Redningstjenesten i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Lokal redningssentral)
Hopp til navigering Hopp til søk
Redningshelikoptrene fra 330 skvadron er sentrale i den norske redningstjenesten.

Redningstjenesten i Norge utøves i et samvirke mellom ulike aktører som besitter egnede ressurser. Redningstjeneste, også kalt søk og redning (search and rescue, SAR), innebærer bistand og søk etter mennesker i nød eller overhengende fare.[1]

Norge har en integrert redningstjeneste som omfatter redningsaksjoner knyttet til land, luft og sjø.[2]

Grunnleggende prinsipper[rediger | rediger kilde]

Redningstjenesten i Norge er bygget på følgende grunnleggende prinsipper:[3]

 • Samvirkeprinsippet: Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner, private virksomheter og personer. Alle offentlige organer som har kapasitet, informasjon eller kompetanse egnet for redningsformål, plikter å bidra i redningstjenesten med til enhver tid tilgjengelige kapasiteter, kompetanse og fullmakter. Samvirkeprinsippet innebærer at alle aktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke både i det forberedende arbeidet og under redningsaksjoner.
 • Ansvarsprinsippet: Det organet som har ansvar for funksjoner eller oppgaver til daglig, har også ansvaret for disse under en redningsaksjon, uavhengig av omfang og årsak til denne.
 • Prinsippet om integrert tjeneste: Redningstjenesten er en integrert tjeneste, noe som innebærer at den omfatter alle typer redningsaksjoner knyttet til land-, sjø- og luftredningstjeneste.
 • Koordineringsprinsippet: Redningstjenesten koordineres i forberedelser og innsats gjennom hovedredningssentralene og underlagte lokale redningssentraler.

Varsling[rediger | rediger kilde]

Redningstjenesten kan varsles på flere måter når personer har behov for akutt bistand.[4]

 • Politiet kan varsles ved å bruke nødnummer 112.
 • Medisinsk nødmeldetjeneste kan varsles ved å bruke nødnummer 113.
 • Nødmeldesentral brann kan varsles ved å bruke nødnummer 110.
 • Kystradio kan varsles ved hendelser til sjøs (telefonnummer 120).
 • Hovedredningssentralene kan varsles direkte (telefonnummer 75 55 90 00 i Nord-Norge / 51 51 70 00 i Sør Norge).

Kun nødnummer 112 kan ringes fra låst mobiltelefon og uten SIM-kort. Andre nødnummer behandles som vanlige telefonnummer av mobilentelefonen.[5]

Organisering[rediger | rediger kilde]

Redningstjenesten koordineres administrativt av Justisdepartementet, og ledes av Hovedredningssentralen (HRS) med underordnede lokale redningssentraler (LRS) og har normalt sett ansvar for redningsaksjoner på land i Norge etter delegering fra HRS.[6]

Hvert politidistrikt utgjør en lokal redningssentral, det samme gjør Sysselmesteren på Svalbard. Det er politimesteren i det respektive politidistriktet som står i spissen for den kollektive redningsledelsen på LRS-nivået.[6][7]

LRS blir benyttet når det er aktuelt å samordne og koordinere redningsaksjoner på land, eller når HRS av andre årsaker velger å benytte LRS til støtte for redningstjenesten. LRS rapporterer til HRS.[6]

Den lokale redningssentralen består av en lokal redningsledelse sammensatt av de viktigste samvirkepartnerne innen landredning, med politimesteren som leder. De statlige samvirkepartnerne i redningsledelsen skal bestå av representanter for Helsedirektoratet, Kystverket (der det er relevant), Forsvaret, Sivilforsvaret, og Statsforvalterens beredskapsorganisasjon. Følgende tilbys å delta i redningsledelsen på nærmere fastsatt måte ved Justis- og beredskapsdepartementet: Avinor (eventuelt annen lokal luftfartsmyndighet), brann- og redningstjenesten og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Utover dette kan det, forutsatt tilstrekkelig avtalegrunnlag og godkjenning fra hovedredningssentralene, gjøres lokale tilpasninger i sammensetningen av den lokale redningsledelsen.[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.regjeringen.no/contentassets/52d43dc95b5b44fd80293c2b3515713b/rapport-gjerdrum-hovedredningssentralen-03-06-2021-digital-1.pdf
 2. ^ «Organisasjonsplan for redningstjenesten - Kapittel 1 Innledning - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 3. januar 2018. 
 3. ^ «Organisasjonsplan for redningstjenesten - Kapittel 1 Innledning - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 3. januar 2018. 
 4. ^ «Håndbok for redningstjenesten» (PDF). Hovedredningssentralen. Besøkt 3. november 2019. 
 5. ^ «Nødnummer 112 kan brukes uten SIM-kort». Nkom.no (norsk). Arkivert fra originalen 19. desember 2016. Besøkt 3. november 2019. 
 6. ^ a b c «Redningssentralane». www.kriseinfo.no (norsk). Arkivert fra originalen 4. januar 2018. Besøkt 4. januar 2018. 
 7. ^ a b «Organisasjonsplan for redningstjenesten - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 4. januar 2018.