Mal:Infoboks vannmasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Dette er en {{infoboks}} til bruk i artikler om naturlige og regulerte innsjøer, fjorder, laguner, bukter, hav o.l.

Boksen skal vise strukturerte data for en vannmasse samlet i en egen boks, infoboks i artikkelen. Alle data i en infoboks vil ha sin informasjon fra eksterne kilder. Eksterne opplysninger må referansebelegges i henhold til Wikipedia sine anbefalinger.

Bruk[rediger kilde]

Alle parametre[rediger kilde]

navn
Vannmassens navn
undertekst
Evt. andre navn/skrivemåter eller navn på lokalt språk
bilde
Det skal kun angis navnet på bildefilen (uten Fil:), malen tar seg av formateringen. Tomt felt genererer bilde fra Wikidata.
bildetekst
Tekst til bildet. Ta gjerne med når bildet er tatt.
byline
Fotografens navn, evt. rettighetshaver til bildet.
kart
Det skal kun angis navnet på kartfilen (uten Fil:), malen tar seg av formateringen. Dette parameteret brukes når posisjonskart ikke er hensiktsmessig, f.eks. i artikler om havområder.
karttekst
Tekst til kartet.
type
Hvilken type vannmasse det er snakk om. Eksempler for innsjøer: reguleringsmagasin, endorheisk, meromiktisk etc. Eksempler for havområder: fjord, bukt, lagune, randhav, innhav etc.
land
Hvilket land vannmassen ligger i. Legg bare inn navnet, uten lenke. Flagg og lenke legges til automatisk.
land2
Brukes hvis vannmassen strekker seg over landegrenser. Flagg og lenker må her legges inn manuelt. Eksempel: {{Flagg|Norge|lenke}}</br>{{Flagg|Sverige|lenke}}
inndelingnavn
inndeling
Første nivå administrative inndelinger under land. Inndelingnavn angir hvilken type inndeling, eksempel: inndelingnavn = [[Norges fylker|Fylke]], og inndeling = [[Hedmark]].
inndeling2navn
inndeling2
Andre nivå administrative inndelinger. Inndeling2navn angir hvilken type inndeling, eksempel: inndeling2navn = [[Norges kommuner|Kommune]], og inndeling2 = [[Rendalen]].
vassdrag
Hvilket hovedvassdrag / nedbørfelt innsjøen/vannmassen ligger i.
areal
Vannmassens overflateareal i km². Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: areal_ref
høyde
Innsjøens høyde over havet i meter. For regulerte innsjøer brukes i stedet hrv og lrv (se under). Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: høyde_ref

hrv og lrv

Henholdsvis høyeste og laveste regulerte vannstand i meter over havet. Gjelder kun regulerte innsjøer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: høyde_ref
magasinvolum
Nyttbart magasinvolum i millioner kubikkmeter (mill. m³). Gjelder kun regulerte innsjøer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: magasinvolum_ref
lengde
Vannmassens lengde i kilometer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: lengde_ref
bredde
Vannmassens bredde i kilometer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: bredde_ref
omkrets
Innsjøens/vannmassens omkrets i kilometer. Legg bare inn tallet, ikke enheten. OBS: Det finnes ingen klar definisjon på utregning av en innsjøs omkrets, så uten solide referanser bør dette parameteret unngås. Referanse legges inn som et separat parameter: omkrets_ref.
dybde
Vannmassens maksdybde i meter. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: dybde_ref
snittdybde
Vannmassens gjennomsnittsdybde i meter. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: snittdybde_ref. Hvis «dybde» og «snittdybde» bruker samme referanse brukes bare dybde_ref.
volum
Vannmassens totale vannvolum i km³ (kubikkilometer). Legg bare inn tallet, ikke enheten. PS: Hvis en annen volumenhet ønskes brukt må dette legges inn under volumenhet (neste punkt). Referanse legges inn som et separat parameter: volum_ref
volumenhet
Hvis en annen volumenhet enn km³ ønskes brukt kan dette legges inn her. Dette gjelder spesielt for mindre innsjøer, hvor det kan være upraktisk å bruke km³, og det kan da legges for eksempel mill. m³.
nedbørfelt
Innsjøens nedbørfelt i km². Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: nedbørfelt_ref
salinitet
Vannmassens saltinnhold i promille. Legg bare inn tallet, ikke enheten. Referanse legges inn som et separat parameter: salinitet_ref
tilløp
Viktige elver som løper inn i innsjøen/vannmassen
utløp
Viktige elver som løper ut fra innsjøen. For havområder kan dette være et sund eller strede.
innløp
For havområder kan dette være et sund eller strede.
skiller
Hvilke landområder som vannmassen fungerer som et skille mellom.
forbinder
Hvilke vannmasser som vannmassen fungerer som et bindeledd mellom.
arm av
Brukes mest om fjordarmer.
arm
Brukes mest om fjordarmer.
armer
Brukes om fjordarmer og havarmer.
øyer
Antall og/eller navn på øyer i vannmassen.
del av
Brukes hvis vannmassen er del av en større enhet. Tomt felt genererer informasjon fra Wikidata.
koord utm
UTM-koordinater

