Universitetet i Sørøst-Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Universitetet i Sørøst-Norge
Logo of USN.svg
HiTe Bö.jpg
USN i Bø
Kallenavn og forkortelserUSN
Grunnlagt4. mai 2018; 4 år siden (2018-05-04)
(som Universitetet i Sørøst-Norge)
1. januar 2016; 6 år siden (2016-01-01)
(som Høgskolen i Sørøst-Norge)
TypeOffentlig universitet
RektorPetter Aasen[1]
Beliggenhet
Drammen
Kongsberg
Notodden
Porsgrunn
Rauland
Ringerike
Horten (Vestfold)
Studenter18 061[2]
Ansatte1 782[2]
MedlemskapUniversitets- og høgskolerådet
Nettstedhttp://www.usn.no/
ErstatterHøgskolen i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
59°44′38″N 10°11′37″Ø

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et norsk universitet som ble etablert 4. mai 2018.[3][4] USN er en videreføring av Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud, som fusjonerte til én institusjon i perioden 2014–2016, opprinnelig med navnet Høgskolen i Sørøst-Norge.[5][6][7] Universitetet har åtte campuser som befinner seg i , Porsgrunn, Notodden, Rauland, Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Borre / Horten (Vestfold).[8]

USN har 88 bachelorprogrammer, 44 masterprogrammer og 8 ph.d.-programmer.[9] Målt i antall studenter er USN blant de største i Norge innenfor høyere utdanning. USN er alene om å tilby flere utdanninger, blant annet optikerutdanning og Forfatterstudiet i Bø.

Historie[rediger | rediger kilde]

Universitetet i Sørøst-Norge er en videreføring av de tidligere høgskolene Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud.

Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud fusjonerte til Høgskolen i Buskerud og Vestfold i 2014. Den 4. juni 2015 vedtok styrene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark at de ville be regjeringen fusjonere lærestedene. Stortingsbehandlingen av stortingsmelding nr. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren fant sted 11. juni,[10][11] og den 19. juni ble institusjonene formelt slått sammen ved kongelig resolusjon med virkning fra 1. januar 2016.[12]

Fusjonsvedtaket fra de respektive styrerne ved HBV og HiT ba om at navnet på den fusjonerte skolen skulle bli Høgskolen i Sørøst-Norge, med fusjonsdato 1. januar 2016. Det ble også presisert i styrevedtaket at hensikten med fusjonen er å bli et universitet.[13] Søknad om å bli tildelt status som universitet ble sendt for vurdering av NOKUT i 2017, og NOKUT avga sin anbefaling om at institusjonen oppfylte kriteriene for universitetsstatus i april 2018. Institusjonen ble tildelt status som universitet under navnet Universitetet i Sørøst-Norge i statsråd 4. mai 2018.[14] Institusjonen omtales vanligvis med forkortelsen USN.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Styreleder Rune Nilsen, rektor Petter Aasen og prorektor Nils Kristian Bogen i samtale med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på campus Bø.[15] Foto: Stian K. Sande.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

Rektoratet ved USN består per 2022 av rektor Petter Aasen og viserektorene Nils Kristian Bogen, Ingvild Marheim Larsen og Heidi Kristin Ormstad.[16]

Styreleder per 2022 er rådmann i Ringerike kommune Tore Isaksen.[17][18]

Foruten rektoratet består USNs ledergruppe av fire dekaner og syv direktører.[16]

Fakulteter og institutter[rediger | rediger kilde]

Fra 1. januar 2017 ble de tidligere 8 fakultetene ved HiT og HBV omorganisert til 4 fakulteter og de tidligere 36 instituttene ble til 20.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap[rediger | rediger kilde]

Sykepleierstudenter øver i simuleringssenteret på campus Porsgrunn under offisiell åpningen av senteret.[19] Foto: Stian Kristoffer Sande.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) tilbyr studier innen sykepleie, vernepleie, barnevern, radiografi, lysdesign og optometri. USN er forøvrig eneste norske utdanningsinstitusjon som tilbyr optikerutdanning.[20] HS ledes per 18.03.2022 av dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson. Fakultetsdirektør er Kine Strand Bye

Fakultetet har følgende institutter:

 • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Driver den tredje største bachelorutdanningen i sykepleie i Norge fordelt på de tre campusene Porsgrunn, Vestfold og Drammen. Instituttet tilbyr også masterutdanninger (klinisk helsearbeid, avansert klinisk sykepleie, jordmor, intensiv, anestesi) og videreutdanninger som helsesøster og geriatrisk vurderingskompetanse.
 • Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

I tillegg til profesjonsstudiene tilbyr fakultetet en rekke masterutdanninger, og en ph.d.-utdanning i personorientert helsearbeid.

