NKP-bedriftsaviser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

NKP-bedriftsaviser ble utgitt av Norges Kommunistiske Parti på en rekke sentrale arbeidsplasser på siste del av 1920- og første del av 1930-tallet.

Midt på 1920-tallet omorganiserte NKP partiet. Mens medlemmene tidligere hadde vært organisert i stedslag satset man nå på å bygge opp grunnorganisasjoner på de mest sentrale arbeidsplassene. Disse «bedriftscellene» ga mange steder ut egne små aviser. Noe av stoffet i bedriftsavisene var politisk stoff fra partiet sentralt, men innholdet i de fleste ble dominert av artikler om egen arbeidsplass og egen bransje.

I en oversikt fra 1926 oppsummerte man at partiet alt hadde 16 bedriftsaviser i gang, med et samlet opplag på rundt 20 000 eksemplarer.[1] Gjennom siste halvdel av 1920-tallet kom det ut 35-40 forskjellige aviser. Mange var enkle, primitive, stensilerte publikasjoner, men de største kom i trykt utgave.[2] På slutten av 1920-tallet var NKP i sterk tilbakegang, noe som også preget aktiviteten i bedriftslagene og bidro til at bedriftsavisene mange steder forsvant. Samtidig konkurrerte bedriftsavisene med den vanlige avisdriften i NKP om de høyst begrensede ressursene i partiet.

Da NKP i 1930-1931 hadde en viss organisatorisk framgang ble det gjort nye anstrengelser for å gi ut slike aviser, og rundt 1932 hadde partiet trolig om lag 30 bedriftsaviser.[3] Da avisene etter hvert forsvant hadde det dels sammenheng med partiets tilbakegang på 1930-tallet, dels med omleggingen av partiets politikk fra 1936. Da satset man på å bygge en bred front mot den framvoksende fascismen, og konsentrerte kreftene på arbeidsplassene om andre initiativ.

Kjente bedriftsaviser[rediger | rediger kilde]

Kjente NKP-bedriftsaviser var blant andre:[4]

 • Arbeidersken - utkom i Oslo 1925-1926, rettet til kvinnene på byens arbeidsplasser
 • Bluss - utgitt av bedriftscellen i Høyanger fra 1930 til 1934.[5][6]
 • Borregaard-Arbeideren - utkom i Sarpsborg 1925-1926
 • Brygger'n - laget av bedritsscellen på Schous bryggeri i Oslo 1925-1926
 • Byggeren - utgitt av Bygningslaget i NKP i Bergen 1926-1927
 • Cement-Arbeideren - utgitt av bedriftscellen på Slemmestad 1925-1926
 • Den unge arbeider - utkom i Oslo 1925
 • Electroden - utgitt av particellen og ungdomscellen i Sauda
 • Filkloa - for metallarbeiderne i Trondheim
 • Foika - utgitt av cellen ved Dalen Portland 1925-1926
 • Hammer'n - utgitt av cellene ved skiftsverftene Aker og Nyland i Oslo 1925-1928
 • Hermetikboksen - utgitt av «Celle 43» i Bergen 1926-1927
 • Huken - utgitt av bryggearbeiderne i Oslo 1925-1928
 • Isbrygger'n - utgitt i 1926
 • Knusern - ugitt av bedriftscellen i Porsgrunn 1925-1926
 • Kommunarden - utgitt av bedriftsceller i Oslo kommune 1925-1927
 • Kommuneproletaren - utgitt av bedriftsceller i Bergen kommune 1926-1931
 • Lansen - utkom i 1926
 • Narven - utgitt av skinn- og lærcellen 1926-1927
 • Nødsarbeideren, senere kalt Steinspruten - utgitt av bedriftscellen på Sjursøya i Oslo 1926-1927
 • Papirarbeideren - utgitt av kalosje-, papir- og cellulosearbeidere i Nedre Eiker 1925-1927
 • Papirmanden - utgitt av cellene ved pairfabrikker og tresliperier i Skien 1925-1926
 • Pluggen - utgitt ved skofabrikkene i Skien 1925
 • Røde Røster - fra bedriftscellene i Randsfjord og Kistefoss 1926
 • Skrustikka - utgitt på Hamar 1925
 • Signal - utgitt ved jernbaneverkstedet i Trondheim 1926
 • Signalet - utgitt i Hamar jernbanedistrikt 1926-1927
 • Skyttelen - utgitt av tekstilcellen i Oslo 1926-1927
 • Slaven - utgitt i Modum 1925
 • Sporvekselen - utgitt av bedriftscellen ved Oslo Østbanestasjon 1925-1927
 • Stemplet - utgitt av bedriftscellen ved Oslo postkontor 1926-1927
 • Tennhetta - laget av bedriftscellen ved Raufoss Ammunisjonsfabrikk i 1926
 • Transportproletaren, senere kalt Havnearbeideren - utgitt av transportlaget i Bergen 1926-1927
 • Telefon-Arbeideren - utgitt i 1925
 • Verksteds-Arbeideren - utgitt av bedriftscellen ved jernbanen i Drammen 1924-1928

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Side 170. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931, Pax, Oslo (1983) ISBN 82-530-1255-1
 2. ^ Side 272-273. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931, Pax, Oslo (1983) ISBN 82-530-1255-1
 3. ^ Side 88. Ole Martin Rønning: «Norges Kommunistiske Partis presse» i Arbeiderhistorie 2004. Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.ISBN 82-90759-21-5
 4. ^ Side 272. Einhart Lorenz: Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931, Pax, Oslo (1983) ISBN 82-530-1255-1
 5. ^ Klaus Bendik Hjermann: Raud storm : Høyanger NKP 1923-1930, bacheloroppgave i historie, 2011, side 20.
 6. ^ Tilgjengelig ved Fylkesarkivet Sogn og Fjordane, iflg. Klaus Bendik Hjermann: Raud storm : Høyanger NKP 1923-1930, bacheloroppgave i historie, 2011, side 30.