Aldersgrense

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Aldersgrense er en lov, regel eller anbefaling som forteller hvor mange år en person må være for å oppnå en rettighet eller få tilgang til noe. Aldersgrenser kan handle om barn og unges adgang til filmer og videospill, men også regulere muligheten for å få førerkort, kjøpe tobakk og alkohol, stifte gjeld og inngå ekteskap. Andre viktige aldersgrenser er den seksuelle lavalder, hvor voksne personer kan bli straffet for å sette seg ut over denne, den kriminelle lavalder som bestemmer hvor gammel en person må være for å være strafferettslig ansvarlig, og myndighetsalderen som blant annet definerer når en person får stemmerett. Både nedre og øvre aldersgrenser brukes i ulike sammenhenger for å avgrense alderen på personene som skal gjøre noe.

Aldersgrenser i Norge[rediger | rediger kilde]

Kinofilm[rediger | rediger kilde]

I Norge var det frem til 2023 Medietilsynet som satte aldersgrense på kinofilmer. Nå er denne oppgave overlatt til filmdistributørene.

I 1921 ble det innført en aldersgrense på 16 år for å se kinofilm som Statens Filmkontroll definerte som voksenfilmer. Før det var det ingen aldersgrenser, og filmer ble enten tillatt for alle, nedklippet eller forbudt. I 1954 ble den norske filmsensuren delt i tre: barn (7 år), ungdom (12 år) og voksne (16 år). Det kom ytterligere endringer i 1970, 1988, 1994 og i 2015.

Oversikten under inneholder informasjon om både gjeldende og gamle grenser på kino i Norge. De nye grensene fra 2015 (beskyttelsesloven) benyttes også på video, internett og TV.[1]

     Gjeldende aldersgrenser (Fra 2015).[2]

Alder Forklaring Innført Status
A Tillatt for alle («Alle» ble benyttet før 1994) 1913 Gjeldende
5 [a] Absolutt grense [3] 1970[4] Utgått i 1994[5]
6 6 år alene. Alle barn kan slippe inn hvis de er i følge med foresatte 2015 Gjeldende
7 [b] 7 år alene. Barn ned til 4 år kan slippe inn hvis de er i følge med foresatte [7] 1954[8] Utgått i 2015[9]
9 9 år alene. Barn ned til 6 år kan slippe inn hvis de er i følge med foresatte 2015 Gjeldende
10 10 år alene. Barn ned til 5 år kan slippe inn hvis de er i følge med foresatte[3] 1988 Utgått i 1994[5]
11 11 år alene. Barn ned til 7 år kan slippe inn hvis de er i følge med foresatte[7] 1994 Utgått i 2015 [9]
12 [c] 12 år alene. Barn ned til 9 år kan slippe inn hvis de er i følge med foresatte 1954 [d] Gjeldende
15 [e] 15 år alene. Unge ned til 12 år kan slippe inn hvis de er i følge med foresatte 1988 Gjeldende
16 [f] 1921[8] Utgått i 1988[3]
18 Absolutt grense. Ingen under 18 år 1970[4] Gjeldende
Forbudt Filmer som ikke ble godkjent av filmsensuren. Forhåndssensur 1913 Utgått i 2004 (Delvis) [g]

Det var i 1980-årene planer om å innføre en 14-årsgrense[13] (enten i tillegg til 16 år eller som erstatning), men det ble aldri realisert. Muligens som følge av at 16-årsgrensen ble erstattet av 15-årsgrensen på slutten av 1980-årene.

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ 5 år var nedre grense for å slippe inn på kino i perioden 1970 til 1994. Denne falt bort da man i 1994 fikk A (Tillatt for alle).
 2. ^ 7 års-grensen eksisterte fra 1954 til 1988,[3] og igjen fra 1994[5] til 2015. Denne grensen var nedre grense for å slippe inn på kino inntil til man fikk 5-års grensen i 1970.[6]
 3. ^ Grensen ble opprinnelig innført alt i 1954[8] og var gjeldende frem til 1988 da den ble erstattet av 10 år (senere 11 år). Den ble gjeninnført i 2015
 4. ^ Grensen ble opprinnelig innført alt i 1954[8] og var gjeldende frem til 1988 da den ble erstattet av 10 år (senere 11 år). Den ble gjeninnført i 2015
 5. ^ Grensen var i perioden 1988-1994 absolutt.[10] Deretter ble den slik at personer som var tre år yngre kunne slippe inn hvis de var i følge med foresatte (ledsagerregelen fra 1994). Denne regelen gjaldt også de andre grensene, unntagen 18-års grensen som alltid har vært absolutt.[7][11]
 6. ^ 16 var den først aldersgrensen for film i Norge. Den ble erstattet av 15 års-grensen i 1988.
 7. ^ Forhåndssensuren av film for voksne ble opphevet i 2004 etter at Stortinget vedtok en ny §100 i Grunnloven: «Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder». Straffeloven har imidlertid visse avgrensninger når det gjelder skildringer av vold og pornografi.[12]

