Hopp til innhold

Gudrunfeltet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dekket til Gudrunplattformen ble bygget ved Aibel i Haugesund og ble installert på stålunderstellet i Nordsjøen 25. juli 2013.

Gudrunfeltet er et oljefelt på norsk kontinentalsokkel, lokalisert i blokk 15/3. Feltet ligger om lag 55 km nord for Sleipnerfeltet. Sigrun er lokalisert 11 km sørøst for Gudrun. Gudrun er et felt med høy temperatur og høyt trykk. Vanndypet i området er om lag 109 meter.

Statoil Petroleum AS har, på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 025, fått godkjenning av plan for utbygging og drift av Gudrunfeltet.

Produsert olje og rikgass vil bli transportert til Sleipner via separate rørledninger.

Boring[rediger | rediger kilde]

Gudrun som er et HTHT-felt (høyt trykk og høy temperatur), planlegges bygd ut med sju produksjonsbrønner, hvorav to er oljeprodusenter og fem gassprodusenter. Brønnene vil produsere fra tre forskjellige soner. Brønnene vil bli boret fra en oppjekkbar plattform. Selve Gudruninnretningen vil bli bygd ut med 16 brønnslisser.

Beredskap[rediger | rediger kilde]

En har valgt å bruke fritt-fall-livbåter for evakuering til sjø.

Prosess[rediger | rediger kilde]

Gudrun innretningen er planlagt med et prosessanlegg for delvis prosessering av olje og gass, samt behandling av produsert vann. Olje, gass og produsertvann separeres gjennom to trinns separasjon. Oljen fra innløpsseparator blandes med ferskvann for å vaske oljestrømmen slik at saltinnholdet reduseres. Oljen føres til andre trinns separator der den separeres på et lavere trykk og vann og gass fjernes. Etter dette kjøles oljen og tilslutt pumpes denne ustabiliserte oljen gjennom rørledning til Sleipner A innretningen for videre behandling.

Den separerte gassen fra innløpsseparator kjøles og væske fjernes fra gassen. Gassen fra andre trinns separator kjøles, væske fjernes og gassen rekomprimeres til innløpsseparator trykk gjennom to trinns kompresjon. Gassen blandes med gass fra innløpsseparator og eksporteres i rørledning til Sleipner A for videre behandling.

Det produserte vannet som skilles ut føres til et fullskala renseanlegg for produsert vann. Renseanlegget består av hydrosykloner, avgassingstank og flotasjonsenhet. Det produserte vannet slippes ut til sjø etter rensing.

Strøm[rediger | rediger kilde]

Det vil ikke være kraftgenerering på Gudrun. En sjøkabel vil forsyne Gudrun med elektrisk kraft fra Sleipner. For å sikre kraftforsyning til nødfunksjoner, dersom kraftforsyning fra Sleipner faller ut, blir en dieseldrevet nødstrømsgenerator installert.

Boligmodul[rediger | rediger kilde]

Boligkvarteret skal bygges med 40 lugarer. Det planlegges med en fast bemanning på 14 personer per skift.

Understell[rediger | rediger kilde]

Stålunderstell ble bygget på Aker Verdal og installert i 2011.

Stålunderstell er en fagverksplattform (engelsk jacket) består av fire bein, og er pælefundamentert. Det skal bære en dekksvekt på 19.000 tonn. Toppen av jacketen er 26*40m og bunnen 40*40m. Vekten av understellet er ca 7 100 tonn og pælene ca 3 500 tonn. Jacketen har fire støpte knutepunkter, og resten sveist. Avstanden fra undersiden av dekket og midlere vannstand vil være 25 m.

Fundamentet består av fire 84 tommers vertikale skjørtepæler i hvert hjørne. De er pælt 48m ned i bakken.

Tilknytning til andre anlegg[rediger | rediger kilde]

De eksisterende anleggene på Sleipner modifiseres for å kunne ta i mot og videreprosessere olje og gass fra Gudrun. Modifikasjoner vil være knyttet til mottakssystem, innløpsseparator, olje- og gassmåling, Gudrun strømforsyning og CO2 fjerningskapasitet.

Kårstøanlegget vil motta olje fra Gudrun, modifikasjones med hensyn til vannutskilling og vannbehandling, behandling av voks og asfaltener og tilpasning av prosesstoget.