Hopp til innhold

Handbook of the Birds of the World

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «HBW Alive»)
HBW Alive
Nettstedwww.lynxeds.com (en)
Kommersielt?Ja, men delvis åpen
Type nettstedornitologisk nettleksikon
Krever registreringfrivilling
Tilgjengelige språkengelsk
Eier(e)Lynx Edicions
Lansertjuli 2014

Handbook of the Birds of the World (HBW) er en engelskspråklig ornitologisk encyklopedi, utgitt av Lynx Edicions (etablert 1989 i Barcelona, Spania). Oppslagsverket er verdens mest komplette ornitologiske bokverk og omhandler alle verdens fugler. Det består av 17 bind, hvorav første bind ble publisert i 1992. Serien er redigert av Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal og David A. Christie.

Noter om nomenklatur

[rediger | rediger kilde]

Norske familienavn

[rediger | rediger kilde]

Norske familienavn følger Norsk navnekomité for fugl (NNKF) og er i henhold til Syvertsen et al. (2008).[1] Vitenskapelige navn med endingen -idae er navn på biologiske familiegrupper, som for norske familienavn automatisk gir -familien som navneending. I norsk dagligtale og skriftspråk er det imidlertid like vanlig å bruke flertallsending på familiegrupper. For eksempel blir det vitenskapelige familienavnet Struthionidae oversatt til strutsefamilien av NNKF, men det er like vanlig å bruke flertallsformen strutser.

Norske ordensnavn

[rediger | rediger kilde]

Norske ordensnavn følger NNKF og er i henhold til Syvertsen et al. (2008).[1] Vitenskapelige navn med endingen -iformes er navn på biologiske ordener som organiserer familier av fugler i henhold til biologisk slektskap. Norske ordensnavn på fugler får gjerne -fugler som navneending, men alternativt kan man også bruke -former som navnending. For eksempel blir ordenen Struthioniformes oversatt til strutsefugler av NNKF, men man kan altså si både strutseformer og strutsefuglformer.

Bind 1–17

[rediger | rediger kilde]

HBW består av 17 innbundne bokbind i formatet 31 x 24 cm, med til sammen 13 367 sider. Bokverket inneholder 20 617 illustrasjoner, 7 075 fotografier, 10 200 kart, og omkring 100 000 biografiske referanser til originale forskningsrapporter. Til sammen har 277 fagautoriteter fra 40 ulike land bidratt. I tillegg har 1 151 fotografer og 73 redaktører jobbet med verket. Den norske naturfotografen Ketil Knudsen har bidratt med 62 fotografier, og er med det blant de 20 mest benyttede fotografene til bokverket.

Bind 1–7 består av alle ikke-spurvefuglene i verden (nærmere 4 700 arter), mens bind 8–16 består av alle (over 5 000 arter) spurvefuglene (Passeriformes). Bind 17 er et tilleggsbind med oppdateringer og nye arter, samt en global indeks som letter oversikten av de cirka 10 000 artene med fugler.

Bind 1: Strutser til ender

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the Birds of the World - Volume 1: «Ostrich to Ducks», september 1992,
ISBN 978-84-87334-10-8

I forordet til første bind introduserer ornitologen og økologen Dr. Christoph Imboden, generaldirektør for International Council for Bird Preservation (ICBP), HBW-prosjektet. Den spanske ornitologen Eduardo de Juana, president for Sociedad Española de Ornitología (SEO), beskriver klassen Aves og gir et innblikk i fuglenes biologi, over 38 sider.

