Senter for likestilling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo til Senter for likestilling ved UiA.

Senter for likestilling (eng. Centre for Gender and Equality) er et forsknings- og kompetansesenter ved Universitetet i Agder. Senteret holder til i Kristiansand. Senteret skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en drivkraft for økt kjønnslikestilling i regionen. Pr. september 2022 har senteret sju ansatte. Det er Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, UiA og Agder Fylkeskommune som finansierer senterets arbeid. Leder for senteret per 2022 er Åsta Lovise Einstabland.

Målsetning[rediger | rediger kilde]

Statistisk sentralbyrås likestillings- og levekårsstatistikk viser[når?] at likestillingsnivået er dårligere i Agder enn gjennomsnittsnivået på landsbasis.[trenger referanse] Regionen har i tillegg utfordringer knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag som kjønns- og seksualitetsmangfold, etnisitet, religion, og nedsatt funksjonsevne.

Senter for likestillings arbeid er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Dette er grupper som ofte er utsatt for vold eller diskriminering, og FNs menneskerettigheter danner et internasjonalt rammeverk for borgeres rettigheter og statens plikter og en grunnpilar for vårt arbeid.

Senteret tilbyr forskningsbasert kunnskap og veiledning gjennom våre tjenester med fokus på likestilling og inkludering til offentlige myndigheter, private virksomheter og frivillige organisasjoner.  

Senterets fagområder er:

 • Likestilling med kunstig intelligens
 • Likestilling i arbeidslivet
 • Religion og etnisitet
 • Kjønnsdelte utdanningsvalg
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Seksuell trakassering

Historie[rediger | rediger kilde]

 • Styret for Universitetet i Agder vedtok 19. desember 2007 å sende planene for et eget Kompetansesenter for likestilling i Agder på høring. Senter for likestilling ble opprettet våren 2008 på initiativ fra Agderrådet. Den offisielle åpningen ble foretatt 11. september 2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.
 • I oktober 2010 ble det kjent at Senter for likestilling samarbeidet med Agderforskning om å få utviklet en egen likestillingsmonitor for Sørlandet. Bakgrunnen for dette prosjektet var at man ønsket et godt og nyttig verktøy i arbeidet med likestilling, og spesielt tilpasset og utformet for Agderregionens likestillingssituasjon.
 • 18. november 2010 presenterte Senter for likestilling ny forskning på temaet likestilling og tradisjonelle kjønnsroller på Sørlandet. Forskningsrapporten "Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller" handlet om tradisjonelle menn, sørlandske verdier og det gode liv, og belyste hvorfor Sørlandet er mindre likestilt enn resten av landet. Forskerne og forfatterne av boka var Ulla-Britt Lilleaas (Senter for likestilling, Universitetet i Agder) og Dag Ellingsen (Agderforskning). Forskningen fikk bred oppmerksomhet i media, både i aviser, radio, tv og på internett.
 • 5. mai 2011 presenterte Senter for likestilling sammen med Agderforskning den nye regionale likestillingsmonitoren for Agder. May-Linda Magnussen fra Agderforskning la frem funnene i monitoren, som fortalte at Agder-fylkene fortsatt ligger et stykke bak landsgjennomsnittet, men at den økende avstanden ser ut til å ha stoppet opp. - Agder blir stadig bedre på likestilling, men det gjør også resten av landet. Dette gjør at vi fortsatt er langt nede på SSBs likestillingsindeks. Det gledelige er at avstanden mellom Agder og landsgjennomsnittet ikke lenger ser ut til å øke, sa Magnussen da hun la frem funnene.
 • 15. april 2020 ble Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold opprettet på bakgrunn av funn fra levekårsundersøkelsen Skeives levekår i Agder fra 2018. Levekårsundersøkelsen viste et klart behov for økt kompetanse og målrettede tiltak i regionen. Kompetanseenheten hører inn under Senter for likestilling.
 • Senterets leder Åsta Lovise Einstabland ble 26. august 2020 utnevnt til å delta i regjeringens mannsutvalg, som består av 17 medlemmer og som skal legge frem oversikt og foreslår tiltak om likestillingsutfordringene til gutter og menn i Norge.[1]
 • Senterets kompetanseenhet for kjønns- og seksualitetsmangfold lanserte 2. september 2022 boka Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen - En metodebok, skrevet av rådgiver Thea Litschi.[2] Metodeboka inneholder kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, historiske linjer, og en innføring i normkritisk pedagogikk og inkluderende språk. Videre inneholder den informasjon om den overordnede delen av læreplanen, kompetansemål tilhørende ulike fag, tips til undervisningsopplegg, og filmer, bøker og musikk som kan brukes.

Formål[rediger | rediger kilde]

Senter for likestilling har et bredt formål som vektlegger både forsknings- og utviklingsaktiviteter. Dette setter senteret i en særstilling nasjonalt. Senteret er utviklet på en grunnleggende idé om forskning som en sentral faktor i regional utvikling. Forskning er avgjørende for både problemforståelse og for utvikling av tiltak på likestillingsfeltet. Senter for likestilling skal med sine aktiviteter bidra til at alle får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og dermed får økt individuelt handlingsrom.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Sammensetningen og mandatet for det nye Mannsutvalget er klar». Regjeringen.no (norsk). 26. august 2022. Besøkt 22. september 2022. 
 2. ^ Thea Litschi. «Kjønns-og seksualitetsmangfold i skolen - en metodebok». issuu.com. 07 Media Sør AS. Besøkt 23. september 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]