Wikipedia:Ikke forstyrr Wikipedia for å få illustrert et poeng

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.


Wikipedias mål er å skape en så god, omfattende og nøyaktig fri encyklopedi som mulig. For å oppnå dette må man ofte diskutere med andre brukere. Det tar tid og krefter vekk fra artikkelskriving, men er samtidig nødvendig for at mange brukere sammen skal kunne bygge opp Wikipedia. I denne prosessen er det viktig at man ikke forstyrrer Wikipedia – skaper merarbeid og unødige frustrasjoner – for å vinne diskusjoner.

Forklar poenget ditt, ikke eksperimenter for å illustrere det[rediger kilde]

Diskusjon, og ikke individuell handling, er det foretrukne middel for å forandre regler og retningslinjer på Wikipedia og den foretrukne mekanismen for å få fram problemer med disse. I praksis betyr dette at en bruker som er motstander av en gjeldende regel eller retningslinje aldri bør bruke artikler eller kategorier i Wikipedia for å bevise at regelen ikke fungerer.

Det skjer til tider at en bruker føler at ting har blitt håndtert på en urettferdig måte, og påpeker inkonsistens i håndhevingen av regler, gjerne ved å vise til tilfeller hvor ting har blitt gjort annerledes. I slike tilfeller kan det være fristende å illustrere poenget ved å bruke en form for parodi eller eksperimentell artikkel, for eksempel ved å bruke regelen det gjelder på et annet område for å illustrere at den ikke fungerer som den er ment. Dette er en forstyrrelse for Wikipedia, som fører til at man i ettertid må rydde opp.

Slike eksperimenter tas sjelden godt imot av flertallet av bidragsyterne, og regnes av mange som svært lite effektive midler for å nå fram med sine synspunkter. De fører til ekstra arbeid for andre, skaper uencyklopediske artikler og provoserer framfor å skape forståelse for synspunktene.

Forklar i stedet med eksempler på en relevant diskusjonsside, slik at diskusjonen kan foregå på en konstruktiv måte.

Å utnytte systemet[rediger kilde]

Å utnytte systemet er å bruke Wikipedias regler for å undergrave leksikonets integritet. I mange tilfeller kan dette være forstyrrende for Wikipedia.

Et eksempel kan være å tilbakestille en artikkel flere ganger i løpet av en dag, og så vise til at det ikke er noen regel mot å tilbakestille flere ganger. At vi på denne Wikipedia-utgaven ikke har noen regel mot flere tilbakestillinger – ikke engang noen grense på tre tilbakestillinger i løpet av et døgn slik en del andre prosjekter har – er ikke en invitasjon til å revertere gang på gang uten å stoppe opp for å diskutere og finne en konsensusavgjørelse. All oppførsel som er forstyrrende for Wikipedia kan resultere i blokkering, hvilket ikke er gunstig for noen.

Eksempler[rediger kilde]

 • Hvis noen foreslår at Wikipedia bør bli et flertallsstyrt demokrati…
 • forklar at et flertallsstyrt system lett kan manipuleres ved å opprette sokkedukker og stemme flere ganger
 • ikke lag syv sokkedukker og bruk dem i diskusjonen for å vise at du har rett.
 • Hvis noen skriver en artikkel som du mener er tullete, og andre ikke er enige med deg på Wikipedia:Sletting
 • forklar i slettediskusjonen hva slags artikler du mener avgjørelsen vil åpne for, og hvilke konsekvenser det kan få.
 • ikke opprett tullete artikler bare for så å få dem foreslått slettet så du kan bevise poenget ditt.
 • Hvis noen foreslår sletting av en av dine favorittartikler og sier den er tullete, og du mener det er hundrevis av mer tullete artikler…
 • forklar hvorfor du mener artikkelen bør beholdes, og nevn gjerne et par andre eksempler på lignende artikler.
 • ikke foreslå masser av andre artikler slettet for å redde den ene.
 • Hvis en artikkel du har foreslått slettet blir beholdt…
 • Tenk gjennom om forslaget ditt egentlig var så velbegrunnet.
 • ikke nominer samme artikkel som anbefalt artikkel.
 • Hvis noen sletter informasjon om en person du mener er viktig fra en artikkel, og sier personen ikke er viktig…
 • argumenter for at personen bør være med på artikkelens diskusjonsside.
 • ikke slett alt om alle andre personer fra artikkelen og si at de ikke er viktige.
 • Hvis du vil endre en eksisterende retningslinje…
 • ta det opp på passende diskusjonsside for å nå konsensus.
 • ikke utnytt systemet for å vise at regelen kan misbrukes.
 • Hvis du mener at ordet «terrorisme» er feilaktig brukt i en artikkel…
 • ta det opp på diskusjonssiden, og forklar hvorfor du mener at bruken av ordet ikke er objektiv.
 • ikke legg inn ordet «terrorisme» i masser av andre artikler for å presse gjennom poenget ditt.