Bindet er på 696 sider og inkluderer 14 anatomiske plansjer, 50 fargeplansjer av fugler, 382 fotografier, 568 distribusjonskart og mer enn 6 000 bibliografiske referanser til original forskning. Det omhandler ti ordener.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Struthionidae (Strutsefamilien)
 2. Rheidae (Nandufamilien)
 3. Casuariidae (Kasuarfamilien)
 4. Dromaiidae (Emufamilien)
 5. Apterygidae (Kivifamilien)
 6. Tinamidae (Tinamufamilien)
 7. Spheniscidae (Pingvinfamilien)
 8. Gaviidae (Lomfamilien)
 9. Podicipedidae (Dykkerfamilien)
 10. Diomedeidae (Albatrossfamilien)
 11. Procellariidae (Stormfuglfamilien)
 12. Hydrobatidae (Stormsvalefamilien)
 13. Pelecanoididae (Dykkpetrellfamilien)
 14. Phaethontidae (Tropikkfuglfamilien)
 15. Pelecanidae (Pelikanfamilien)
 16. Sulidae (Sulefamilien)
 17. Phalacrocoracidae (Skarvefamilien)
 18. Anhingidae (Slangehalsfamilien)
 19. Fregatidae (Fregattfuglfamilien)
 20. Ardeidae (Hegrefamilien)
 21. Scopidae (Skyggefuglfamilien)
 22. Ciconiidae (Storkefamilien)
 23. Balaenicipitidae (Treskonebbfamilien)
 24. Threskiornithidae (Ibisfamilien)
 25. Phoenicopteridae (Flamingofamilien)
 26. Anhimidae (Gjeterfuglfamilien)
 27. Anatidae (Andefamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 2: Kondorer til perlehøns

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the Birds of the World - Volume 2: «New World Vultures to Guineafowl», 1994,
ISBN 978-84-87334-15-3

Bindet har forord av Walter J. Bock, som omhandler organiseringen av informasjon i HBW.

Bindet er på 638 sider og inkluderer 60 fargeplansjer av fugler, 302 fotografier, 590 distribusjonskart og mer enn 7 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Cathartidae (Kondorfamilien)
 2. Pandionidae (Fiskeørnfamilien)
 3. Accipitridae (Haukefamilien)
 4. Sagittariidae (Sekretærfuglfamilien)
 5. Falconidae (Falkefamilien)
 6. Megapodiidae (Ovnhønsfamilien)
 7. Cracidae (Hokkofamilien)
 8. Meleagrididae (Kalkunfamilien)
 9. Tetraonidae (Skogshønsfamilien)
 10. Odontophoridae (Tannvaktelfamilien)
 11. Phasianidae (Fasanfamilien)
 12. Numididae (Perlehønsfamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 3: Hoatzin til alkefuglar

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the Birds of the World - Volume 3: «Hoatzin to Auks», 1996,
ISBN 978-84-87334-20-7

Bindet har et innledende essay av naturalisten Robert Bateman, om kunst og natur.

Bindet er på 821 sider og inkluderer 60 fargeplansjer av fugler, 384 fotografier, 577 distribusjonskart og mer enn 8 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Opisthocomidae (Hoatzin)
 2. Mesitornithidae (Mesittfamilien)
 3. Turnicidae (Springvaktelfamilien)
 4. Gruidae (Tranefamilien)
 5. Aramidae (Riksetranefamilien)
 6. Psophiidae (Trompetfuglfamilien)
 7. Rallidae (Riksefamilien)
 8. Heliornithidae (Svømmeriksefamilien)
 9. Rhynochetidae (Kagufamilien)
 10. Eurypygidae (Solriksefamilien)
 11. Cariamidae (Seriemafamilien)
 12. Otididae (Trappefamilien)
 13. Jacanidae (Bladhønsfamilien)
 14. Rostratulidae (Riksesnipefamilien)
 15. Dromadidae (Krabbeeterfamilien)
 16. Haematopodidae (Tjeldfamilien)
 17. Ibidorhynchidae (Ibisnebbfamilien)
 18. Recurvirostridae (Avosettfamilien)
 19. Burhinidae (Trielfamilien)
 20. Glareolidae (Brakksvalefamilien)
 21. Charadriidae (Lofamilien)
 22. Scolopacidae (Snipefamilien)
 23. Pedionomidae (Slettevandrerfamilien)
 24. Thinocoridae (Rypesnipefamilien)
 25. Chionididae (Slirenebbfamilien)
 26. Stercorariidae (Jofamilien)
 27. Laridae (Måkefamilien)
 28. Sternidae (Ternefamilien)
 29. Rynchopidae (Saksenebbfamilien)
 30. Alcidae (Alkefamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 4: Sandhøns til gjøker

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the Birds of the World - Volume 4: «Sandgrouse to Cuckoos», 1997,
ISBN 978-84-87334-22-1

Bindet har et innledende essay om artsbegrepet og artsgrenser i ornitologien, av Jürgen H. Haffer.

Bindet er på 679 sider og inkluderer 70 fargeplansjer av fugler, 236 fotografier, 837 distribusjonskart og cirka 7 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Pteroclidae (Sandhønsfamilien)
 2. Columbidae (Duefamilien)
 3. Cacatuidae (Kakadufamilien)
 4. Psittacidae (Parakittfamilien)
 5. Musophagidae (Turakofamilien)
 6. Cuculidae (Gjøkfamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 5: Tårnugler til kolibrier

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the Birds of the World - Volume 5: «Barn-owls to Hummingbirds», 1999,
ISBN 978-84-87334-25-2

Bindet har et innledende essay om risikoindikatorer og statusvurdering av fugler, av Nigel J. Krage.

Bindet er på 759 sider og inkluderer 76 fargeplansjer av fugler, 406 fotografier, 758 distribusjonskart, 10 figurer og tabeller, og cirka 8 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Tytonidae (Tårnuglefamilien)
 2. Strigidae (Uglefamilien)
 3. Steatornithidae (Fettfuglfamilien)
 4. Aegothelidae (Uglesvalefamilien)
 5. Podargidae (Froskemunnfamilien)
 6. Nyctibiidae (Potufamilien)
 7. Caprimulgidae (Nattravnfamilien)
 8. Apodidae (Seilerfamilien)
 9. Hemiprocnidae (Treseilerfamilien)
 10. Trochilidae (Kolibrifamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 6: Musfugler til hornfugler

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the Birds of the World - Volume 6: «Mousebirds to Hornbills», 2001,
ISBN 978-84-87334-30-6

Bindet har et innledende essay om bioakustikk i luft, av Luis Baptista og Don Kroodsma.

Bindet er på 589 sider og inkluderer 45 fargeplansjer av fugler, 385 fotografier, 270 distribusjonskart, 11 figurer og tabeller, og cirka 6 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Coliidae (Musfuglfamilien)
 2. Trogonidae (Trogonfamilien)
 3. Alcedinidae (Isfuglfamilien)
 4. Todidae (Todifamilien)
 5. Momotidae (Motmotfamilien)
 6. Meropidae (Bieterfamilien)
 7. Coraciidae (Råkefamilien)
 8. Brachypteraciidae (Markråkefamilien)
 9. Leptosomidae (Kurolfamilien)
 10. Upupidae (Hærfuglfamilien)
 11. Phoeniculidae (Kakelarfamilien)
 12. Bucerotidae (Hornfuglfamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 7: Jakamarer til hakkespetter

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal. Handbook of the Birds of the World - Volume 7: «Jacamars to Woodpeckers», april 2002,
ISBN 978-84-87334-37-5

Bindet har et innledende essay om utdødde fugler, av Errol Fuller.

Bindet er på 613 sider og inkluderer 70 fargeplansjer av fugler, 317 fotografier, 408 distribusjonskart, og cirka 4 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Galbulidae (Jakamarfamilien)
 2. Bucconidae (Dovenfuglfamilien)
 3. Capitonidae (Skjeggfuglfamilien)
 4. Ramphastidae (Tukanfamilien)
 5. Indicatoridae (Vokseterfamilien)
 6. Picidae (Spettefamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 8: Brednebber til tapakuloer

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 8: «Broadbills to Tapaculos», september 2003,
ISBN 978-84-87334-50-4

Bindet har et innledende essay om klassifisering av fugler, av Murray Bruce.