[vis] [rediger]

Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.3456 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn.)
Stedets breddegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.7654 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Vanligste parametre, naturlige innsjøer[rediger kilde]

{{Infoboks vannmasse
| navn = 
| undertekst = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| byline = 
| land = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| inndeling2navn = 
| inndeling2 = 
| vassdrag = 
| areal = 
| areal_ref = 
| høyde = 
| høyde_ref = 
| lengde = 
| lengde_ref = 
| bredde = 
| bredde_ref = 
| snittdybde = 
| dybde = 
| dybde_ref = 
| nedbørfelt = 
| nedbørfelt_ref = 
| salinitet = 
| salinitet_ref = 
| tilløp = 
| utløp = 
| øyer = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| koordinatregion = 
}}

Vanligste parametre, regulerte innsjøer[rediger kilde]

{{Infoboks vannmasse
| navn = 
| undertekst = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| byline = 
| land = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| inndeling2navn = 
| inndeling2 = 
| vassdrag = 
| areal = 
| areal_ref = 
| hrv = 
| lrv = 
| høyde_ref = 
| magasinvolum = 
| magasinvolum_ref = 
| lengde = 
| lengde_ref = 
| bredde = 
| bredde_ref = 
| snittdybde = 
| dybde = 
| dybde_ref = 
| nedbørfelt = 
| nedbørfelt_ref = 
| tilløp = 
| utløp = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| koordinatregion = 
}}

Vanligste parametre, fjorder[rediger kilde]

{{Infoboks vannmasse
| navn = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| land = 
| område = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| inndeling2navn = 
| inndeling2 = 
| lengde = 
| lengde_ref = 
| bredde = 
| bredde_ref = 
| areal = 
| areal_ref = 
| dybde = 
| dybde_ref = 
| snittdybde = 
| innløp = 
| skiller = 
| forbinder = 
| arm av = 
| arm = 
| armer = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| koordinatregion = 
}}

Vanligste parametre, havområder[rediger kilde]

{{Infoboks vannmasse
| navn = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| kart = 
| karttekst = 
| område = 
| del av = 
| lengde = 
| lengde_ref = 
| bredde = 
| bredde_ref = 
| areal = 
| areal_ref = 
| dybde = 
| dybde_ref = 
| snittdybde = 
| volum = 
| volum_ref = 
| salinitet = 
| salinitet_ref = 
| tilløp = 
| utløp = 
| innløp = 
| skiller = 
| forbinder = 
| armer = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
}}

Eksempler[rediger kilde]

Innsjø[rediger kilde]

Vansjø
Van soe, near Mos (JW Edy plate 69).jpg
Vansjø malt av John William Edy rundt 1800
LandNorge Norge
FylkeØstfold
KommuneMoss, Råde, Rygge, Våler
VassdragMossevassdraget
Areal35,62 km² [1]
Reguleringshøyde25,53–22,53 moh. [1]
Magasinvolum73 mill. m³ [1]
Dybde37 m (maks)[2]
7,4 m (snitt)[2]
Nedbørfelt279,91 km² [3]
Beliggenhet
UTM-koord.32V 597168 6587305
Infoboks vannmasse ligger i Østfold
Infoboks vannmasse
Vansjø
Infoboks vannmasse (Østfold)
59°23′30″N 10°50′00″Ø
{{Infoboks vannmasse
| navn = Vansjø
| bilde = Van soe, near Mos (JW Edy plate 69).jpg
| bildetekst = Vansjø malt av [[John William Edy]] rundt 1800
| land = Norge
| inndelingnavn = [[Norges fylker|Fylke]]
| inndeling = [[Østfold]]
| inndeling2navn = [[Norges kommuner|Kommune]]
| inndeling2 = [[Moss]], [[Råde]], [[Rygge]], [[Våler (Østfold)|Våler]]
| vassdrag = [[Mossevassdraget]]
| areal = 35,62
| areal_ref = <ref name="Magasin">{{NVE Atlas|layer=Magasin N50|dato=4. april 2015}}</ref>
| hrv = 25,53
| lrv = 22,53
| høyde_ref = <ref name="Magasin"/>
| magasinvolum = 73
| magasinvolum_ref = <ref name="Magasin"/>
| dybde = 37
| snittdybde = 7,4
| dybde_ref = 
| dybde_ref = <ref>{{NVE Atlas |layer=Vassdrag – Innsjødatabase – Dybdekart |dato=7. april 2014}}</ref>
| nedbørfelt = 279,91
| nedbørfelt_ref = <ref>{{NVE Atlas|layer=Regine enhet|dato=4. april 2015}}</ref>
| koord utm = 32V 597168 6587305
| posisjonskart = Østfold
| breddegrad = 59.3917
| lengdegrad = 10.8333
| koordinatregion = NO-01
}}