USNs musikkstudenter fremfører egenproduserte musikkstykker i Bakkenteigen Konsertsal på Campus Vestfold.[21] Foto: Stian Kristoffer Sande.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap[rediger | rediger kilde]

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) tilbyr både studier innen profesjonsutdanninger som grunnskolelærer og barnehagelærer, og studier innen disiplinære fagtradisjoner som blant annet kunst, kultur, folkemusikk og idrett.[22] HIU ledes per 18.03.2022 av dekan Per-Ludvik Kjendlie. Fakultetsdirektør er Bent Kristiansen.

Fakultetet har følgende institutter:

 • Institutt for matematikk og naturfag (IMN)
 • Institutt for språk og litteratur (ISL)
 • Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS)
 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (IFIK)
 • Institutt for estetiske fag (IE)
 • Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk (ITK)
 • Institutt for pedagogikk

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag[rediger | rediger kilde]

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) har følgende institutter:

 • Institutt for elektro, IT og kybernetikk. Tilbyr utdanning med fokus på automatisering, elkraftteknikk, digitalisering, velferdsteknologi, fornybar energi og autonomi i prosessindustri.
 • Institutt for maritime operasjoner. Instituttet tilbyr utdanning innen skipsfart og logistikk, nautikk, marinteknisk drift, maritim ledelse og nautiske operasjoner.
 • Institutt for mikrosystemer. Tilbyr bachelor i ingeniørfag innen dataingeniør, elektro-automasjon og robotikk, anvendt mikro- og nanoteknologi, SMART produktdesign, master i mikro- og nanosystemteknologi og Joint International Master in Smart Systems Integration samt ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer.
 • Institutt for natur, helse og miljø. Har bachelorstudier med fordypning mot naturforvaltning eller forurensning og masterstudier innen natur, helse og miljø.
 • Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi. Tilbyr bachelor i byggdesign, maskindesign, plan og infrastruktur, ren energi og prosessteknologi, master i prosessteknologi og i energi- og miljøteknologi samt ph.d. i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk.
 • Institutt for realfag og industrisystemer. Har bachelorutdanninger innen dataingeniør, elektroingeniør, produktutvikling og maskiningeniør, og ulike masterutdanninger innen Systems Engineering og lektorutdanningen i realfag.

USN Handelshøyskolen[rediger | rediger kilde]

USN Handelshøyskolen (HH) tilbyr bachelor- og masterutdanninger samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg tilbys flere årsstudier og videreutdanningsstudier.

 • Institutt for økonomi og IT (ØIT). Tilbyr bachelor i økonomi og ledelse, innovasjon og entreprenørskap, eiendomsmegling, internasjonal markedsføring og reiseliv samt IT og informasjonssytemer. Tilbyr også årsstudium i IT og informasjonssystemer, informasjonsbehandling, GIS (geografiske informasjonssystemer) og bedriftsøkonomi.
 • Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (ISS).
 • Institutt for økonomi, markedsføring og jus (ØMJ). Tilbyr bachelorutdanning innen visuell kommunikasjon, økonomi og ledelse samt statsvitenskap. Tilbyr master i økonomi og ledelse, og deltidsstudium i Executive Master of Management, økonomi og ledelsesfag samt samfunnsvitenskapelige fag.
 • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap (ØHS). Har som uttalt kjerneoppgave å drive undervisning og forskning innenfor økonomi, entreprenørskap, innovasjon, ledelse, IT, historie og sosiologi. Foruten års- og bachelorstudier innen dette tilbyr ØHS også masterstudium innen innovasjon og ledelse, lektorutdanning i historie og samfunnsvitenskap.

