Hopp til innhold

Tampenområdet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tampenområdet er en samling av olje- og naturgassfelt med tilhørende infrastruktur beliggende på norsk kontinentalsokkel i nordlige del av Nordsjøen. Området er ikke klart geografisk definert. Tordisfeltet befinner seg nær geografisk senter for denne samlingen av oljefelt og ligger vest for Værlandet i Askvoll kommune i posisjon 61° 16` 18`` N og 2° 6` 47 Ø. Feltene som utgjør Tampenområdet er Snorre, Sygna, Gullfaks, Statfjord, Tordis, Gullfaks Sør, Statfjord Nord, Vigdis, Kvitebjørn, Statfjord Øst og Visund. I tillegg kommer det britiske Murchisonfeltet som også strekker seg inn på Tampenområdet. Alle norske felt i området opereres av Statoil. Navnet Tampen er tradisjonelt og brukt på tilsvarende havområde i hvalfangst- og fiskerinæringen.

Tanken om en felles utnyttelse av infrastruktur og anlegg på Tampen-området går tilbake til rundt år 1990. De såkalte satellittfelt ble dengang planlagt med utnyttelse av etablerte anlegg for olje- og gassprosessering på de store plattformene. Det ble også planlagt med utnyttelse av annen etablert infrastruktur i området for nye økonomisk marginale felt. Dette har vært en strategi for å gjøre mindre felt lønnsomme samtidig som at ressurser i store felt kunne utnyttes bedre i en sluttfase. Begrepet Tampen-området oppstod i offisielle kilder rundt år 2000. Olje- og energidepartementet har uttalt målet om å maksimere samlet ressursutnyttelse i områder. Et av tiltakene har vært tilrettelegging for utjevnet eierinteresser i et område som Tampen. Andre tiltak fra myndighetene kan være justering av rammebetingelser.

Den tekniske samordningen av infrastruktur på Tampen-området er ikke enestående på norsk sokkel og var heller ikke den første. Tilsvarende skjedde for eksempel også i Frigg-området tidlig på 1980-tallet.

Reserver og produksjon i området

[rediger | rediger kilde]