Kurumin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kurukim 7.0r3

Kurumin er en tidligere Live-CD Linux-distribusjon som var basert på Debian. Den hadde automatisk deteksjon av maskinvare (en egenskap arvet fra Knoppix) og et portugisisk brukergrensesnitt. Størrelsen på disk-imaget i versjon 7.0 var omtrent 603 MB.

Kurukim versjon 1.4 ble lansert 29. mai 2003. Version NG 8.06, basert på Ubuntu 8.04, ble lansert 24. juni 2008, og opphørte den 29. januar 2009.