengde. Skal alltid oppgis.
 • nedbørfelt – Nedbørfelt i kvadratkilometer
 • nedbørfelt_refReferanse på nedbørfelt. Skal alltid oppgis.
 • middelvannføring – Middelvannføring i kubikkmeter per sekund. Det bør også oppgis hvor middelvannføringen er målt. Hvis middelvannføring er oppgitt for flere steder bør de for bedre lesbarhet plasseres på flere linjer (adskilles med <br />), og for alle linjer unntatt den siste må det da også oppgis måleenhet (m³/s). Se eksempel her.
 • middelvannføring_refReferanse på middelvannføring. Skal alltid oppgis.
 • start – Hvor elvas hovedløp begynner, dvs. hvor den kalles ved navnet den har ved munningen.
 • høyde_start – Høyde over havet i meter ved elvas startpunkt
 • høyde_start_ref – Referanse for høyde
 • koord_start – Koordinatene til elvas startpunkt, bruk {{Koord}}. Bruk de samme koordinatene til ev. posisjonskart.
 • fjerneste_kilde – Hvor elvas fjerneste kilde ligger. Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes.
 • høyde_fjerneste – Høyde over havet i meter ved elvas fjerneste kilde. Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes.
 • høyde_fjerneste_ref – Referanse for høyde
 • koord_fjerneste – Koordinatene til elvas fjerneste kilde, bruk {{Koord}}. Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes. Bruk de samme koordinatene til ev. posisjonskart.
 • vannstreng – Rekken av elver (evt. også innsjøer der dette er relevant) fra fjerneste kilde til hovedløpet. Bruk gjerne formen Elv1 → Elv2 → Elv3 → Elv (eksempel). Hvis fjerneste kilde også er starten på elvas hovedløp skal dette parameteret ikke brukes.
 • munning – Hvor elva munner ut
 • høyde_munning – Høyde over havet i meter ved elvas munning
 • høyde_munning_ref – Referanse for høyde
 • koord_munning – Koordinatene til elvas munning, bruk {{Koord}}. Bruk de samme koordinatene til ev. posisjonskart.
 • kildeelver – Navn på elvas kildeelver, der disse går under andre navn enn hovedløpet.
 • sideelver – I rekkefølge oppover fra munningen. I vassdrag med mange sideelver bør man i stedet bruke «høyre sideelver» og «venstre sideelver».
 • høyre_sideelver – Sideelver fra høyre, sett i elvas strømretning, i rekkefølge oppover fra munningen
 • venstre_sideelver – Sideelver fra venstre, sett i elvas strømretning, i rekkefølge oppover fra munningen
 • munningsarmer – Navn på elvas munningsarmer
 • innsjøer – Større innsjøer i nedbørfeltet
 • seilbar – Elvas seilbare lengde i kilometer
 • vassdrag – (for sideelver) hvilket hovedvassdrag elva er en del av
 • progresjon – Rekken av elver (evt. også innsjøer der dette er relevant) videre fra munningen av elva til havet (eller andre typer avslutninger). Bruk gjerne formen Neste elv → Neste elv → Neste elv → Hav (eksempel).
 • kart – Filnavnet til kart på Commons
 • karttekst – Selvvalgt tekst som vises under kartet
 • posisjonskart – Se dokumentasjon under
 • breddegrad – Legg inn koordinat for elvas munning i desimalgrader (se under). Vises på posisjonskart som
 • lengdegrad – Legg inn koordinat for elvas munning i desimalgrader (se under). Vises på posisjonskart som
 • breddegrad2 – Legg inn koordinat for elvas startpunkt i desimalgrader (se under). Vises på posisjonskart som
 • lengdegrad2 – Legg inn koordinat for elvas startpunkt i desimalgrader (se under). Vises på posisjonskart som
 • breddegrad3 – Legg inn koordinat for elvas fjerneste kilde i desimalgrader (se under). Vises på posisjonskart som
 • lengdegrad3 – Legg inn koordinat for elvas fjerneste kilde i desimalgrader (se under). Vises på posisjonskart som
 • breddegrad4 – Legg inn koordinat i desimalgrader (se under). Gir en ekstra som kan brukes ved behov.
 • lengdegrad4 – Legg inn koordinat i desimalgrader (se under). Gir en ekstra som kan brukes ved behov.
 • breddegrad5 – Legg inn koordinat i desimalgrader (se under). Gir en ekstra som kan brukes ved behov.
 • lengdegrad5 – Legg inn koordinat i desimalgrader (se under). Gir en ekstra som kan brukes ved behov.
 • breddegrad6 – Legg inn koordinat i desimalgrader (se under). Gir en ekstra som kan brukes ved behov.
 • lengdegrad6 – Legg inn koordinat i desimalgrader (se under). Gir en ekstra som kan brukes ved behov.
 • koordinatregion – (se under)
 • viskart – I noen tilfeller er elvas løp inntegnet i OSM. Skriv da |viskart = ja.
 • zoom – Legg til en hensiktsmessig verdi for zoom på OSM-kartet. Skriv da (f.eks.) |zoom = 6. Verdier fra 1 til 19 kan brukes.