Studier[rediger | rediger kilde]

Studenter ved faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag har snøbrettundervisning i Kongeberg skisenter. Foto: Stian Kristoffer Sande.

USN tilbyr høyere utdanning innen følgende fag:[23]

 • Folkemusikk og tradisjonskunst[24]
 • Helse- og sosialfag
 • Ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT
 • Idrett, kroppsøving og friluftsliv
 • Jus og samfunnsfag
 • Kunst, design og musikk
 • Lærer, lektor og pedagogikk
 • Maritime studier
 • Optometri
 • Realfag, natur og miljø
 • Språk, kultur og historie
 • Økonomi, ledelse og innovasjon

USN har studieprogrammer på årsstudium-, bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tilbys også kortere studier, studieforberedende kurs, etter- og videreutdanninger, utvekslingskurs, sommerskole og kurs uten studiepoeng.[23] Etter- og videreutdanningene er kurs og utdanninger som kan skreddersys etter behov og ønsker fra samarbeidspartnere.[25] Mange av USNs studier innen natur og miljø, IT, språk, historie, design samt lærer og barnehagelærer er også nettbaserte.[26] I tillegg tilbyr USN utdanning til dem med yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev, gjennom «Y-veien».[27] Med Y-veien behøver ikke studenter som mangler generell studiekompetanse eller forkurs ta ekstra fag. Fagene studenten mangler, bygges inn i studiet, og samtidig fjernes stoff som angår det studenten allerede har lært gjennom sin yrkesfaglige utdanning.

Forskning[rediger | rediger kilde]

USNs forskningsaktivitet foregår innen flere fagområder, og all aktivitet er organisert i forskningssentre og forskningsgrupper.[28] USNs forskningsarbeid kjennetegnes av å være regionalt tilknyttet og ha fokus på anvendt forskning. I alt har universitetet åtte ulike forskningssentre, som driver med henholdsvis barnehageforskning, øye- og synsforskning, omsorgsforskning, beredskaps- og krisehåndteringsforskning, helseteknologiforskning, kvinne-, familie- og barnehelseforskning, psykisk helse- og rusforskning samt forskning innen sosial innovasjon og entreprenørskap.

Doktorgradsprogrammer[rediger | rediger kilde]

Tone Langjordet Johnsen ble den første doktorgradskandidaten til å disputere ved USN etter at institusjonen ble universitet, da hun 1. juni 2018 forsvarte sin avhandling på campus Vestfold. Foto: Stian Kristoffer Sande/USN

USN har åtte ulike ph.d.-program innen følgende fagområder:

 • Anvendte mikro- og nanosystemer[29]
 • Kulturstudier[30]
 • Markedsføringsledelse[31]
 • Nautiske operasjoner[32]
 • Pedagogiske ressurser og læreprosesser[33]
 • Personorientert helsearbeid[34]
 • Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk[35]
 • Økologi[36]

Forskning ved fakultetene[rediger | rediger kilde]

Forskningen som foregår ved Fakultetet for helse- og sosialvitenskap skjer ofte i samarbeid med offentlige institusjoner og næringsliv.[20] Fakultetets uttalte visjon er at det skal være et fremragende kompetansesenter for helse- og sosialfaglig utdanning, forskning på og formidling av:

 • beste praksis og kunnskap som ivaretar barn og ungdoms utvikling, forebyggende miljø- og  aktivitetsarbeid, kommunikasjon og forståelse for barnevernsarbeid i et flerkulturelt samfunn
 • personsentrert og tverrfaglig helsearbeid med spesiell fokus på primærhelsetjenesten
 • kunnskapsbasert praksis i vernepleie i et tverrprofesjonelt samarbeid som ivaretar mennesker med funksjonsnedsettelser generelt, og mennesker med utviklingshemning spesielt.

Forskning som foregår ved Fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag skjer innen områder som bl.a. vannkraft og kraftforsyning, maritim logistikk og havneoperasjoner, maritime human factors, digitale design og autonomi, mikro-akustikk og optikk, materialer og mikrointegrasjon, trening og helse, klimaendringer og alpine økosystemer, energi og CO2-fangst, alternative energiformer, bioteknologi, prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner, algebraisk geometri, kvanteteknologi og autonome systemer.

