Hopp til innhold

Ambulansesaken (2007)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ambulansesaken (også omtalt som ambulanse-skandalen[1][2] og Ali Farah-saken[3]) var en hendelse i Oslo mandag 6. august 2007 der 37 år gamle Ali Farah (1970–2023)[a][4], født i Somalia og norsk statsborger, ble slått ned og alvorlig skadet. Medieomtalen som saken fikk, kom på bakgrunn av ambulansepersonalets opptreden på stedet og etter at de forlot Farah i parken. Mens Ullevål universitetssykehus unngikk kritikk, fikk begge sjåførene i april 2008 en alvorlig reaksjon fra Statens helsetilsyn: «I forbindelse med ambulansesaken fra Sofienbergparken 6. august i fjor vurderer Statens helsetilsyn at de to ambulansearbeidernes handlinger var uforsvarlige og ikke i tråd med kravet om omsorgsfull hjelp, og dermed er lovbrudd.»[5] I januar 2009 opprettholdt Statens helsepersonellnemnd vedtaket etter klage fra den ene sjåføren, med brudd på helsepersonellovens paragraf 4 og 7:[6][7] «De har ikke klart å kommunisere med pasienten, pårørende, tilstedeværende og politi, og har vist en lite omsorgsfull adferd i forbindelse med utførelse av sitt arbeid.»[8]

Begge ambulansearbeiderne ble av Spesialenheten for politisaker ilagt forelegg, mens den ene av dem, ble frifunnet i Tingretten. Riksadvokaten frafalt boten til den andre (NB! Oppgi kilder!)

I sitt advarselsvedtak i januar 2009 skrev Statens helsepersonellnemnd at den mener «det ikke foreligger klare holdepunkter for at bruddene på forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp skyldes rasisme».[8] Ambulansearbeider Erik Schjenken gikk senere til søksmål mot Dagbladet, og i mai 2011 ble de dømt til å betale ham én million kroner i oppreisning for injurier,[9] i hovedsak ytringer i leder- og kommentarartikler der sjåførenes navn ikke ble nevnt og der temaet var generell rasisme i helsevesenet.[10] Etter ankebehandling i lagmannsretten ble erstatningsbeløpet satt ned til 200 000 kroner. Dagbladet anket lagmannsrettens avgjørelse videre,[11] men lagmannsretts dom ble, etter dissens, opprettholdt av Høyesterett i mars 2014.[12] Den ene ambulansesjåføren fikk i 2013 avslag av Høyesterett for kravet om yrkesskadeerstatning.[13]

Mari Kohinoor Nordberg, Farahs samboer, ble av ukemagasinet Ny Tid i desember kåret til Årets Nordmann 2007 etter at hun tok opp kampen for faren til deres felles, nyfødte datter.[14][15] En av de to sykepleierne som var vitner i saken, Ragnhild Spilker, mottok samme høst Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern.[16][17]

Forløp[rediger | rediger kilde]

Sofienbergparken sett mot nordvest

Mandag 6. august 2007 ved 17-tiden ble Ali Farah slått ned og alvorlig skadet i Sofienbergparken i Oslo av en tidligere voldsdømt[18] 23 år gammel mann fra Ghana.[19] Han hevdet å ha slått Ali Farah i selvforsvar og ble senere dømt til 17 måneders fengsel i Oslo tingrett.[20][21][22] Ambulansen som kom til stedet, forlot parken uten å ta med den blødende Farah, som lå nede på bakken da de kom til stedet. Ifølge sjåførenes egen rapport reiste de Farah opp fra bakken og førte ham mot ambulansen: "Vi reiser pas. opp på bena og skal støtte han inn i ambulansen."[23] Den ene sjåføren har senere uttalt til pressen at Farah sto oppreist og virket å være ved bevissthet.[24][25] Ambulansepersonellet har forklart at de tolket Farah som et ordensproblem etter at han hadde urinert på en av dem og på ambulansen.[26][27]

I ettertid er det blitt kjent at Ali Farah hadde THC i blodet dagen hendelsen i Sofienbergparken inntraff.[28][29] Ali Farah forklarte i Tingretten at han hadde røykt cannabis på lørdagen.[28] Mediene er senere blitt kritisert for ikke å ha problematisert Farahs hasjbruk i forbindelse med ambulansepersonellets forklaring.[30] Vitner i saken kunne imidlertid fortelle at Ali Farah ankom parken i edru tilstand, og ikke inntok rusmidler i parken. Han var ute på trilletur med sin samboer, sin 7 uker gamle datter og en venn av familien og hadde nylig ankommet parken for å sette seg ned og ha piknik sammen med følget og andre venner da situasjonen startet. I saken mot 23-åringen som slo ned Farah, slo retten fast at hasjbruken ikke kan sies å ha påvirket oppførselen til Farah. Oslo tingrett mente derfor at det ikke var grunn til å vektlegge dette i dommen mot 23-åringen som begikk voldshandlingen.[29]

Ifølge ambulansepersonellet ble det gjennomført en traumeundersøkelse i henhold til PHTLS og Glasgow Coma Scale-vurdering av pasienten før de overlot til politiet å følge ham til legevakten. Det var to polititjenestemenn på stedet, som ble igjen etter at ambulansen hadde forlatt parken. Det ble bestilt polititransport for Farah. Før politibilen kom frem, var han blitt kjørt til legevakten av en drosje. Polititjenestemennene fulgte etter drosjen til legevakten for å snakke med fornærmede og pårørende.[31][32]

Ved ankomst til legevakten ble Farah gitt såkalt prioritet 2, noe som medfører at pasienten skal få legebehandling i løpet av 20 minutter. Ca. 34 minutter senere ble Farah undersøkt av en lege, som besluttet at pasienten trengte øyeblikkelig hjelp og transport med ambulanse. Litt over en time etter at Farah ankom legevakten, ble det ringt etter ambulanse for å transportere ham til Ullevål sykehus. AMK var i utgangspunktet skeptiske til å kjøre Farah til Ullevål uten politibeskyttelse da de ikke kunne «gå på akkord med sikkerheten til personalet». Etter at legevakten hadde presisert at det hastet med å få pasienten til CT, ble han hentet i ambulanse, 24 minutter etter at legevakten først hadde ringt AMK.[33]

Farahs samboer, artisten Kohinoor Nordberg, anmeldte i ettertid både ambulansepersonellet og polititjenestemennene for tjenesteforsømmelse,[34] og ambulansepersonellet ble tatt ut av tjeneste dagen etter.[35] Stemningen i dagene etter hendelsen i Sofienbergparken var opphisset, og ambulansearbeiderne opplevde å bli truet og sjikanert.[36][37]

Skadene[rediger | rediger kilde]

Farah ble senere fraktet til Ullevål universitetssykehus og operert for blødning på hjernen etter å ha slått hodet i asfalten. Han ble lagt i kunstig koma i flere dager og fikk da hjernehinnebetennelse. Senere fikk han behandling ved Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo, før han ble utskrevet. Legene uttalte at Farah trolig kom til å slippe fra den livstruende skaden uten varige men.[38]

Anklager om rasisme[rediger | rediger kilde]

14 vitner var i umiddelbar nærhet og vitnet om hva som skjedde, deriblant dem to sykepleiere, en sykepleierstudent og en hjelpepleier. En sykepleier vitnet om at hun ble fortalt av den ene sjåføren før de dro: «Han står oppreist, han dør ikke.»[39] Høyesterett har fastslått at ambulansesjåførene til politiet sa at «da har toget gått for denne herremannen», samt at de kalte Farah «din gris» og «tulling» da han urinerte etter å ha blitt dratt opp i stående stilling.[40] Våren 2008 publiserte TV 2 lydloggen fra hva som ble sagt over sambandet til AMK-sentralen etter at sjåførene forlot parken: «...jeg sto jo ved siden av han og holdt han fra å dette ...» og « ... han var kaldsvett og bleik, og om han har slått bakhue når han har gått i bakken, og han har hatt cerebralt ... Det han kaldsvetta og lå der og ynka seg og alt mulig sånn...».[41][42]

Fra første stund ble det fremsatt påstander om at det lå rasistiske motiver bak ambulansepersonellets avgjørelse om å ikke ta med Ali Farah i ambulansen. I politirapporten går det frem at Kohinoor Nordberg anklaget politiet for rasistisk opptreden da de tok kontakt ved legevakten, og fremhevet at hun kjente flere journalister.[31]

Flere fremtredende myndighetspersoner, blant annet daværende finansminister Kristin Halvorsen[43][44] (SV), daværende likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen[45] (Ap), forfatter og tidligere justisminister Anne Holt[46] (Ap) og likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås[47][48], brukte saken for å markere rasismeproblematikken. Koblingen opp mot rasisme ble også forsterket da det i slutten av august 2007 ble kjent at en av ambulansearbeiderene hadde hatt tilknytning til den nynazistiske organisasjonen BootBoys i tenårene.[49] I et intervju i Drammens Tidende forklarte vedkommende at «jeg festet med de gutta da jeg var 17 år. Det var det»[50], og han skal ha fått hjelp til å komme ut av miljøet.[49]