Bindet er på 845 sider og inkluderer 81 fargeplansjer av fugler, 477 fotografier, 681 distribusjonskart, og cirka 4 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Eurylaimidae (Brednebbfamilien)
 2. Philepittidae (Asitifamilien)
 3. Pittidae (Pittafamilien)
 4. Furnariidae (Ovnfuglfamilien)
 5. Dendrocolaptidae (Treløperfamilien)
 6. Thamnophilidae (Maurfuglfamilien)
 7. Formicariidae (Maurriksefamilien)
 8. Conopophagidae (Myggeterfamilien)
 9. Rhinocryptidae (Tapakulofamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 9: Kotingaer til erler og piplerker

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 9: «Cotingas to Pipits and Wagtails», september 2004,
ISBN 978-84-87334-69-6

Bindet har et innledende essay om ornitologisk nomenklatur, av Richard Bankar.

Bindet er på 863 sider og inkluderer 78 fargeplansjer av fugler, 440 fotografier, 809 distribusjonskart, og cirka 6 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Cotingidae (Kotingafamilien)
 2. Pipridae (Manakinfamilien)
 3. Tyrannidae (Tyrannfamilien)
 4. Acanthisittidae (Klatresmettfamilien)
 5. Atrichornithidae (Krattfuglfamilien)
 6. Menuridae (Lyrehalefamilien)
 7. Alaudidae (Lerkefamilien)
 8. Hirundinidae (Svalefamilien)
 9. Motacillidae (Erlefamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 10: Larveetere til troster

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 10: «Cuckoo-shrikes to Thrushes», september 2005,
ISBN 978-84-87334-72-6

Bindet har et innledende essay om fremmede artenes økologi og påvirkning, av Daniel Sol, Tim Blackburn, Phillip Cassey, Richard Duncan og Jordi Clavell.

Bindet er på 895 sider og inkluderer 81 fargeplansjer av fugler, 427 fotografier, 737 distribusjonskart, og cirka 6 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Campephagidae (Larveeterfamilien)
 2. Pycnonotidae (Bylbylfamilien)
 3. Chloropseidae (Bladfuglfamilien)
 4. Irenidae (Alvefuglfamilien)
 5. Aegithinidae (Løvfuglfamilien)
 6. Ptilogonatidae (Silkefuglfamilien)
 7. Bombycillidae (Sidensvansfamilien)
 8. Hypocoliidae (Daddelfuglfamilien)
 9. Dulidae (Palmetrostfamilien)
 10. Cinclidae (Fossekallfamilien)
 11. Troglodytidae (Gjerdesmettfamilien)
 12. Mimidae (Spottefuglfamilien)
 13. Prunellidae (Jernspurvfamilien)
 14. Turdidae (Trostefamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 11: Fluesnappere til sangere

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 11: «Old World Flycatchers to Old World Warblers», september 2006,
ISBN 978-84-96553-06-4

Bindet har et forord av Paul R. Ehrlich og et innledende essay om den økologiske betydningen av fuglebestanden, av Cagan Sekercioglu.

Bindet er på 798 sider og inkluderer 55 fargeplansjer av fugler, 343 fotografier, 733 distribusjonskart, og cirka 6 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Muscicapidae (Fluesnapperfamilien)
 2. Platysteiridae (Pløsøyefamilien)
 3. Rhipiduridae (Viftestjertfamilien)
 4. Monarchidae (Monarkfamilien)
 5. Regulidae (Fuglekongefamilien)
 6. Polioptilidae (Myggsmettfamilien)
 7. Cisticolidae (Gressangerfamilien)
 8. Sylviidae (Sangerfamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 12: Grottefugler til meiser

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 12: «Picathartes to Tits and Chickadees», oktober 2007,
ISBN 978-84-96553-42-2

Bindet har et forord om fossile fugler, av Kevin J. Caley.