USN Handelshøyskolen fokuserer sin forskning rundt temaer som økonomisk analyse, innovasjon og entreprenørskap, politisk kultur, forretningsjus, Management Information Systems, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse.

Eksternt samarbeid[rediger | rediger kilde]

Samarbeid med bedrifter[rediger | rediger kilde]

Theodor Henriksen fra Sopra Steria signerer FoUI-avtale med daværende HSN, 1. mars 2018. Foto: Stian Kristoffer Sande.

USN samarbeider med regionens næringsliv om forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, og ansetter personer fra næringslivet i bistillinger ved institusjonen i tilknytning til slike prosjekter.[37] Disse personene ansettes i 20 prosent stilling ved USN, og jobber med prosjekter som fokuserer på praktisk nyttige problemstillinger for bedriftene. Per 2018 har USN ansatt personer fra FMC Technologies,[38] GE Vingmed Ultrasound,[39] Semcon Devotek,[40] Skagerak Energi,[41] Conexus AS,[42] TechnipFMC,[43] Sopra Steria[44] og Kongsberg Defence & Aerospace.[45]

Campuser[rediger | rediger kilde]

[rediger | rediger kilde]

USN campus Bø befinner seg i sentrum av tettstedet i Midt-Telemark kommune. Campusen har studenthuset Kroa i Bø og Gullbring kulturanlegg, med både svømmehall og idrettsbaner, som nærmeste naboer. Ved siden av studiene har studentene i Bø er rikt utvalg av fritidsaktiviteter å ta seg til, særlig innen idrett- og friluftsliv, kultur og musikk samt faglige studentaktiviteter.[46] De frivillige studentene ved Kroa i Bø arrangerer konserter, sosiale arrangementer og den årlige studentfestivalen VIKO. Studentidrettlaget i Bø[47] har idrettstilbud innen futsal, volleyball, badminton, innebandy, ultimate frisbee, svømming og håndball. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) tilbyr 432 ulike boenheter til studenter i Bø[48]. SSN driver Kafé Studenten på campusen og Veslekroa studentbarnehage.

Drammen[rediger | rediger kilde]

USN campus Drammen ligger på Papirbredden - Drammen Kunnskapspark i sentrum av Drammen. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) eier og drifter i alt 375 ulike studentboenheter i to ulike bygg som heter Øvre Sund og Moov In.[49] Studentboligene er i umiddelbar nærhet av campusen, og det samme er studentenes treningssenter Moov, som også driftes av SSN. Det er mange spisesteder rett ved Papirbredden, og inne på campusen driver SSN Kafé Papirbredden. Studentsamfunnet i Drammen[50] arrangerer sosiale aktiviteter for studenter, som bl.a. konserter, quiz, karaoke, revy, mens Drammen studentidrett[51] arrangerer idrettstreninger for studentene.

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

USN campus Kongsberg ligger inne på Krona, Kongsbergs kunnskaps- og kulturpark, som befinner seg i Kongsberg sentrum. Ved studiestart 2018/19 tilbydde Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) 81 boenheter til studenter i Kongsberg, men fra studiestart 2019/20 vil Vestsiden Studentboliger stå klar med 155 nye campusnære boliger.[52] SSN driver også spisestedet Haspa på campusen og Risteigen studentbarnehage. Studentsamfunnet i Kongsberg arrangerer bl.a. kroer, studentturer, drifter ulike idrettslag og tilbyr medlemmer rabatter og goder på tilbud i byen.[53] Kongsberg skisenter befinner seg rett i nærheten av campusen.

Notodden[rediger | rediger kilde]

USN campus Notodden ligger i Notodden, øst i Telemark. Campusen ligger rett nord for sentrum, med utsikt over byen og Heddalsvatnet. På campusen har studenter tilgang til svømmehall, klatrevegg, treningsrom, ulike spesialrom innen kunst, musikk, idrett og teknologi. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norges (SSN) barnehage er lokalisert like ved campusen og det samme er flere av studentboligene. I alt har SSN 170 studentboliger til leie, og de driver Kafé Panorama inne på campusen. StuA studentbar er studentenes egen bar og aktivitetslokale, som er lokalisert i sentrum.

