Mal:Infoboks foss

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.

Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Malen {{Infoboks foss}} lager en infoboks til bruk i artikler om fosser og vannfall.

Bruk[rediger kilde]

Malen brukes ved å kopiere den inn i artikkelen og fylle ut de relevante parametrene:

{{Infoboks foss
| navn = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| bildestørrelse = 
| byline = 
| land = 
| beliggenhet = 
| elv = 
| fossetype = 
| totalt fall = 
| loddrett fall = 
| antall fall = 
| middelvannføring = 
| maksvannføring = 
| lengde = 
| bredde = 
| topphøyde = 
| vernestatus = 
| inngrep = 
| merknad = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
}}

Forklaring til malens parametre:

 • navn – Navnet på fossen
 • bilde – Filnavnet til bilde på Commons
 • bildetekst – Selvvalgt tekst som vises under bildet
 • bildestørrelse – Bildestørrelse i px, hvis annet enn default ønskes
 • byline – Navn på fotograf
 • land – Hvilket land fossen ligger i
 • beliggenhet – Sted, fylke, eller lignende
 • elv – Hvilken elv fossen ligger i
 • fossetype – Hvilken type foss (loddrett, kaskade, flertrinns etc)
 • totalt fall – Fossens totale fallhøyde
 • loddrett fall – Høyeste loddrette fallhøyde
 • antall fall – Antall fall (for flertrinns fosser)
 • middelvannføring – Fossens midlere vannføring (i m³/s)
 • maksvannføring – Fossens maksimale vannføring (i m³/s)
 • lengde – Fossens horisontale lengde
 • bredde – Fossens bredde
 • topphøyde – Høyde over havet ved toppen av fossen
 • vernestatus – Verneplan for vassdrag (for fosser i Norge) eller annen form for vern
 • inngrep – Vannkraft eller andre inngrep som påvirker fossen
 • merknad – Fritekstfelt for info som ikke passer inn i feltene over
 • posisjonskart – Se dokumentasjon under
 • breddegrad – I desimalgrader (se under)
 • lengdegrad – I desimalgrader (se under)

[vis] [rediger]

Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.3456 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn.)
Stedets breddegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.7654 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Eksempler[rediger kilde]

Se også[rediger kilde]