[vis] [rediger]

Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.3456 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn.)
Stedets breddegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.7654 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Eksempel 1[rediger kilde]

Følgende tekst blir til infoboksen som er vist til høyre.

Glomma
Glåma
LandNorges flagg Norge
FylkerTrøndelag, Hedmark, Akershus, Østfold
Lengde hovedløpFra Rien: 593,9 km [1]
Fra Aursunden: 558,7 km[1]
Lengde totalt619,9 km[2]
Nedbørfelt41 970,11 km²[2]
Middelvannføring705 /s[2]
StartRien nordøst i Røros kommune
  – Høyde748 moh.
  – Koord.   62°43′20″N 11°52′46″Ø
Fjerneste kildeVed Mustjønna i Tydal kommune[3]
  – Høydeca. 860 moh.
  – Koord.   62°51′44″N 11°47′57″Ø
  – VannstrengØvlingsåa – Storelva – Glåma
MunningOslofjorden ved Fredrikstad
  – Koord.   59°10′35″N 10°57′20″Ø
Sideelver
  – HøyreTunna, Folla, Atna, Imsa, Åsta, Oppstadåa, Vorma, Nitelva
  – VenstreHåelva, Rena, Flisa, Rakkestadelva
VassdragGlommavassdraget
Glomma Glåma
Glomma i blått. Glommas nedbørfelt i gult.
{{Infoboks elv
| navn = Glomma<br>Glåma
| undertekst = 
| bilde = Funnefoss.jpg
| bildetekst =
| land = Norge
| inndelingnavn = [[Norges fylker|Fylker]]
| inndeling = [[Trøndelag]], [[Hedmark]], [[Akershus]], [[Østfold]]
| lengde_hovedløp = Fra Rien: 593,9 km <ref name="E">{{NVE Atlas|layer=Vassdrag – Elvenett |dato=8. mai 2015}}</ref><br>Fra Aursunden: 558,7 
| lhovedløp_ref = <ref name="E" />
| lengde_totalt = 619,9 
| ltotalt_ref = <ref name="NVE">{{NVE Atlas|layer=Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav |dato=8. mai 2015}}</ref>
| nedbørfelt = 41970,11 
| nedbørfelt_ref = <ref name="NVE" />
| middelvannføring = 705 
| middelvannføring_ref = <ref name="NVE" />
| start = [[Rien]] nordøst i [[Røros]] kommune
| høyde_start = 748
| koord_start = {{Koord|62.7222|11.8794}}
| fjerneste_kilde = Ved [[Mustjønna]] i [[Tydal]] kommune<ref name="R">[http://www.retten.no/lokale_nyheter/article6086600.ece «Til kilden»], [[Arbeidets rett]].no, 01.06.2012</ref>
| vannstreng = Øvlingsåa – [[Storelva (Røros)|Storelva]] – Glåma
| høyde_fjerneste = ca. 860
| koord_fjerneste = {{Koord|62.8622|11.7991}}
| munning = [[Oslofjorden]] ved [[Fredrikstad]]
| koord_munning = {{Koord|59.1763|10.9555}}
| høyre_sideelver = [[Tunna]], [[Folla (elv)|Folla]], [[Atna (elv)|Atna]], [[Imsa]], [[Åsta (elv)|Åsta]], [[Oppstadåa]], [[Vorma]], [[Nitelva]]
| venstre_sideelver = [[Håelva (Røros)|Håelva]], [[Rena (elv)|Rena]], [[Flisa (elv)|Flisa]], [[Rakkestadelva]]
| vassdrag=[[Glommavassdraget]]
| kart = Glomma-river.png
| karttekst = Glomma i blått. Glommas nedbørfelt i gult.
}}

Eksempel 2[rediger kilde]

Følgende tekst blir til infoboksen som er vist til høyre.

