Mal:Kilde pressemelding

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}


Denne malen brukes for å referere til en pressemelding. Malen benytter seg av CS1.

Bruk[rediger kilde]

Ingen beskrivelse.

Malparametre

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Titteltittel

Tittelen på pressemeldingen.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengpåkrevd
URLurl

URL til nettsiden hvor teksten i publikasjonen kan finnes

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
URLanbefalt
Publiseringsdatodato

Dato da pressemeldingen ble publisert; skal ikke wikilenkes

Standard
tom
Eksempel
25. januar 2017
Autoverdi
tom
Datopåkrevd
Nyhetsbyrånyhetsbyråbyrå

Nyhetsbyrået som formidlet pressemeldingen.

Standard
tom
Eksempel
NTB
Autoverdi
tom
Strenganbefalt
Utgiverutgiver

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strenganbefalt
Utgivelsesårår

Året da dokumentet ble publisert. Bruk 'dato' i stedet hvis måned og dag også er kjent.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Utgivelsesstedutgivelsessted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelprefikset med 'skrevet i'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
idid

En unik identifikator brukt der ingen av de spesialiserte er aktuelle

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Besøksdatobesøksdato

Full dato for når du besøkte nettsiden. Bruk ISO 8601-fomatet ''YYYY-MM-DD''.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Etternavnetternavn

Etternavnet på forfatteren; skal ikke wikilenkes, bruk 'forfatterlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere forfattere

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Fornavnfornavn

Fornavnet, mellomnavnet eller initialer på forfatteren; skal ikke wikilenkes, bruk 'forfatterlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere forfattere

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
forfatterlenkeforfatterlenke

Tittelen på Wikipedia-artikkelen om forfatteren; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge lenke til flere forfattere

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Andreandre

Brukes til å føre opp andre bidrag til verket, slik som 'Illustrert av Johns Smith'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Måned for publiseringmåned

Bruk 'dato' istedet hvis både dag og måned er kjent

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengforeldet
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelsesår for publikasjonen; gi nærmere detaljer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Etternavn på redaktørredaktør-etternavnredaktøretternavn

Redaktørens etternavn; skal ikke wikilenkes, bruk i tilfelle redaktør-lenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere redaktører; alias for 'redaktøretternavn1', 'redaktør', og 'redaktører'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Redaktørfornavnredaktør-fornavnredaktørfornavn

Fornavn, mellomnavn eller initialer på redaktøren; skal ikke wikilenkes, bruk redaktørlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere redaktører; alias for 'redaktørfornavn1'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Lenke til redaktørredaktør-lenkeredaktørlenke

Tittelen på eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å lenke til flere redaktører; alias for 'redaktør1-lenke'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Utgivelsesdatoutgivelsesdato

Dato for publikasjonen når den er forskjellig fra når verket ble skrevet; skal ikke wikilenkes

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Innholdstilbyder (f.eks. en database)via

Tilbyder av pressemeldingen (ikke utgiver), f.eks. en aggregator eller et arkiv

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Utgaveutgave

Når publikasjonen har mer enn en utgave; for eksempel: '2' etc; '. utg' legges til automatisk etter tallet.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Serieserie

Når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie hvor nummerserien har restartet; alias for 'versjon'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Bindbind

For en publikasjon utgitt i flere bind

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Sideside

Sidetallet i kilden som støtter innholdet; vises etter 's.'; alias for 's', 'ss' og 'sider'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Vedved

Kan brukes i stedet for 'side' der sidenummer er upassende eller utilstrekkelig

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
språkspråk

Språket som kilden er skrevet på, hvis ikke norsk; bruk hele språknavnet; ikke bruk ikoner eller maler

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Oversatt tittelovers-tittelovers_tittel

En norsk tittel på verket, hvis den siterte er på et annet språk; 'språk' er anbefalt

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Typetype

Tilleggsinformasjon om hvilken mediatype kilden er

Standard
pressemelding
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Formatformat

Formatet på verket som det refereres til via 'url'; eksempler: PDF, DOC, XLS; HTML skal ikke angis

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

En identifikator for det elektroniske fottrykket til vitenskapelige publikasjoner

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level-domene for Amazon-sider annet enn US

