Trollheimstunnelen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kart som viser Trollheimstunnelen

Trollheimstunnelen var en planlagt fergefri forbindelse mellom kommunene Sunndal og Surnadal på Nordmøre.

Den planlagte veitraseen gikk fra Rv 70 ved Børset på Ålvundeid i Sunndal kommune og til fylkesvei 671 i Todalen i Surnadal kommune via en ca 9,9 km lang tunnel. Dette ville da bli det korteste ferjefrie sambandet mellom Nordmøre og Trøndelag og erstatte dagens ferje på fylkesvei 670 mellom Rykkjem og Kvanne.

Planene for et ferjefritt samband mellom Sunndal og Surnadal ble lansert allerede i 1939 som en ny vei fra Drøpping til Todalen. Det ble med snakket inntil midt på 1980-tallet; for å få fart på prosjektet opprettet kommunene Sunndal og Surnadal et interkommunalt arbeidsutvalg der blant annet alternative ruter skulle vurderes. I 1987 ble bru - konseptet Todalsfjordprosjektet antatt. (fra 2007 Trollheimstunnelen AS). Største aksjonærer er de to nevnte kommuner, samt Rindal kommune. Aktører i det lokale næringsliv har også eierandeler.

Tunnel ble tidlig vurdert som både rimeligst og mest hensiktsmessig, og på 1990-tallet ble det arbeidet med flere tunnelalternativer. I 2002, etter mange vurderinger og konsekvensutredinger, ble den siste planlagte tunnel-trasé mellom Børset på Ålvundeid og Todalen fastsatt og tatt med i Vegdirektoratets program. I 2007 ble prosjektetnavn endret fra Todalsfjordprosjektet til Trollheimstunnelen. Navnet kom til etter en konkurranse og forslaget kom fra Sissel Redalen fra Todalen.

De siste årene var særdeles aktive og Trollheimstunnelen ble nå først på fylkestingets prioriteringsliste i det nye fylkesvegnettet etter at Nordøyvegen er påbegynt. Kommunedelplaner for prosjektet ble ferdigstilt fra kommunene Sunndal og Surnadal, slik at Statens vegvesen kunne ferdigstille prosjektets plan- og anbudsmateriell. En trodde ferdigdato før år 2020 var absolutt innen rekkevidde. Det var heller ikke umulig at denne kunne framskyndes med både tre og fire år dersom arbeidet med forskuddsfinansiering bar frukter.

Veiforbindelse skulle gi positive ringvirkninger for næringslivet, og person- og vareforflytning villel få en annen hverdag. Trollheimstunnelen vil binde landsdelen bedre sammen.

I de siste årene ble det endelig et lokalt, folkelig engasjement for å endre trasé fra Trollheimstunnelen til Todalsfjordprosjektet, med en kombinasjon av bru over Todalsfjorden og en kortere tunnel på Sunndalssida. Folk flest forsto at tunnel med dimensjon på den lengde, medførte økt usikkerhet for både trafikanter og miljø.

Særlig aktive i denne oppgaven var Bru-gruppa til Ola Hals, som sto bak et lengre arbeid for å få selve prosjektet på riktig spor igjen.

Denne traseen vil gi både kortere veg mellom Surnadal og Sunndal og ikke minst nesten to mil kortere veg mellom (Trondheim/)Surnadal og Tingvoll. I tillegg har brualternativet store fordeler med tanke på omkjøringsmuligheter og framkommelighet for myke trafikanter. Over 2900 personer skrev seg på en underskriftsliste mot Trollheimstunnelen, og Tingvoll kommune gjorde vedtak på at dette må bli løsningen for Todalsfjordprosjektet. Brualternativet er i grovoverslaget fra Statens vegvesen kostnadsberegnet til ca. 2,25 mrd. kroner, mot ca. 2,10 mrd. for Trollheimstunnelen.

Bru-gruppa til Ola Hals fikk også kostnadsprosjektert et bru -alternativ som ikke skulle belaste det nærliggende Svinvik Arbortum i den grad den opprinnelige bru-traseèn gjorde. Dette ble lokalisert ca.500 meter lengre inn Todalsfjorden, med tverrstag og rundkjøring i eksisterende Svinvik-tunnel og brufeste på Kam-neset i retning tvers over mot kommunegrensepunktet på andre siden av fjorden, og tunell derfra til Ålvundfoss -svingen øst for nåværende bru.

Men lokale myndigheter så med uvilje på at deres egentlige tunnelplan ble skrinlagt, og ønsket derfor ikke å tilkjennegi noen anerkjennelse eller aksept av de arbeider som bru-gruppa har utført. Dette selv om potensialet i hele planprosjektet ble bedre ivaretatt.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata