Fridom (illegal avis, Telemark)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Nr 42 utgitt i krigens siste dager
For den illegale avisen med samme navn i Drammens-området, se Fridom (illegal avis)

Fridom var en illegal avis, utgitt i Telemark fra våren 1942. Fridom var en svært enkel trykksak, ett enkeltark med tekst på begge sider. Den kom nokså regelmessig ut hele resten av krigen, i et opplag på 1000 - 2000 eksemplarer.

Avisen ble startet av distriktets sentrale NKP-mann Ole O. Rugstad sammen med Lars Holm. Det var den første illegale avisen NKP-krefter startet i distriktet. Den ble først produsert i en jordhule på Raubakke oppfor Vindalen. Etter kort tid flyttet virksomhetenh til en jordhytte i nærheten av Holms eiendom i Fjærekilen. Der foregikk avlytting av nyheter, skriving og stensilering. I de primitive lokalitetene rustet imidlertid stensilmaskinen, og papiret ble ødelagt. På høstparten måtte man derfor flytte, først til stallen hos Holm, deretter til Bjørn Eriksen i Vindalen.

Da Rugstad ble angitt og arrestert av tyskerne i Skien i januar 1943 sto avisen - og mye av det andre illegale arbeidet - i fare for å bli rullet opp. Rugstad tok imidlertid livet av seg på cella samme dag han ble innbrakt, og unngikk på den måten å gi tyskerne opplysninger som kunne avsløre virksomheten.

Arrestasjonen førte imidlertid til at kommunistene skjerpet sikkerheten rundt virksomheten, og utgivelsen av Fridom stanset i en periode. Da den kom i gang igjen var det Sigurd Christensen og Johannes Magnussen som sto for driften. Den ble nå laget i Magnussens uthus på Gråtenmoen. Da Christensen etter hvert fikk ansvaret som kommunistenes sabotasjeleder i distriktet kom Andreas Grini inn i arbeidet med avisen. Virksomheten flyttet nå flere ganger. Avisen ble atter laget i Vindalen en tid, deretter hos Leo Hansen på Klyve, før man igjen måtte ty til Vindalen rundt årsskiftet 1943-1944.

Blant de som bidro med skrivingen var Syvert Larsen, anleggsarbeider på Herøya. Han ble etter en tid overført til en avis i Drammens-området. En annen var Raymond Bakke, en ung kommunist fra Drammen som var gått under jorda etter en opprulling i forbindelse med den illegale avisen Radio-nytt. Han kom seg til Skien i november 1943, etter at han først hadde ligget i dekning i Drammen. I 1944 bidro Raymond Bakke («Josef») sammen med Bjørn Eriksen og Ivar Isaksen (senere kjent som «Sixten» i avisen Varden). Bakke hadde fra årsskiftet 1944-1945 eneansvaret for produksjonen fram til krigen sluttet.

For å distribuere Fridom og andre illegale aviser bygde den kommunistiske motstandsbevegelsen i Telemark opp et effektivt distribusjonsnett, der et stor antall mennesker bidro. Blant disse var Wilhelm Gravkleiv ved jernbanestasjonen på Nylende, lokomotivfører Bernhard Halvorsen og Torger Seland. Hans bror Edvard Seland ble fra 1943-44 leder for hele distribusjonsnettet i området. Med buss gikk avispakker til Ulefoss og Lunde, med tog til Nordagutu, der kurerer fra Notodden hentet. En av dem som spredte avisen på Notodden var den unge Martin Gunnar Knutsen (senere formann i NKP) som gikk på lærerskole der. De mest aktive ble kurerer på heltid, men ikke bare profesjonelle ble brukt: Den unge dattera til sabotasjeleder Christensen, Liv (født i 1936) brakte flere ganger avispakker til besteforeldra på Vestsida i Porsgrunn.

Mye av Fridoms opplag på 1000-2000 ble spredt på de store bedriftene i Skien, Porsgrunn og på Skotfoss. På Hydro på Herøya spredte man aviser og verva mange blant bygningsarbeiderne til illegalt arbeid. Mot slutten av krigen kom avisen ut regelmessig to ganger i uka, med et opplag på 1200-1300. Det var en av de mest leste illegale avisene i området.

Da NKP i Telemark i 1946 startet egen avis ble den lansert som en videreføring av den illegale avisen, med samme navn, merket «5. årgang». Denne avis måtte imidlertid skifte avishode, grunnet navnelikhet med en annen publikasjon. NKPs etterkrigsavis ble derfor mer kjent som Telefolkets Fridom.

Kilder[rediger | rediger kilde]