Elektroniske spill[rediger | rediger kilde]

I Norge har elektroniske spill 6 forskjellige aldersgrenser: 3 år, 7 år, 12 år, 16 år og 18 år. Alle sportsspill er i kategorien 3 år. Aldersgrenser for videospill er i dag ikke spesifikt lovregulert, men regulert av en frivillig merkeordning gjennom PEGI, som er en felles europeisk merkeordning.[14] I Tyskland finnes det egne aldersgrenser for spill, og i Storbritannia bruker de det samme som filmer.

Skole/utdanning[rediger | rediger kilde]

 • Opplæringsplikt fra året man fyller 6
 • året man fyller 16-19 år har man rett til videregående skole, over en femårsperiode. (Ungdomsrett)
 • fra året man fyller 25: rett til videregående opplæring (Voksenrett)
 • til og med året man fyller 21 kan man delta i førstegangsvitnemålskvoten i opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak der man er med å konkurrerer om halvparten av plassene (øker sjansen for opptak til studier med høye søkertall)
 • fra året man fyller 20 gis det alderspoeng i opptak til høyere utdanning, 2 ekstra for hvert år: 20 år 2 alderspoeng, 21 år 4p, 22 år 6p og 23 år eller eldre 8 poeng.
 • året man fyller 25 eller eldre kan man søke opptak til høyere utdanning gjennom realkompetanse. For de som ikke har vitnemål fra videregående, men som likevel har tilsvarende kompetanse
 • fra året man fyller 23 kan man med minst 5 års (yrkes)praksis/utdanning søke opptak etter den såkalte 23/5-regelen selv om man mangler vitnemål fra videregående
 • fra året man fyller 20 kan man søke til Politihøgskolen

Forsvaret[rediger | rediger kilde]

 • 17-25: Sesjon
 • 18-27: førstegangstjeneste (unntak fra grensen finnes i begge ender)
 • 18-24: søke luftforsvarets flyverskole
 • 35 år: maks alder for avdelingsbefal
 • 60 år: maks alder for militært ansatt

Seksuell lavalder[rediger | rediger kilde]

 • 16 år

Sterilisering[rediger | rediger kilde]

 • 25 år

Kriminell lavalder[rediger | rediger kilde]

 • 15 år

Myndighetsalder[rediger | rediger kilde]

Stemmerettsalder[rediger | rediger kilde]

 • Man kan stemme ved stortings-, fylkestings- og kommunevalg fra året man fyller 18. (17-åringer som fyller 18 senere samme år kan stemme).

Arbeidsliv[rediger | rediger kilde]

 • 13 år: Fra 13 år kan man få lønnet stilling, lettere arbeid er tillatt. Maks to timer per dag med skole og maks sju timer per dag uten skole og arbeidet må ikke overstige 12 timer per uke. Arbeidet kan bare skje mellom klokken 6 om morgenen og 20 om kvelden.
 • 15 år: Kan ta arbeid som ikke er helseskadelig og ikke går ut over skolen. Maks 8 timer per dag og 40 timer per uke. Arbeidsfri mellom kl 23-6 og sammenhengende hvileperiode per døgn må være minst 12 timer. Overtid og nattarbeid er ikke tillatt.
 • 18 år: Kan ta alle slags jobber unntatt salg av vare med 20 års aldersgrense (brennevin) og der man må bruke utstyr/kjøretøy med høyere aldersgrense.

En egen forskrift beskriver arbeidsoppgaver det er forbudt å gi til ungdom.

