Formue

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Formue er en betegnelse for den økonomiske verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person disponerer med fradrag av de tilhørende økonomiske forpliktelsene (gjeld).

Skattbar formue[rediger | rediger kilde]

Skattbar formue er differansen mellom brutto formue og gjeld og samsvarer nærmest med netto formue. Beregning av skattbar formue baseres på ligningsreglene og er ikke nødvendigvis samsvarende med virkelig formue.

Virkelig formue[rediger | rediger kilde]

Virkelig formue kan baseres på forskjellige typer verdifastsettelse. Kostverdi er den verdien som gir en formue basert på hva anskaffelsen kostet eller den ville kostet på et bestemt tidspunkt. Salgsverdi er den verdien som det er mulig å realisere ved salg av verdien.

Verdigjenstander[rediger | rediger kilde]

Alle formuestyper som er antydet er i prinsippet verdigjenstander, men verdien kan være knyttet forskjellige typer gjenstand. Forbruksgjenstand, bruksgjenstand og samleobjekt er ord som antyder forskjeller i verdier over tid. Bedrifter skriver ned verdien av gjenstander som anskaffes overensstemmende med ligningsreglene på grunn av at de har begrenset funksjonstid, mens verdigjenstander som ikke kan verdifastsettes presist kan ha en sannsynlig salgsverdi.

Formuesinntekt[rediger | rediger kilde]

Formuesinntekt er den inntekten en formue gir. Inntekten kan fremkomme ved forrentning, plassering av en verdi i virksomhet som gir avkastning eller ved salg. Forrentnings- og avkastningsinntekt gir verdiøkning eller utbytte mens salg gir utbetaling for hele verdien, både inntekt og anslått verdi. Anslått verdi kan være anskaffelsesverdi eller en annen verdifastsettelse. Ligningsreglene har bestemmelser om hvordan forskjellige typer formuesinntekt skal beskattes.

Se også[rediger | rediger kilde]