Hopp til innhold

Hodfeltet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hodfeltet (blokk 2/11) er et norsk oljefelt i sørlige del av Nordsjøen. Feltet ligger 13 kilometer sør for Valhall, og havdypet i området er 72 meter. Operatør pr. 2017 er Aker BP.

Utvinningsløyve 033 for blokken ble tildelt i 1969. Hodfeltet ble oppdaget i 1974 og ble av Stortinget godkjent utbygd 26. juni 1988. 30. september 1990 startet produksjonen, og pr. 31. desember 2006 er det utvunnet 8,5 millioner Sm³ olje, 1,5 milliarder Sm³ gass, og 0,2 millioner tonn NGL. Plan for utbygging og drift (PUD) for Hod sadel ble godkjent 26. juni 1994. Lisensperioden for Hod utløp i 2015, men ble forlenget.

Hod var den første ubemannede produksjonsplattformen i Nordsjøen.

Opprinnelig mengde Gjenværende pr. 31.12.2006 Gjenværende pr. 01.01.2017
Olje 10,1 millioner Sm³ 1,8 millioner Sm³ 0,4 millioner Sm³
Gass 1,8 milliarder Sm³ 0,3 milliarder Sm³ 0,1 milliarder Sm³
NGL 1,0 millioner tonn 0,4 millioner tonn

Utbygging

[rediger | rediger kilde]

Hod består av tre strukturer i krittbergarter: Hod Vest, Hod Øst og Hod Sadel. Feltet er utbygd med en ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall feltsenter. Plattformen har 10 liggeplasser, men er normalt kun dagbemannet 1 til 2 ganger i uken. Hele plattformen veier omkring 3 950 tonn og er konstruert med tanke på at boringen skal utføres av oppjekkbare borerigger. Hod Sadels fire brønner ble boret fra Valhall feltsenter, og produksjonen går ikke innom Hod-plattformen.

I 2020 søkte Aker BP om å videreutvikle feltet med en ny, normalt ubemannet plattform, Hod-B, som vil fjernstyres fra Valhall Feltsenter. Plattformen er under bygging hos Aker Solutions Verdal og vil bli installert på feltet sommeren 2021. First oil er forventet i Q1-2022.

Hods forsyningsbase er Tananger og betjenes i samarbeid med Valhall-feltet.

Produksjon

[rediger | rediger kilde]

Utvinningen foregår ved trykkavlastning, og siden 2001 har gassløft vært benyttet i den viktigste brønnen for å øke produksjonen. Et pilotprosjekt for vanninjeksjon ble startet i 2006 for å undersøke om dette kan være en metode for å øke mengden på utvinnbare ressurser i feltet. Hod-plattformen har 8 brønnslisser, og kapasitet til å produsere 34 650 fat i døgnet.

All gass, NGL og olje går til Valhall for prosessering. Gassen går derfra til Emden i Tyskland via rørledningen Norpipe. Olje og NGL blir transportert via rørledning til Ekofisk og derfra videre til Teesside i England.

Hod-plattformen har ikke produsert siden 2013, og i 2015 søkte BP om å få avvikle feltet og plattformen vil bli fjernet innen 2026.

Det vil bli nye borekampanjer ved hjelp av oppjekkbar borerigg når Hod-B er installert.

Operatør

[rediger | rediger kilde]

Operatør på Hodfeltet var BP Norge. I 2016 overtok Aker BP som operatør.

Rettighetshavere

[rediger | rediger kilde]
  • Aker BP ASA: 90%
  • Pandion Energy AS: 10%