Angrep (avis)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Angrep var en norsk venstresideavis, utgitt i Horten i årene 1934–1935. Den kom ukentlig.

Midt på 1930-tallet var Horten som mange andre norske byer preget av krisetider, stor arbeidsløshet og skjerpet politisk strid. De politiske uenighetene førte sommeren 1934 til at redaktøren i den lokale Arbeiderparti-avisen Horten Arbeiderblad, Viktor Mostad, ble avsatt. Dermed fikk byen en ny avis, startet med utgangspunkt i Arbeidsløses forening, med Mostad som redaktør. Siden sluttet avisen - og Mostad - seg til Norges Kommunistiske Parti.[1]

I arbeidet med avisen samarbeidet han tett med en annen markant Horten-aktivist, Asbjørn Sunde. I et par utgaver sto Sunde som redaktør for avisen, ellers markerte han seg i spaltene, tidvis under signaturen «assu».[2]

Første nummer av Angrep kom ut 28. juli 1934, selv om sterke krefter prøvde å hindre det. Byens boktrykker hadde lovet å trykke avisen, men trakk seg i siste øyeblikk. Han hadde andre, innflytelsesrike kunder han måtte ta hensyn til. For å få trykt avisen måtte Mostad og Sunde helt til Central Trykkeriet i Sarpsborg på den andre siden av Oslofjorden. I Horten voldte selv skiltet over døra i redaksjonslokalene problemer. Det røde skiltet med teksten «Angrep for Frihet og Rett» i hvite bokstaver ble for sterkt for husverten. Det måtte ned, ellers ville avisen bli kastet ut av lokalene.[3]

På denne tiden eksisterte det tre andre aviser i byen: Gjengangeren med et opplag på rundt 1500, Horten Arbeiderblad (rundt 1200) og Hortens blad (rundt 500). Angrep trykte første nummer i hele 1800 eksemplarer, - og ble utsolgt! Neste nummer kom i et opplag på 2000.[4] Avisen kom «som et forfriskende regnvær i lummerheten, og folk grep bladet med begjærlighet» som det het i Angreps egen oppsummering.

Avisen skilte seg definitivt fra de andre avisene. Den rettet skytset direkte mot det lokale borgerskap og de lokale myndigheter, og skjelte ut både lokale handelsmenn, politimester og ordfører. Språkføringen var krass. Etter at Sunde og en delegasjon fra de arbeidsløse var blitt nektet å legge fram sin sak for bystyret bringer avisen følgende tittel: «Horten bystyre: nekter de arbeidsløse foretrede. Ordfører Sollie mister hodet og skriker på politiet. De hensynsløse hyener er for feige til å høre de arbeidsløses krav».[5]

Angrep var startet helt uten startkapital, og ble i utgangspunktet spådd en rask død. I motsetning til byens tre andre aviser ble Angrep nektet annonser fra det offentlige, og ikke en gang det høye opplaget kunne sikre nok annonser fra Hortens handelsstand. Om økonomien sviktet, satte den spor etter seg i politikken.

Avisen fikk bestillinger fra Mjøndalen og ble bedt om å gi spalteplass til de arbeidsløse på Kongsberg, mens arbeidsløse i Fredrikstad ba om hjelp fra Mostad for å starte en lignende avis.[6] I Vestfold ble den i 1935 solgt i alle fylkets Narvesen-kiosker.[7]

I Horten presenterte avisen alt i første nummer et helt konkret program for å fremme de arbeidsløses interesser, og høsten 1934 sto den i spissen for organiseringen av Arbeidernes Samlingsliste foran kommunevalget.

Avisredaktør Mostad sto på førsteplass på lista, Sunde som nummer to. Da Mostad ble valgt inn fikk ordføreren nok et problem i fanget. På denne tiden fastslo nemlig norske lover at ingen som hadde mottatt forsorg kunne inneha et offentlig verv. Regelen rammet både den oppsagte avisredaktøren og de to neste på lista. Ved første kommunestyremøte 10. desember «løste» ordføreren – i samråd med justisministeren - problemet ved å innkalle fjerdemann på lista. Mostad, Sunde og de arbeidsløse hadde en annen løsning: Mostad møtte rett og slett opp, inntok sin plass i salen og tok ordet. Det hele endte i håndgemeng. Mostad ble slept ut av politiet. Publikum sang Internasjonalen.[8] «De arbeidsløses representant, Viktor Mostad, blir kastet ut fra Horten Bystyre efter at hele byens politikorps var mobilisert», meldte Angrep i sin forsidetittel.[9]

Året etter ble begge avisens menn dømt til 24 dagers fengsel, i en rettssak nesten like turbulent som kommunestyremøtet. De høyst sprikende vitneforklaringene gjorde det vanskelig å bevise hva som var skjedd, og bidro til at dommene ikke ble mer alvorlige.[10] Sunde ble låst inn i Hortens Hjælpefengsel 21. mai, men slapp ut allerede 1. juni. Mostad unngikk hele fengselsstraffen. I Oslo hadde nemlig Arbeiderpartiet og Johan Nygaardsvold i mars 1935 dannet regjering. Noe av det første den gjorde var å oppheve den forhatte loven som hindret folk på «forsorgen» i å ha verv. I Horten raste politimester Henrik Meyer da han måtte sette fri den forhatte Sunde.[11]

Selv om avisen og den tidligere AP-redaktøren Mostad politisk endte opp med tilslutning til NKP, ble Angrep aldri noen typisk partiavis. Til det var avisen for frispråklig, og de to sentrale personene bak den for mye innrettet på aksjonsrettet politikk.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Side 108. Ivar Tollnes: Avis og avisfolk i Vestfold : En kulturhistorie, Vestfold Journalistklubb 1992
 2. ^ Side 64. Egil Ulateig: Raug krigar, raud spion. Samlaget (1989)
 3. ^ «Angrep blir nektet trykning på Horten og bladets skilt over kontordøren fjernet», Angrep nr. 1 1934
 4. ^ Angrep nr. 2 1934
 5. ^ Angrep nr. 11 20. oktober 1934
 6. ^ Angrep nr. 27. februar 1935
 7. ^ Angrep nr. 19 1935
 8. ^ Side 69. Egil Ulateig: Raug krigar, raud spion. Samlaget (1989)
 9. ^ Angrep nr. 20 1935
 10. ^ Side 70. Egil Ulateig: Raug krigar, raud spion. Samlaget (1989)
 11. ^ Side 71. Egil Ulateig: Raug krigar, raud spion. Samlaget (1989)