Porsgrunn[rediger | rediger kilde]

USN campus Porsgrunn er en del av det større forsknings- og utdanningsområdet campus Kjølnes, som ligger i Porsgrunn. Campusen har Porsgrunn videregående skole, Fagskolen Telemark, Delta Porsgrunn og flere idrettsanlegg som fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall og rideanlegg som nære naboer. Det finnes også et eget treningsrom for studenter og ansatte inne på campusen. Like ved ligger også Studenthuset Fabrikken, som ble åpnet i 2017.[54] Studenthuset drives av Studentsamfunnet i Grenland,[55] som bl.a. arrangerer konserter, kro, quiz og spillkvelder for studentene samt den årlig studentfestivalen Uka i Grenland.[56] Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) leier ut i alt 283 studentboliger samt driver to kaféer på campusen og Elverøy studentbarnehage.

Rauland[rediger | rediger kilde]

Danse workshop under Rauland internasjonale Vinterfestival 2018. Foto: Stian Kristoffer Sande.

USN campus Rauland er lokalisert i bygda Rauland i Vinje kommune. Campusen er en del av kurs- og aktivitetssenteret Raulandsakademiet, og Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, som har det nasjonale hovedansvaret for høyere utdanning innen tradisjonskunst, folkemusikk og folkekunst, holder til her. På campusen har studentene tilgang til bl.a. verksteder, innspillingstudioer, matsal, bibliotek, leserom og oppholdsrom for sosialisering. Studenter aktiviserer seg også i Rauland SFO (studentfritidsordning)[57], som bl.a. arrangerer konserter, dans, temafester og kro på Telemarkstunet ved campus samt fjell-, kano- og skiturer.

Rauland internasjonale vinterfestival er en årlig folkemusikk- og folkekunstfestival som finner sted på campusen. Mange studenter deltar på festivalens ulike seminarer, konkurranser, dansespill, konserter og workshops. I tillegg er det universitetets førsteårskull på bachelor i folkemusikk som står ansvarlig for å arrangere den årlige vinterkappleiken, som skjer under vinterfestivalen.[58] Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) leier ut 20 studentboliger i nærheten av campus.[59]

Ringerike[rediger | rediger kilde]

USN campus Ringerike befinner seg like ved Hønefoss sentrum i Ringerike kommune. Campusen er under ombygging, og vil fra studiestart 2019/20 bestå av et helt nytt bygg samt to rehabiliterte fløyer.[60] Nybygget vil bl.a. ha ny kafé, bokhandel, kunstverk og servicetorg. Samfunnet i Ringerike (SIR)[61] er en organisasjon for og av Ringerike-studenter som bl.a. driver studentkroa Jokern'n, som ligger på campusen, organiserer fotball- og volleyballtreninger og arrangementer som skidager, boblefotball, fester og ball. Det finnes også tre linjeforeninger ved campusen, som hver for seg fremmer sosial samhold og faglig utvikling. Jusforeningen[62] er for jusstudenter, og arrangerer bl.a. fagdager, temakvelder, quiz og en årlig prosedyrekonkurranse der finalister får prøve seg på å prosedere foran en tingrettsdommer i en rettssal.[63] Auri Sacra Fames[64] er linjeforeningen økonomistudenter, som bl.a. arrangerer fagdager, foredrag og fester. DEBUG er linjeforeningen for IT-studenter, som foruten sosiale tilstelninger arrangerer fagdager, årlige LAN-party og deltar i arrangeringen av det årlige hackathonet #Hack4no[65]. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) leier ut 150 studentboliger som ligger på campusen.[66] Boligene ble bygget i 2016 og rommer 154 studenter. I nærheten av campusen ligger også sandvolleybane, ishockeyhall og fotballstadion.