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Motorkjøretøy[15][rediger | rediger kilde]

 • 16 år
  • AM - Moped eller 3/4-hjuls motorsykkel med egenvekt opp til 150 kg
  • A1 - Lett motorsykkel
  • S - Beltemotorsykkel (snøscooter) med effektforhold opp til 0,2 kW/kg
  • T - Traktor med tillatt totalvekt opp til 25 tonn
 • 18 år
  • AM - Moped eller 3/4-hjuls motorsykkel med egenvekt over 150 kg
  • A2 - Mellomtung motorsykkel
  • B - Personbil, varebil
  • BE - Tilhenger til klasse B
  • C1 - Lett lastebil
  • C1E - Tilhenger til klasse C1
  • S - Beltemotorsykkel med effektforhold over 0,2 kW/kg
  • T - Traktor med ubegrenset tillatt totalvekt (forutsetter 2 års kjøreerfaring med begrenset klasse T)
 • 20 år
  • A - Motorsykkel (forutsetter 2 års kjøreerfaring med A2, gjelder ikke 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW)
 • 21 år
  • A - Motorsykkel (gjelder etappevis erverv for 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW)
  • C - Lastebil
  • CE - Tilhenger til klasse C
  • D1 - Minibuss
  • D1E - Tilhenger til klasse D1
  • T - Traktor med ubegrenset totalvekt (direkte erverv)
 • 24 år
  • A - Motorsykkel med ubegrenset effekt (direkte erverv)
  • D - Buss
  • DE - Tilhenger til klasse D

Se http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Hva+har+jeg+lov+a+kjore Arkivert 7. juli 2013 hos Wayback Machine.

Minstealderen i klassene C, CE, D1, D, D1E og DE er lavere (ned til 18 år) for den som tar yrkesfaglig opplæring.

Salg av alkohol og tobakk[rediger | rediger kilde]

 • 18 år: Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år. Gjelder også lettøl. Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer eller imitasjoner som kan oppfordre til bruk av slike varer, til personer under 18 år.
 • 20 år: Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år.

Assistert befruktning[rediger | rediger kilde]

 • 18 år: barn født etter assistert befruktning med donorsæd har rett til å få vite sædgivers identitet når barnet har fylt 18 år
 • 35 år er veiledende øvre aldersgrense for nedfrysing av eggstokkvev eller ubefruktede egg

Pensjonsalder[rediger | rediger kilde]

 • 62 år: yngste alder for alderspensjon i Avtalefestet pensjon (AFP)
 • 67 år er vanlig pensjonsalder i Norge (hvis alder + tjenestetid er minst 85 kan man i staten fratre opptil tre år før)
 • 70 år er alminnelig øvre aldersgrense i staten
 • 72 år er alminnelig øvre aldergrense i henhold til arbeidsmiljøloven[16]
 • 60 år: aldersgrense for militærpersonell, polititjenestefolk, brannkonstabel
 • 63 år: aldersgrense for skipsfører/maskinist
 • 65 år: aldersgrense for sjåfør, jernbanepersonell, luftfartspersonell, sykepleierpersonell, fengselspersonell, renholdspersonell

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ VG - Dette er de nye aldersgrensene på kino (16.12.2014)
 2. ^ «Medietilsynet - Ny medielov trer i kraft 1. juli 2015 (12.6.2015)». Arkivert fra originalen 10. mars 2016. Besøkt 29. februar 2016. 
 3. ^ a b c d Aftenposten Aften - Barn under 5 inn på kino (9.12.1987, s.2)
 4. ^ a b VG - «Nyfiken gul» klar i startgropen (05.12.1969, s.35)
 5. ^ a b c Aftenposten - Nye aldersgrenser på kino (7.6.1994, s.20)
 6. ^ Jacobsen, Beate (1994). Film- og videogramrett. Oslo: TANO. s. 60-63. ISBN 8251832659. 
 7. ^ a b c Aftenposten - Foreldre er uvitende om aldersgrenser (9.8.2002, s.12)
 8. ^ a b c d Aftenposten - De forbudte filmene (7.3.2012)
 9. ^ a b NRK - Nå blir det nye aldersgrenser på kino (12.12.2014)
 10. ^ Aftenposten Morgen - Nye aldersgrenser på kino (29.4.1994, s.42)
 11. ^ Aftenposten - Medievitere som bedrevitere (27.1.1998, s.32)
 12. ^ «Norsk filminstitutt - Sensur (23.9.2013)». Arkivert fra originalen 29. desember 2017. Besøkt 29. desember 2017. 
 13. ^ Aftenposten weekend (2.3.1985, s.25)
 14. ^ «Hva er PEGI?». Arkivert fra originalen 6. april 2015. Besøkt 19. mars 2015. 
 15. ^ http://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/§3-1
 16. ^ «Aldersgrenser i arbeidslivet». www.nho.no (norsk). Besøkt 7. juli 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]