Fjord[rediger kilde]

Folda
Helnessund, Brennsundvik og Nordfolda.png
Ytre deler av Folda i den sørvestre delen av Steigen kommune. Nordfolda går innover på høyre side av fjellkjeden midt imot, og Sørfolda er fjordarmen som går innover helt ytterst til høyre på bildet.
LandNorge Norge
OmrådeBodø, Steigen og Sørfold kommune i Salten i Nordland
Lengde13,7 km [5]
Arm avVestfjorden
Armer
{{Infoboks vannmasse
 | navn = Folda
 | bilde =Helnessund, Brennsundvik og Nordfolda.png
 | bildetekst = Ytre deler av Folda i den sørvestre delen av [[Steigen kommune]]. [[Nordfolda]] går innover på høyre side av fjellkjeden midt imot, og [[Sørfolda]] er fjordarmen som går innover helt ytterst til høyre på bildet. {{Byline|Øyvind Rask}}
 | land = Norge
 | område = [[Bodø]], Steigen og [[Sørfold|Sørfold kommune]] i [[Salten]] i [[Nordland]]
 | lengde = 13,7
 | lengde_ref = {{#tag:ref|(Helløya-Hjartøya) Uoffisielt mål gjort i [[Statens kartverk]]s Norgeskart.no.<ref name="Norgeskart">[http://www.norgeskart.no/#10/494700/7500941 Folda] på Norgeskart.no fra [[Statens kartverk]]</ref>}}
 | dybde =
 | dybde_ref =  
 | arm av = [[Vestfjorden (Nordland)|Vestfjorden]]
 | armer = <nowiki />
*[[Nordfolda]]
**[[Balkjosen]]
**[[Brattfjorden]]
**[[Vinkfjorden]]
*[[Sørfolda]]
**[[Aspfjorden]]
**Hopen
**[[Leirfjorden (Sørfold)|Leirfjorden]]
**[[Nevelsfjorden]]
**[[Sagfjorden (Sørfold)|Sagfjorden]]
**[[Sjunkfjorden]]
**[[Tørrfjorden]]
 | posisjonskart = Nordland
 | breddegrad = 67.614
 | lengdegrad = 14.883
 | koordinatregion = NO-18
 }}

Havområde[rediger kilde]

Azovhavet
Long Spit Sea of Azov, Yeisk district, Krasnodar region.jpg
Landtunge ved Azovhavet.
TypeInnhav
Areal37 606 km² [6]
Lengde340 km [6]
Bredde137 km [6]
Dybde14 m (maks)[6]
m (snitt)[6]
Volum290 km³ 
Salinitet13  [7]
TilløpDon, Kuban
UtløpKertsjstredet
ØyerIngen; men flere landtunger
Beliggenhet
Azovhavet
Azovhavets (grønt) plassering i Europa.
{{Infoboks vannmasse
| navn = Azovhavet
| bilde = Long Spit Sea of Azov, Yeisk district, Krasnodar region.jpg
| bildetekst = Landtunge ved Azovhavet. 
| kart = Azov sea on the map.jpg
| karttekst = Azovhavets (grønt) plassering i Europa.
| type = [[Innhav]]
| lengde = 340
| lengde_ref = <ref name="WD">[https://www.waterdatabase.com/Seas/Sea-of-Azov/ Sea of Azov] ''Water Database''</ref>
| bredde = 137
| bredde_ref = <ref name="WD"/>
| areal = 37 606
| areal_ref = <ref name="WD"/>
| dybde = 14
| dybde_ref = <ref name="WD"/>
| volum = 290
| volum_ref = 
| snittdybde = 7
| salinitet = 13
| salinitet_ref = <ref>(gjennomsnittlig) [https://geomap.com.ua/en-g8/891.html Azov Sea] ''geomap.com.ua''</ref>
| tilløp = [[Don]], [[Kuban]]
| utløp = [[Kertsjstredet]] 
| øyer = Ingen; men flere landtunger
| breddegrad = 46
| lengdegrad = 37
}}

Referanser[rediger kilde]

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 4. april 2015
  2. ^ «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 7. april 2014
  3. ^ «NVE Atlas». Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 4. april 2015
  4. ^ Folda på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  5. ^ (Helløya-Hjartøya) Uoffisielt mål gjort i Statens kartverks Norgeskart.no.[4]
  6. ^ a b c d Sea of Azov Water Database
  7. ^ (gjennomsnittlig) Azov Sea geomap.com.ua

Se også[rediger kilde]