Vestfold[rediger | rediger kilde]

USN campus Vestfold ligger på Bakkenteigen i Horten kommune, mellom Horten by og Tønsberg. Universitetsbygget har bl.a. høyteknologiske simulatorer og laboratorier, og rommer også Bakkenteigen kulturhus, en storsal med 450 sitteplasser. Rett ved bygget ligger forskningsparken Vestfold Innovation Park, et møtested for industrielle og akademiske miljøer der kunnskapsutvikling, forskning og nyskapning innen blant annet innenfor mikro- og nanoteknologi og maritime applikasjoner foregår. Vestfold Studentsamfunn har egne kontorer inne på campusen, og består av et hovedstyre og frivillige medlemmer. De arrangerer bl.a. Studiestartfestivalen, turer til Hemsedal, campusLAN, revy og den årlige Studentuka i Vestfold. Vestfold Studentidrettslag (VSIL) er samfunnets idrettsgruppe og har lag i idretter som fotball (damer og herre), volleyball, håndball, klatring, badminton, innebandy og håndball. De fleste treningene foregår idrettshallen på Campus Vestfold som har moderne fasiliteter med stor bane og egen klatrevegg. Ved studiestart 2018/19 åpnet 160 nye studentboliger på campusen[60], og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) har dermed i alt 760 studentboliger til leie i Vestfold.[67] På campusen driver SSN tre spisesteder og én kiosk, mens de også disponerer plasser ved Borre student- og idrettsbarnehage. I 2018 sto et 3000 m² stort anlegg med solcellepanel på taket av campusen ferdig, og dette sørger for å produsere en fjerdedel av campusens årlig strømbehov.[68]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Petter Aasen - Universitetet i Sørøst-Norge» (norsk). Besøkt 12. august 2021. 
 2. ^ a b «Nøkkeltall - Universitetet i Sørøst-Norge» (norsk). Besøkt 12. august 2021. 
 3. ^ Kunnskapsdepartementet (4. mai 2018). «Høgskolen i Sørøst-Norge blir universitet». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 16. august 2022. 
 4. ^ «Offisielt fra statsråd 4. mai 2018». Regjeringen.no (norsk). Statsministerens kontor. 4. mai 2018. Besøkt 16. august 2022. 
 5. ^ Larsen, Hege; Aukrust, Øyvind; Vold, Skjalg Bøhmer (28. mai 2015). «Ikke Tind, ikke Ibsen, ikke Skagerak, men...». khrono.no. Besøkt 16. august 2022. 
 6. ^ Aarnes, Even Skårberg (28. mai 2015). «Fusjon, Hit og HBV». NRK. Besøkt 16. august 2022. 
 7. ^ Kunnskapsdepartementet (19. juni 2015). «Universiteter og høyskoler slår seg sammen». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 16. august 2022. 
 8. ^ «Våre campuser». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). 26. februar 2016. Besøkt 16. august 2022. 
 9. ^ «Våre Ph.d.-utdanninger». Høgskolen i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 13. februar 2018. 
 10. ^ Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren"
 11. ^ «Steile fronter om valgt eller tilsatt UH-ledelse"». Arkivert fra originalen 12. juni 2015. Besøkt 3. juni 2015. 
 12. ^ Flølo, Susanne (19. juni 2015). «Høgskolen i Sørøst-Norge er et faktum». NRK. Besøkt 16. august 2022. 
 13. ^ Larsen, Hege; Vold, Skjalg Bøhmer (4. juni 2015). «Klare for sørøst-fusjon». khrono.no. Besøkt 16. august 2022. 
 14. ^ «USN – Norges nyeste universitet (Arkivert kopi)». Universitetet i Sørøst-Norge. 2018. Arkivert fra originalen 4. mai 2018. Besøkt 4. mai 2018. «4. mai 2018 ble det vedtatt av kongen i statsråd at Universitetet i Sørøst-Norge er Norges tiende universitet.» 
 15. ^ «15 millioner kroner til HSN fra ministeren». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 16. august 2018. 
 16. ^ a b «Leiinga». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). 9. oktober 2013. Besøkt 16. august 2022. 
 17. ^ Lie, Tove; Vold, Skjalg Bøhmer (18. november 2015). «Styre-rokering på Lillehammer, men stø kurs i Sørøst-Norge». khrono.no. Besøkt 16. august 2022. 
 18. ^ «Styret». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 16. august 2022. 
 19. ^ «Nytt SIM-senter åpnet: - Som å tre inn i et sykehus». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 16. august 2018. 
 20. ^ a b «Fakultet for helse- og sosialvitenskap». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 16. august 2018. 
 21. ^ «Utfordret til å tolke bærekraft gjennom musikk». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 16. august 2018. 
 22. ^ «Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 16. august 2018. 
