Tribus (biologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tribus, også kalt stamme, bransje og gren, er en valgfri kategori brukt i den biologiske systematikken. Den brukes når det er hensiktsmessig med et ekstra nivå mellom underfamilie og slekt. Av og til deles en tribus i flere undertribuser.

Som hos andre kategorier (med unntak av arten) er det et rent skjønnsspørsmål hvilke grupper man velger å kalle tribus. Nyere systematikk er mer opptatt av organismenes slektskap eller stamtre enn av kategorier.

De vitenskapelige navnene har normalt en gjenkjennelig endelse, dannet ut fra rotentypusslektens navn.

  • Plantetribus har endelsen -eae, undertribus har endelsen -inae.
  • Dyretribus og -undertribus er henholdsvis. -ini og -ina.