Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur (før 2013 skrevet Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur), vanligvis kalt Det Norske Akademi, er et norsk lærd akademi. Akademiet ble grunnlagt i 1953 etter initiativ fra blant andre Arnulf Øverland, Sigurd Hoel, A.H. Winsnes, C. J. Hambro, Cora Sandel og Francis Bull, for å «skape en stabiliserende faktor i sprogutviklingen og gjenreise respekten for skriftsproget» og «til vern om det norske riksmål og dets litteratur og til fremme av et fritt og allsidig åndsliv i Norge». Forbildet var de nasjonale sproglig-litterære akademiene i andre europeiske land. Akademiet arbeider dels med sprognormering, dels med litteratur og har dels et almenkulturelt formål. Akademimedlemmene velges på livstid av de eksisterende medlemmene på grunnlag av kvalifikasjoner på det vitenskapelige, kunstneriske og/eller sproglige felt.

Akademiet ledes av et valgt presidium, som består av Nils Heyerdahl (preses), Tor Guttu (visepreses), Karin Gundersen, Per Qvale, og Helene Uri.

Aktiviteter[rediger | rediger kilde]

Akademiets viktigste oppgave er å utarbeide riksmålsnormeringen, og akademiet har dermed et nært forhold til Riksmålsforbundet. Forskjellen på de to organisasjonene er at Riksmålsforbundet er en politisk organisasjon som arbeider for riksmål, mens Det Norske Akademi er et vitenskapelig akademi. Det Norske Akademi utgir Norges mest omfattende ordbok og det eneste litterære ordbokverk på norsk, Norsk riksmålsordbok, som i fremtidige utgaver får tittelen Det Norsk Akademis Store Ordbok. Akademiet støtter også utgivelsen av klassisk litteratur på riksmål, gjennom Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Det deler ut Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl. Prisen på kr. 100 000 gis hvert år til en forfatter eller oversetter og finansieres av Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Akademiets medlemmer deltar gjerne i den offentlige samtalen om kulturelle og sproglige temaer.

Riksmålsvernet, stiftet 1919, gikk inn i Akademiet i 1981, og Akademiet overtok da ansvaret for Norsk riksmålsordbok. I 1995 gav Akademiet ut to supplementsbind til verket. Verket har fått status som ett av fire nasjonale bokprosjekter som norske myndigheter skal satse på frem mot 2014, og vil utkomme i elektronisk utgave under tittelen Det Norske Akademis Store Ordbok.

Riksmålsordlisten blir godkjent av Det Norske Akademi og følger Akademiets normering. Akademiet har tidligere godkjent skolebøker (f.eks. André Bjerkes ABC).

I 2004 markerte Akademiet 50-årsjubileet med utgivelsen av diktsamlingen 50 år – 50 dikt. Ved 60-årsjubileet ble utgitt "Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål". Det Norske Akademi hadde fra 1972 til 2005 to representanter i Norsk språkråd.

Nåværende akademimedlemmer[rediger | rediger kilde]

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur har for tiden 47 medlemmer, som dekker fagområder som nordisk, tysk, engelsk og fransk litteratur og sprog, historie, statsvitenskap, filosofi, jus, scenekunst og diktekunst.

Akademiet er selvsupplerende, slik at nye akademimedlemmer velges på livstid av de eksisterende medlemmene.

Presidium[rediger | rediger kilde]

Navn Innvalgt Bakgrunn
Nils Heyerdahl, preses 1988 Mag.art, tidl. teatersjef
Karin Gundersen 2004 Professor i fransk litteratur
Per Qvale 2007 Oversetter, forfatter
Helene Uri 2008 Forfatter, tidl. førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Tor Guttu, kasserer 1977 Førsteamanuensis (em.) i nordisk språkvitenskap

Andre akademimedlemmer[rediger | rediger kilde]

Navn Innvalgt Bakgrunn
John Ole Askedal 1994 Professor i germanistikk
Bodil Aurstad 2010 Filolog og forlagsredaktør
Kjetil Bang-Hansen 1999 Skuespiller, regissør
Trond Berg Eriksen 2012 Professor i idéhistorie
Liv Bliksrud 1989 Professor i nordisk litteratur
Tor Bomann-Larsen 2000 Forfatter
Fredrik Bull-Hansen 1996 General, tidl. forsvarssjef
Bentein Baardson 1990 Regissør
Lars Saabye Christensen 2003 Forfatter
Arnold Eidslott 1992 Lyriker
Thor Falkanger 1984 Professor (em.) i rettsvitenskap
Ivo de Figueiredo 2009 Forfatter og historiker
Lise Fjeldstad 1993 Skuespiller
Dagfinn Føllesdal 1987 Professor i filosofi
Erik Fosnes Hansen 1999 Forfatter
Håkon Harket 2005 Forlegger
Per Egil Hegge 1994 Redaktør
Roy Jacobsen 2006 Forfatter
Christian Janss 2005 Ibsen-forsker, dr. art.
Anine Kierulf 2011 Advokat, forsker
Knut Kleve 1985 Professor i klassisk filologi
Egil Kraggerud 2001 Professor i klassisk filologi
Sissel Lange-Nielsen 1984 Forfatter, litteraturkritiker
Lars Roar Langslet (preses 1995–2011) 1965 Mag. art., tidl. kulturminister
Mari Lending 2013 Professor i arkitekturhistorie
Jørn Lund (korresponderende medlem) 2005 Direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor i dansk
Helge Nordahl (preses 1988–1995) 1984 Professor i fransk språk
William Nygaard 1996 Forlegger
Kjell Arild Pollestad 1997 Forfatter, katolsk prest
Arthur O. Sandved 1990 Professor i engelsk språk
Francis Sejersted 1985 Professor (em.) i sosial og økonomisk historie
Hilde Sejersted 1998 Forfatter, lektor
Ole Michael Selberg 1982 Amanuensis i polsk språk og litteratur
Rune Slagstad 1995 Professor i sosiologi
Henrik Syse 2008 Forsker
Jan Jakob Tønseth 1998 Forfatter, lyriker, oversetter
Trond Vernegg 2011 Advokat
Finn-Erik Vinje 2005 Professor (em.) i nordisk språkvitenskap
Gunnar Christie Wasberg 1980 Dr. philos., universitetsbibliotekar
Egil A. Wyller 1984 Professor (em.) i filosofi
Peter Normann Waage 2014 Forfatter, statsstipendiat
Vigdis Ystad 1991 Professor i nordisk litteratur


For en liste over alle nåværende og tidligere (avdøde) medlemmer, se Liste over medlemmer av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur.

Preses[rediger | rediger kilde]

Akademiets preses velges av medlemmene. Selv om medlemskapet i akademiet er på livstid, kan preses velge å fratre som preses og fortsette som vanlig medlem. Hittil har alle valgte preseser valgt å fratre som preses.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]