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
DOIdoi

Digital Object Identifier; begynner med '10.'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
DOI-inaktivdatodoi_inaktivdato

Datoen hvor DOI ble fastslått å være inaktiv/brutt

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
ISBNisbn

International Standard Book Number; bruk 13 siffer der det er mulig

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 tegn; kan splittes i to grupper på fire tegn ved bruk av bindestrek

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik-kode

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
OCLCoclc

Online Computer Library Center-nummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
OLol

Open Library-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Arkivert URLarkiv-urlarkiv_urlarkivurl

URLen til en arkivert kopi av nettsiden, hvis eller i tilfelle URLen blir utilgjengelig; krever bruk av 'arkivdato' samtidig

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Arkivdatoarkivdatoarkiv_datoarkiv-dato

Datoen for når originallenken ble arkivert; skal ikke wikilenkes

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Død lenkedød-lenkedødlenke

Hvis satt til 'no', vises tittelen justert; nyttig når URLen er arkivert samtidig som den fortsatt er i drift

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Sitatsitat

Relevant tekst sitert fra kilden; vises til slutt, omsluttet av anførselstegn; må avsluttes med punktsetting

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strenganbefalt
Refref

En ankeridentifikator; kan gjøres til mål for wikilenker til fulle referanser; verdien 'harv' generer et anker som passer for harv-malene

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Postscriptpostscript

Den avsluttende punktsettingen for kilden; ignoreres dersom 'sitat' er angitt

Standard
.
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Sammendragsammendrag

URL-lenke til ikke-teknisk sammendrag eller gjennomgang av kilden; alias for 'sammendragurl'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Sammendragets kildesammendragkilde

Navnet på kilden til sammendraget; vises i kursiv, med en tankestrek foran

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Sammendragets datosammendragdato

Datoen for sammendraget; vises i parenteser

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Forfattermerkeforfattermerke

Erstatter navnet på den første forfatteren med lange tankestreker eller tekst; settes til numerisk verdi 'n' for å sette tankestreken 'n' em i bredde; settes til en tekstverdi for å vise teksten uten en forfatterseparator i etterkant; for eksempel, 'med' i stedet

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Vis forfatterevis-forfatterevisforfattere

antall forfattere som skal vises før 'm.fl.' brukes; standard er å gjøre dette etter at 8 av 9 er listet

Standard
8
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri

Eksempler[rediger kilde]

Markering Gjengir dette|-
{{Kilde pressemelding
 | url = https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/tre-notter-til-askepott/id2356327/
 | tittel = Norsk juletradisjon får en overhaling med EØS-midler
 | utgiver = Regjeringen.no
 | dato = 19. desember 2014
}}
«Norsk juletradisjon får en overhaling med EØS-midler» (pressemelding). Regjeringen.no. 19. desember 2014. 


Markering Gjengir dette|-
{{Kilde pressemelding
 |etternavn1=Thompson
 |fornavn1=Walter
 |etternavn2=Mittlebrun
 |fornavn2=Angela
 |dato=15. juni 1990
 |tittel=Das Internet ist selbstverständlich nicht auf Fang
 |overs-tittel=Internett vil ikke slå an
 |url=http://forschungsinstitut.de/internet.html
 |død-lenke=nei
 |format=PDF
 |språk=de
 |sted=Bonn, Tyskland
 |utgiver=Forschungs Institut Stiftung
 |arkiv-url=http://www.webcitation.org/6KPzNEAej
 |arkivdato=17. august 2012
 |besøksdato=17. august 2012
 |via=[[HighBeam Research]]
 |abonnement=ja
 |sitat=Internet-Nutzung wird erwartet, dass für den Rest des Jahrzehnts zurückgehen.
}}
Thompson, Walter; Mittlebrun, Angela (15. juni 1990). «Das Internet ist selbstverständlich nicht auf Fang» [Internett vil ikke slå an] (PDF) (pressemelding) (tysk). Bonn, Tyskland: Forschungs Institut Stiftung. Arkivert fra originalen 17. august 2012. Besøkt 17. august 2012 – via HighBeam Research. (abonnement kreves). «Internet-Nutzung wird erwartet, dass für den Rest des Jahrzehnts zurückgehen.» 

Se også[rediger kilde]