Una
Уна
Una ved Kostela i Bosnia-Hercegovina
LandBosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina
Kroatias flagg Kroatia
KantonUna-Sana kantons flagg Una-Sana kanton
FylkeLika-Senjs flagg Lika-Senj
Lengde212 km[4]
Nedbørfelt9 368 km²[4]
Middelvannføring202 /s
StartStražbenica
  – Høyde520 moh.
  – Koord.   44°23′58″N 16°06′10″Ø
MunningSamløp med Sava
  – Høyde94 moh.
  – Koord.   45°16′12″N 16°55′05″Ø
Sideelver
  – HøyreKrka, Unac, Krušnica, Sana
  – VenstreKlokot
VassdragDonau
  – ProgresjonSavaDonauSvartehavet
Infoboks elv ligger i Bosnia-Hercegovina
Infoboks elv
Infoboks elv
Infoboks elv (Bosnia-Hercegovina)
Kart
Una
45°16′12″N 16°55′05″Ø
{{Infoboks elv
| navn = Una
| undertekst = Уна
| bilde = Kastele.jpg
| bildetekst = Una ved Kostela i Bosnia-Hercegovina
| land2 = {{Flagg|Bosnia-Hercegovina|lenke}}<br>{{Flagg|Kroatia|lenke}}
| inndelingnavn = [[Føderasjonen Bosnia-Hercegovinas kantoner|Kanton]]
| inndeling = {{Flagg|Una-Sana|lenke}}
| inndeling2navn = [[Kroatias fylker|Fylke]]
| inndeling2 = {{Flagg|Lika-Senj|lenke}} 
| lengde = 212
| lengde_ref = <ref name=cy2015>{{Kilde bok 
 | redaktør=Ljiljana Ostroški 
 | utgivelsesår=2015
 | artikkel=Geografski i meteorološki podaci: Geographical and meteorological data
 | tittel=Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2015: Statistical Yearbook of the Republic of Croatia
 | bind=47
 | utgivelsessted=Zagreb
 | forlag=Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
 | side=48
 | issn=1333-3305
 | url=http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/ljetopis/2015/sljh2015.pdf}}</ref>
| nedbørfelt = 9368
| nedbørfelt_ref = <ref name=cy2015/>
| middelvannføring = 202
| start = [[Stražbenica]]
| høyde_start = 520
| koord_start = {{Koord|44.3994|16.1029}}
| munning = Samløp med [[Sava]]
| høyde_munning = 94
| koord_munning = {{Koord|45.27|16.918}}
| høyre_sideelver = [[Krka (Una)|Krka]], [[Unac]], Krušnica, [[Sana (elv)|Sana]]
| venstre_sideelver = Klokot
| vassdrag = [[Donau]]
| progresjon = [[Sava]] → [[Donau]] → [[Svartehavet]]
| posisjonskart = Bosnia-Hercegovina
| breddegrad = 45.27
| lengdegrad = 16.918
| breddegrad2 = 44.3994
| lengdegrad2 = 16.1029
| id = Q212927
}}

Referanser (eksempel)[rediger kilde]

 1. ^ a b «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 8. mai 2015
 2. ^ a b c «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 8. mai 2015
 3. ^ «Til kilden», Arbeidets rett.no, 01.06.2012
 4. ^ a b Ljiljana Ostroški, red. (2015). «Geografski i meteorološki podaci: Geographical and meteorological data». Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2015: Statistical Yearbook of the Republic of Croatia (PDF). 47. Zagreb: Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. s. 48. ISSN 1333-3305. 

Se også[rediger kilde]