Bindet er på 815 sider og inkluderer 56 fargeplansjer av fugler, 436 fotografier, 638 distribusjonskart, og cirka 4 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Picathartidae (Grottefuglfamilien)
 2. Timaliidae (Timalfamilien)
 3. Paradoxornithidae (Buttnebbfamilien)
 4. Pomatostomidae (Larmtrostfamilien)
 5. Orthonychidae (Skraphalefamilien)
 6. Eupetidae (Vakteltrostfamilien)
 7. Pachycephalidae (Plystrerfamilien)
 8. Petroicidae (Flueskvettfamilien)
 9. Maluridae (Alvesmettfamilien)
 10. Dasyornithidae (Børstefuglfamilien)
 11. Acanthizidae (Tornsmettfamilien)
 12. Epthianuridae (Honningskvettfamilien)
 13. Neosittidae (Sittellafamilien)
 14. Climacteridae (Barkkryperfamilien)
 15. Paridae (Meisefamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 13: Pungmeiser til varslere

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 13: «Penduline-tits to Shrikes», oktober 2008,
ISBN 978-84-96553-45-3

Bindet har et innledende essay om fugletrekk, av Ian Newton.

Bindet er på 879 sider og inkluderer 60 fargeplansjer av fugler, 536 fotografier, 611 distribusjonskart, 11 figurer og tabeller, og mer enn 6 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Remizidae (Pungmeisfamilien)
 2. Aegithalidae (Stjertmeisfamilien)
 3. Sittidae (Spettmeisfamilien)
 4. Tichodromidae (Murkryperfamilien)
 5. Certhiidae (Trekryperfamilien)
 6. Rhabdornithidae (Treklatrerfamilien)
 7. Nectariniidae (Solfuglfamilien)
 8. Melanocharitidae (Bærfuglfamilien)
 9. Paramythiidae (Kongebærfuglfamilien)
 10. Dicaeidae (Blomsterfuglfamilien)
 11. Pardalotidae (Diamantfuglfamilien)
 12. Zosteropidae (Brillefuglfamilien)
 13. Promeropidae (Sukkerfuglfamilien)
 14. Meliphagidae (Honningeterfamilien)
 15. Oriolidae (Pirolfamilien)
 16. Laniidae (Varslerfamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 14: Buskvarslere til spurver

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 14: «Bush-shrikes to Old World Sparrows», oktober 2009,
ISBN 978-84-96553-50-7

Bindet har et forord om fugler i fortid, nåtid og framtid - i et globalt perspektiv, av Stephen Moss.

Bindet er på 893 sider og inkluderer 51 fargeplansjer av fugler, 657 fotografier, 485 distribusjonskart, og mer enn 6 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Malaconotidae (Buskvarslerfamilien)
 2. Prionopidae (Hjelmvarslerfamilien)
 3. Vangidae (Vangafamilien)
 4. Dicruridae (Drongofamilien)
 5. Callaeidae (Flikfuglfamilien)
 6. Notiomystidae (Stitsjhonningeterfamilien)
 7. Grallinidae (Skjærelerkefamilien)
 8. Corcoracidae (Pottemakerfuglfamilien)
 9. Artamidae (Svalestærfamilien)
 10. Pityriaseidae (Børstehodefamilien)
 11. Cracticidae (Slakterfuglfamilien)
 12. Paradisaeidae (Paradisfuglfamilien)
 13. Ptilonorhynchidae (Gartnerfamilien)
 14. Corvidae (Kråkefamilien)
 15. Buphagidae (Oksehakkerfamilien)
 16. Sturnidae (Stærfamilien)
 17. Passeridae (Spurvefamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 15: Vevere til parulaer

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 15: «Weavers to New World Warblers », oktober 2010,
ISBN 978-84-96553-68-2

Bindet har et forord om vern a verdens fugler, av Stuart Butchart, Nigel Collar, Alison Stattersfield og Leon Bennun.

