Diskusjon:Likestilling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Likestilling kun mellom kjønn?[rediger kilde]

Likestilling brukes vel om ideen at alle skal ha lik stilling i samfunnet, uavhengig av kjønn, hudfarge, seksuell orientering, etc, ikke bare om likestilling mellom kjønn? -- SLB 17. okt 2005 kl.23:38 (UTC)

Likestilling ellerno[rediger kilde]

Likestilling er et oppbrukt ord, i millitæret kvoteres det inn kvinner fordi det trengs eller noe sånt... I store bedrifter blir de ofte ikke tatt i samme sortering fordi sjovinister sitter på topp. Det finnes ikke noe ord som likestilling lenger. Da skulle kvinner også hatt militær plikt på lik linje med menn! word out

Opprydding[rediger kilde]

Artikkelen slik den nå er fokuserer på kjønn men likestilling i mer generell betydning er mer vidtfavnende. Kvotering som begrep er ikke lik likestilling. — Jeblad 20. okt 2005 kl.09:14 (UTC)

Hvor kommer definisjonen fra?[rediger kilde]

Dette er det eneste stedet denne definisjonen finnes. Likestillingssenteret bruker den ikke, likestillingsombudet (nå LOD) bruker den ikke, den bruker ikke i likestillingsloven eller dens forarbeider, og heller ikke i ordbøker eller andre oppslagsverk. Definisjonen virker å være skapt på Wikipedia ut i fra en ren semantisk tolkning av ordet. Slik original etymologisk forskning strider mot Wikipedias retningslinjer. Definisjonen at likestilling innebærer at alle skal ha lik stilling i samfunnet, trenger en referanse. Da det ikke synes å kunne finnes noen troverdig referanse på dette må antakeligvis hele artikkelen skrives om. Langt mer nyanserte betraktninger om definisjon av likestilling kan finnes her: http://www.likestilling.no/undertema.html?id=15 Skeptisk 31. des 2007 kl. 15:07 (CET)

Ingen kom med kilder for definisjonen av "idelogien" likestilling - forståelig nok - så den måtte bort. Inn satte jeg et par forskjellige definisjoner, primært basert på det nå nedlagte Likestillingssenterets definisjon, som bl.a. favner om resultatlikhet - selv om jeg gjerne skulle sett introduksjonen noe kortere. Det kan bli vanskelig, så lenge begrepet ikke er veldig presist. Skeptisk 7. jan 2008 kl. 20:58 (CET)

Er kvotering likestilling?[rediger kilde]

Devamech 28. nov 2008 kl. 21:17 (CET)Kvotering kan da vel ikke være likestilling? Diskrimminering av hvite menn kanskje? Derav motsier ordets virkelige mening.

Den debatten hører hjemme i andre fora, men kvotering antas å være brukbart virkemiddel mot sosiale systemers innebygde diskriminering (slår begge veier - noen stillingstyper ser ut som de passer «bare» for kvinner). Bjørn som tegner 28. nov 2008 kl. 22:36 (CET)

Fletting fra kvinnerettigheter[rediger kilde]

Flyttet til Diskusjon:Kvinnerettigheter: Danmichaelo (δ) 8. mar 2012 kl. 14:00 (CET)

Flettet[rediger kilde]

Artikkelen er nå flettet som foreslått. Har også begynt på en opprydning på en ganske dårlig artikkel. Begrepet likestilling på norsk betyr likestilling mellom kjønnene. Dette er den eneste betydningen som står i Bokmålsordboka. Begrepet er altså det norske begrepet for det som omtales som gender equality på engelsk. Det blir feil å hevde at likestilling handler like mye om helt andre ting, begrepet ble tatt i brukt helt spesifikt om det at menn og kvinner skal ha samme rettigheter/stilling i samfunnet, men det er naturlig å nevne lenger ned at likestilling også henger sammen med diskrimineringsvern (jf. Likestillings- og diskrimineringsombudet) for diverse andre grupper. Rauverud (diskusjon) 24. mai 2013 kl. 22:43 (CEST)

Likestilling som generelt begrep[rediger kilde]

Artikkelen er nå redigert slik at den igjen speiler dagens bruk av begrepet likestilling i norsk offentlighet, deriblant av Barne- og likestillingsdepartementet og Likestilling- og diskrimineringsombud. Forhold som bare har med kjønnslikestilling å gjøre, er flyttet over i en egen artikkel om nettopp dette. Det er høyst problematisk at noen forsøker å usynliggjøre andre former for likestilling ved å omdefinere begrepet på Wikipedia, bare for å fremme kjønnslikestilling. Justyna1972 (diskusjon) 3. okt 2012 kl.10.18 (CET)

Artikkelen er nå ryddet i slik at den reflekterer den faglige og etablerte bruken på norsk. Det er høyst problematisk at noen forsøker å omdefinere begrepet gjennom å drukne likestilling i et utall andre formål som bedre dekkes i ulike artikler om diskriminering og lignende. Milelange lister med norske lover og forskrifter om diskriminering av helt andre grunner er lite relevante i en leksikonartikkel om likestilling, som være bred og faglig basert gjennomgang av tematikken internasjonalt. Justyna1972 har herjet i en rekke artikler slik at de avviker sterkt fra den vanlige faglige bruken av ordet. Ulike antifeministiske miljøer har de siste par årene ført en kampanje mot den faglige og etablerte bruken av ordet for å omfatte alle former for evt. urett og dermed drukne temaet likestilling (mellom kjønnene) og redusere dets betydning, men dette må anses som et nyord/betydning som er lite anerkjent i faglig sammenheng, nasjonalt og internasjonalt. Artikkelen er fortsatt veldig dårlig og trenger grundig arbeid utfra faglitteratur for å gi en idehistorisk gjennomgang av historien bak begrepet og hva det innebærer i verden i dag. Rauverud (diskusjon) 31. jul 2013 kl. 00:59 (CEST)

