Språkrådet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
For det svenske språkrådet, se Språkrådet (Sverige)
Språkrådet
Type Forvaltningsorgan
Org.nummer [1] 971 527 404[2]
Stiftet 14. desember 1951[3]
Hovedkontor Observatoriegata 1 B, Oslo
Opprinnelse Norsk språknemnd
Direktør Arnfinn Muruvik Vonen (nå avgått)[4]
Virkeområde Norge
Formål «styrkja det norske språkets status i notid og framtid og å forvalta dei to offisielle norske språknormene»[5]
Ansatte 35 (i 2014)[6]
Eier Kulturdepartementet
Nettside www.språkrådet.no

Språkrådet er den norske statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder de norske målformene bokmål og nynorsk – både overfor offentlige institusjoner og allmennheten. Rådet etterfulgte i 2005 Norsk språkråd, som ble opprettet i 1972, og som i sin tur avløste Norsk språknemnd, som var opprettet i 1952. Språkrådet har 35 ansatte.[6]

Norsk språkråd[rediger | rediger kilde]

Norsk språkråd hadde i oppgave å verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer, fremme tiltak som kan øke kunnskapen om norsk språk, fremme toleranse og gjensidig respekt mellom alle som bruker norsk språk i dets forskjellige varianter, og verne om det enkelte menneskets rettigheter når det gjelder bruken av språket. Blant de viktigste oppgavene til rådet har vært normering av bokmål og nynorsk, språklig rådgiving og språklig kvalitetssikring av lærebøker.

I 1994 fikk rådet i oppgave å føre tilsyn med statsorganer under departementsnivå når det gjaldt gjennomføringen av målloven. I 2000 fikk rådet også i oppgave å arbeide med norsk språk og informasjonsteknologi. Norsk språkråd registrerte nyord, la fram forslag til avløserord i stedet for engelske importord og fremmet tiltak for å sikre språklig likestilling mellom bokmål og nynorsk. Rådet utgav publikasjonene Språknytt og Statsspråk. Norsk språkråd hadde de siste årene ca. 20 ansatte.

De språkpolitiske og -normerende organisasjonene, slik som Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi på riksmålssiden og Noregs Mållag på nynorsksiden, var representert i rådet.

Språkrådet[rediger | rediger kilde]

Stortinget sluttet seg i 2003 til et forslag om å omdanne Norsk språkråd til et nasjonalt kompetansesenter for norsk språk. Det nye organet skal føre videre mange av de gamle arbeidsoppgavene. Det skal legges særlig vekt på styrking og vern av norsk språk og på språklig likestilling. Det nye organet ble opprettet 1. januar 2005. I mai 2005 ble det fastsatt at navnet på institusjonen skal være Språkrådet. Fra 2005 er språkorganisasjonene ikke lenger representert. I 2005 ble også språktjenesten for statsorganer opprettet etter et vedtak i Stortinget. Språktjenesten har to likestilte oppgaver, å arbeide for klarspråk, dvs. klarere og bedre språk i staten, og for jevnere fordeling mellom nynorsk og bokmål i statlige dokumenter.

Språkrådets første direktør var Sylfest Lomheim. Han var direktør til 1. september 2010. Nestleder i styret, Magni Øvrebotten, var fungerende styreleder inntil 15. oktober 2010 etter at styreleder fra 2007, Ida Berntsen, trakk seg i august 2010.[7] De øvrige medlemmene oppnevnt av Kulturdepartementet var inntil 15. oktober 2010: Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad, Silje Solheim Karlsen.[8] Øvrebotten, Fretland, Fuglevik og Karlsen trakk seg alle 15. oktober 2010 i protest mot kulturminister Anniken Huitfeldt og Kulturdepartementets prosess med å finne Sylfest Lomheims etterfølger.[9]

28. februar 2011 ble det klart at Arnfinn Muruvik Vonen skulle tiltre som direktør i Språkrådet 1. juni 2011.[10] 8. januar 2015 sluttet han på dagen, to år før åremålsperioden gikk ut.[11]

Styret 2010–2014[rediger | rediger kilde]

Nytt styre utnevnt av Kulturdepartementet 25. november 2010:[12]

Varamedlemmer: Lars Rottem Krangnes, Bente Christensen

  • Helene Uri satt i styret til 7. mars 2013, da hun trakk seg i protest mot de økonomiske vilkårene.[13]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]