Bindet er på 879 sider og inkluderer 60 fargeplansjer av fugler, 495 fotografier, 614 distribusjonskart, og mer enn 6 000 bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende familier omtales i dette bindet:

 1. Ploceidae (Veverfamilien)
 2. Viduidae (Enkefamilien)
 3. Estrildidae (Astrildfamilien)
 4. Vireonidae (Vireofamilien)
 5. Fringillidae (Finkefamilien)
 6. Drepanididae (Hawaiifinkfamilien)
 7. Peucedramidae (Kløfthaleparulafamilien)
 8. Parulidae (Parulafamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Bind 16: Kardinaler til trupialer

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Volume 16: «Tanagers to New World Blackbirds », desember 2011,
ISBN 978-84-96553-78-1

Bindet har et forord om klimaendringer og fugler, av Anders Pape Møller.

Bindet er på 894 sider og inkluderer 77 fargeplansjer av fugler, mer enn 500 fotografier, 766 distribusjonskart, samt flere tusen bibliografiske referanser til original forskning.

Følgende grupper av fugler blir omtalt i dette bindet:

 1. Thraupidae (Tanagarfamilien)
 2. Cardinalidae (Kardinalfamilien)
 3. Emberizidae (Buskspurvfamilien)
 4. Icteridae (Trupialfamilien)

Følgende ordener omtales (med referanser til familiene over i parentes) i dette bindet:

Ekstrabind: Nye arter og global indeks

[rediger | rediger kilde]
Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal, David A. Christie. Handbook of the Birds of the World - Special Volume: «New Species and Global Index», juni 2013,
ISBN 978-84-96553-88-0

Bindet har et forord om historia til BirdLife International, og den norskfødte zoologen Jon Fjeldså gir en omfattende innføring om endringer i makrosystematikken for fugler og et essay om oppdagelsen av nye arter med fugler i senere år. Dessuten introduseres 84 nye arter med fugler, hvorav 15 vitenskapelige beskrivelser av nye arter fra Amazonas, tidligere aldri beskrevet. Dessuten inkluderer bindet en global indeks over de tidligere 16 bindene, som gjør det enklere å finne hva man leter etter. Indeksen omfatter vitenskapelige navn og alminnelige nasjonale navn på fire språk; engelsk, fransk, tysk og spansk.

Bindet er på 812 sider og inkluderer 214 illustrasjoner av fugler, 50 figurer, 319 fotografier, 94 distribusjonskart, samt bibliografiske referanser til original forskning.

Handbook of the Birds of the World Alive

[rediger | rediger kilde]

Handbook of the Birds of the World Alive (HBW Alive) var et nettleksikon som samlet opplysninger om verdens fugler. Nettstedet ble eid og driftet av Lynx Edicions, i samarbeid med BirdLife International. Nettstedet og den omfattende databasen ble imidlertid overført til Birds of the World fra 1. januar 2020, der arbeidet med å samle opplysninger og verdens fugler vil fortsette i regi av Cornell Lab of Ornithology (Cornell University).

Internet Bird Collection

[rediger | rediger kilde]

Internet Bird Collection (IBC), som nå (2016) er integrert i HBW Alive og ble etablert i 2002, er et mediebasert (foto, video og lydopptak) nettleksikon med verdens fugler, tilgjengelig for alle via internett og eid av Lynx Edicions. IBC inneholder mer enn 100 000 videoer og over 180 000 fotografier av fugler, samt mer enn 16 500 lydopptak av ulike fugler. Mange av fotografiene er unike, og kvaliteten er ofte eksepsjonell.

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ a b Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening. www.birdlife.no (publisert 22.5.2008). Besøkt 2016-04-10

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]


Autoritetsdata