Se også dansk og engelsk der likestilling har samme historie/betydning som på norsk, http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mst%C3%A4lldhet og http://da.wikipedia.org/wiki/Ligestilling Nordisk råd har en redegjørelse for hva det norske/danske/svenske begrepet likestilling innebærer her http://www.norden.org/no/om-samarbeidet/samarbeidsomraader/likestilling/om-likestilling-i-norden Rauverud (diskusjon) 31. jul 2013 kl. 01:33 (CEST)

Se også diskusjon her Diskusjon:Kjønnslikestilling hvor vi ble enige om at vi ikke trenger en dublett med den ladede/politiserte tittelen/neologismen "kjønnslikestilling", ettersom innholdet hører hjemme her under tittelen likestilling. (Jeg tror ingen av likestillingsforkjemperne, hverken de som jobbet for stemmerett på 1800-tallet eller sosiale endringer på 70-tallet, ville kjent seg igjen i begrepet kjønnslikestilling som vel handler om å redusere likestillingssaken til den havner helt i skyggen av alt og ingen ting). Rauverud (diskusjon) 31. jul 2013 kl. 02:03 (CEST)

Bevisst usynliggjøring av andre former for likestilling enn kjønn[rediger kilde]

Det er uhyre problematisk at visse aktører her prøver å benekte hvordan likestilling, i tråd med forståelsen til både regjering, storting og Likestillings- og diskrimineringsombud, omfatter alle diskrimineringsgrunnlag, ved å omskrive denne artikkelen slik at de kun handler om kjønnslikestilling. Kjønnslikestilling er selvfølgelig viktig, men verken mer eller mindre viktig enn likestilling på andre områder. Å forsøke usynliggjøre all annen likestilling enn kjønnslikestilling, er en bevisst bruk av en klassisk herskerteknikk. Gjennom bevisst å usynliggjøre likestilling på grunnlag av f.eks. etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne, er det en handling som kan forstås som indirekte rasisme, homofobi og forakt for funksjonshemmede. Justyna1972 (diskusjon) 9. aug 2013 kl.11.18 (CET)

Redigeringskrig[rediger kilde]

På grunn av en redigeringskrig, har jeg nå beskyttet artikkelen og tilbakestilt innholdet til den formen artikkelen hadde før redigeringskrigen begynte. De som ønsker å ha innflytelse på artikkelens fremtidige innhold, bes om å bruke artikkelens diskusjonsside til å komme til enighet med motparten(e). Deretter kan en administrator oppdatere artikkelens innhold med det partene har blitt enige om. - Soulkeeper (diskusjon) 9. aug 2013 kl. 15:21 (CEST)

Artikkelen framstår som uleksikalsk og antifemininistisk propaganda. Tenk, en artikkel om "likestilling" der hele kvinnebevegelsen og den historiske likestillingskampen for stemmerett mm. er skrevet ut av historien, og der artikkelen bare handler om alt annet enn likestilling, og inneholder politisk propaganda av typen "Den senere tiden har det blitt mer fokus på at også menn diskrimineres på visse områder. Dette gjelder eksempelvis i barnefordelingssaker" (ekstreme antifeminister er de som roper høyest om slik påstått "diskriminering av menn (fra rettsapparatets side) i barnefordelingssaker") og med reklame for utvalgte (og omstridte) organisasjoner som Reform (med ikke-dokumenterte påstander om kompetanse, ingen der har vel nevneverdig vitenskapelig kompetanse), mens de organisasjonene som har jobbet for likestilling i Norge i hele forrige århundre ikke er nevnt.

Kontrasten blir stor når man ser på de tilsvarende artiklene http://da.wikipedia.org/wiki/Ligestilling , http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mst%C3%A4lldhet og en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality

Foreslår at artikkelen barberes inn til beinet med utgangspunkt i presentasjonen på dansk og svensk Wikipedia, og at uleksikalsk, polemisk stoff og reklame fjernes igjen, og at artikkelen i fortsettelsen redigeres utfra leksikalske kriterier og faglitteratur. Rauverud (diskusjon) 15. aug 2013 kl. 02:13 (CEST)

Uleksikalsk artikkel[rediger kilde]

Fortsatt en helt ulesikalsk og ærlig talt ekstrem presentasjon av temaet likestilling som helt avviker fra faglige presentasjoner av emnet, med reklame for tre omstridte organisasjoner (mens kvinnebevegelsen som oppfant og kjempet frem likestilling gjennom hundre år i sin helhet skrives ut av temaet likestilling!) og udokumenterte påstander om "mye kunnskap og kompetanse" hos bl.a. en omstridt mannsrettighetsgruppe som er mest kjent for å ha drevet et nettsted for horekunder (en titt på ansattpresentasjonene deres underbygger ikke akkuat det[1]). En skam for Wikipedia. Rauverud (diskusjon) 22. nov. 2013 kl. 10:18 (CET)

Påstander uten kilder[rediger kilde]

Jeg ba om kilder til flere av påstandene i artikkelen i November 2014. Ingen har gitt kilder for disse påstandene enda, så jeg foreslår at de fjernes i henhold til http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability/Removal_of_Uncited_Material.

Jeg har prøv å rydde opp i saken. Fjernet også eksterne lenker i løpende tekst, døde lenker osv. Asav (diskusjon) 22. mar. 2015 kl. 00:41 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Likestilling. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 1. aug. 2017 kl. 08:56 (CEST)