 23. ^ a b «Finn studier – Vårt studietilbud». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 24. ^ «Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Rauland». Visit Rauland. Besøkt 16. august 2022. «Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk har spesialisert seg på utdanning i folkemusikk og tradisjonsbasert design og handverk. USN Rauland finn du på Raulandsakademiet.» 
 25. ^ «Vi skreddersyr kurs og utdanninger». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 26. ^ «Nettstudier». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 27. ^ «Y-veien». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 28. ^ «Hva forsker vi på?». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 29. ^ «PhD i Mikro- og nanosystemer». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 30. ^ «Kulturstudier». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 31. ^ «PhD in Marketing Management». Universitetet i Sørøst-Norge (engelsk). Besøkt 14. august 2018. 
 32. ^ «Nautiske operasjoner». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 33. ^ «PhD i Pedagogiske ressurser og læreprosesser». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 34. ^ «PhD in Person-centred Health Care». Universitetet i Sørøst-Norge (engelsk). Besøkt 14. august 2018. 
 35. ^ «Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 36. ^ «PhD i økologi». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 37. ^ «FoUI-eksperter». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 38. ^ «Vår første FoUI-ekspert på plass». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 39. ^ «Ansetter enda en industri-ekspert». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 40. ^ «Baard skal finne nye løsninger». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 41. ^ «Ny FoUI-ekspert fra Skagerak Energi». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 42. ^ «Ny FoUI-ekspert: - Vi må tørre å feile». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 43. ^ «FoUI-ekspert på HSN Handelshøyskolen». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 44. ^ «Denne 27-åringen er HSNs nye FoUI-ekspert». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 45. ^ «Kongsberg Gruppen-leder til HSN». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 46. ^ «Fritidsaktiviteter i Bø». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Arkivert fra originalen 14. august 2018. Besøkt 14. august 2018. 
 47. ^ «HSN IL Bø studentidrettslag». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 48. ^ «Bø». Studentsamskipnaden (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 49. ^ «Drammen». Studentsamskipnaden (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 50. ^ «Studentsamfunnet i Drammen». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 51. ^ «Logg inn på Facebook | Facebook». Facebook. Besøkt 15. august 2018. 
 52. ^ «Kongsberg». Studentsamskipnaden (norsk). Besøkt 14. august 2018. 
 53. ^ «Studentsamfunnet i Kongsberg». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 54. ^ «Studenthuset i Porsgrunn åpner 25. februar!». Studentsamskipnaden (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 55. ^ «Studentsamfunnet i Grenland - SiG». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 56. ^ «Uka i Grenland». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 57. ^ «Rauland SFO (Studentfritidsordning)». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 58. ^ «Studenter arrangerer Vinterfestivalens høydepunkt». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 59. ^ «Rauland Studentboliger». Studentsamskipnaden (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 60. ^ a b «Nye studentboliger og oppgradert campus». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 61. ^ «Samfunnet i Ringerike». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 62. ^ «Jusforeningen ved USN». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 63. ^ «Henriette og Espen vant jurist-prosedyrekonkurranse». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 64. ^ «Auri Sacra Fames - Linjeforeningen for økonomi og ledelse ved USN Ringerike». www.facebook.com. Besøkt 15. august 2018. 
 65. ^ «#hack4no». www.hack4.no. Arkivert fra originalen 15. august 2018. Besøkt 15. august 2018. 
 66. ^ «Campus Ringerike Studentboliger». Studentsamskipnaden (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 67. ^ «Vestfold». Studentsamskipnaden (norsk). Besøkt 15. august 2018. 
 68. ^ «Åpnet et av landets største solcelletak». Universitetet i Sørøst-Norge (norsk). Besøkt 15. august 2018. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]