Preses

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Preses (lat. den som sitter foran) er tittel for den valgte leder i vitenskapelige selskap og akademi, se Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Det Norske Videnskaps-Akademi. Tittelen ble i Norge 1932 – 2011 også benyttet om den internt valgte formann i bispekollegiet i Den norske kirkePreses i Bispemøtet. Fra 2. oktober 2011 benyttes tittelen om den fast utnevnte ledende biskop i Den norske kirke, et embete som har mye til felles med det som i Svenska kyrkan og Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betegnes som erkebiskop.