Mal:Infoboks kanal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.

Maldokumentasjon


Formål[rediger kilde]

Malen {{Infoboks kanal}} lager en infoboks til bruk i artikler om kanaler, akvedukter og lignende.

Bruk[rediger kilde]

Malen brukes ved å kopiere den inn i artikkelen og fylle ut de relevante parametrene:

{{Infoboks kanal
| navn = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| byline = 
| kart = 
| karttekst = 
| land = 
| land2 = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| type = 
| lengde = 
| fra = 
| til = 
| vassdrag = 
| høydeforskjell = 
| sluser = 
| sluseanlegg = 
| byggeår = 
| skipslengde = 
| skipsbredde = 
| skipsdybde = 
| seilingshøyde = 
| antall fartøy = 
| tonnasje = 
| ekstra = 
| makshøyde = 
| zoom = 
}}

Forklaring til malens parametre:

 • navn – Navnet på kanalen
 • bilde – Filnavnet til bilde på Commons
 • bildetekst – Selvvalgt tekst som vises under bildet
 • byline – Navn på fotograf
 • land – Hvilket land kanalen ligger i
 • land2 – Brukes hvis kanalen ligger i flere enn ett land. Hvis flagg og lenker er ønskelig må dette legges til av brukeren. Eksempel: {{Flagg|Norge|lenke}}<br>{{Flagg|Sverige|lenke}}
 • inndelingnavn – Type administrativ inndeling (delstat, provins e.l.)
 • inndeling – Navnet på inndelingen
 • type – Type kanal (skipskanal, akvedukt, irrigasjonskanal etc.)
 • lengde – Kanalens lengde i kilometer
 • fra – Hvor kanalen starter
 • til – Hvor kanalen ender
 • vassdrag – Hvilke(t) vassdrag kanalen går gjennom
 • høydeforskjell – Forskjell mellom kanalens høyeste og laveste punkt, i meter
 • sluser – Antall sluser i kanalen
 • sluseanlegg – Nevneverdige sluseanlegg langs kanalen
 • byggeår – Når kanalen ble bygget
 • skipslengde – Maksimalt tillatt lengde for skip i kanalen
 • skipsbredde – Maksimalt tillatt bredde for skip i kanalen
 • skipsdybde – Maksimalt tillatt dypgående for skip i kanalen
 • seilingshøyde – Maksimalt tillatt seilingshøyde for skip i kanalen
 • antall fartøy – Kanalens trafikk i fartøy per dag / uke / måned / år (oppgi hvilket)
 • tonnasje – Tonnasje som går gjennom kanalen per dag / uke / måned / år (oppgi hvilket)
 • ekstra – Fritekstfelt for ekstra informasjon
 • makshøyde –
 • zoom (se under)

[vis] [rediger]

Kart og koordinater

Denne infoboks-malen henter data automatisk fra eksterne kilder for å inkludere kart og koordinater:

Koordinater
Koordinater hentes fra artikkelens Wikidata-side. Hvis koordinatene ikke finnes i Wikidata, kan de legges inn under coordinate location (Property:P625) i følgende format: 59°54'40"N, 10°45'10"E (eksempel)
Kart
Kartutsnittet hentes fra OpenStreetMap på grunnlag av koordinatene i artikkelens Wikidata-side.
Zoom
Zoom på kartet er forhåndsdefinert, men kan overstyres i den enkelte artikkel. Dette gjøres ved å legge inn parameteren zoom i infoboksen. Eksempel:
| zoom = 15
Zoom kan ha verdier fra 1 (svært langt unna) til maksimalt 19 (meget nært innpå).
Valgfri visning
I enkelte tilfeller kan det være ønskelig at kartet ikke vises, men for eksempel skal erstattes av et annet kart. Dette gjøres ved å legge inn denne parameteren i infoboksen i den aktuelle artikkelen:
| viskart = nei
Bruk koordinater fra et annet objekt
I enkelte spesielle tilfeller kan det være at objektet ligger i et annet objekt som det er praktisk å bruke istedet for koordinatene til objektet selv. Det kan f. eks. være at en institusjon ligger i et bygg som selv har element på Wikidata. Dette elementets id på Wikidata (Qnnnn, hvor nnnn er tall) oppgis i et slikt tilfelle:
| id = Qnnnnnnn

Eksempler[rediger kilde]

Se også[rediger kilde]