Ambulansepersonellet har hele tiden benektet at det lå rasistiske motiver bak hendelsen, og en av dem har fra første stund beklaget situasjonen.[51][52][53][54] Det vakte likevel oppsikt da en av ambulansearbeiderne etter noen dager uttalte at han ikke under noen omstendighet ville beklage sin beslutning.[55] Vitne og sykepleier Ragnhild Storstein Spilker skrev en artikkel i Dagbladet den 8. oktober 2008 om sakens utvikling. Der skrev hun at hun ikke var i tvil om at ambulansepersonellet var fulle av fordomsfulle holdninger den dagen. I samme artikkel hevdet hun at ambulansearbeider Erik Schjenkens fremstilling av saken er feil da han noen dager tidligere i A-magasinet påsto at de ikke så tegn til alvorlige hodeskader da de var på stedet.[56]

Ullevål universitetssykehus ved direktør Tove Strand hevdet tidlig at alle rutiner var fulgt i saken, og avviste påstandene om rasisme. Etter to dager gikk sykehuset ut og beklaget at det hadde konkludert for tidlig og for bastant. Helse- og sosialombud i Oslo kommune, Petter Holm, gikk også ut og hevdet at saken ikke var enestående. «Det er helt åpenbart at de [Ullevål universitetssykehus, red. anm.] må se på både rutinene sine og hvordan de praktiserer disse rutinene», sa Holm til Dagbladet.[57]

Ullevål universitetssykehus og det danske konsulentselskapet Muusmann Research & Consulting presenterte den 28. september 2007 en rapport om forholdene ved sykehuset i lys av Ali-saken, som konkluderte med at Ali-saken var et unntak. Sykehusdirektør Tove Strand sa ved fremleggelse av rapporten at de skal gjøre det som står i deres makt for å sikre at slike uakseptable handlinger ikke skjer, og at pasienter skal møtes med respekt og omsorg.[58]

I februar 2009 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsnemnda med at ambulansepersonellet ikke opptrådte rasistisk.[59] Dette er en omgjørelse av et tidlige vedtak av Likestillings- og diskrimineringsombudet.[59]

Myndighetenes behandling av saken[rediger | rediger kilde]

Helsetilsynet i Oslo og Akershus[rediger | rediger kilde]

Helsetilsynet i Oslo og Akershus (fra 2012 er Helsetilsynet i fylkene en del av Fylkesmannen) kom i sin rapport 29. august 2007 med kritikk av både ambulansepersonellet og Ullevål universitetssykehus i saken.[60] I rapporten ba tilsynet Statens helsetilsyn vurdere om det skal begjæres påtale mot de to ambulansearbeiderne.[61]

Den 15. september 2007 hevdet fylkeslege Petter Schou at en AMK-ansatt som var blitt gransket i forbindelse med transport av pasienten fra legevakten til Ullevål universitetssykehus, ikke brøt loven.[62] I rapporten fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus sto det at en av ambulansepersonellet undersøkte pupiller, sår og tenner. Han forklarte at han satte Ali opp og holdt ham i armen for å geleide ham til ambulansen. Helsetilsynet i Oslo og Akershus hadde ikke funnet noen vitner som kunne bekrefte at ambulansepersonellet hadde vært i fysisk kontakt med pasienten. I rapporten het det: «Det påpekes at de ikke har sett ambulansepersonellet fysisk ta på pasienten overhodet, og at de ikke har vært nærmere pasienten enn 1 meter».[63] Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkluderte med at Ali Farah ikke fikk forsvarlig behandling i Sofienbergparken.[64]

Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd[rediger | rediger kilde]

I april 2008 konkluderte Statens helsetilsyn med at «… de to ambulansearbeidernes handlinger var uforsvarlige og ikke i tråd med kravet om omsorgsfull hjelp, og dermed er lovbrudd»[65][66]. Statens helsetilsyn ga en formell advarsel etter helsepersonelloven til de to ambulansearbeiderne. Helsetilsynet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å tro at de opptrådte rasistisk, eller at deres handlinger var rasistisk motivert.[67][68]

Den 18. juni 2008 klaget den ene ambulansesjåføren på Statens helsetilsyns vedtak.[69] Klagen ble behandlet av Statens helsepersonellnemnd i februar 2009, som opprettholdt advarselen fra Statens helsetilsyn.[6] Samtidig konkluderte Statens helsepersonellnemnd at ambulansepersonellet ikke handlet rasistisk da de unnlot å ta med seg den hardt skadede Ali Farah.[6]

Spesialenheten for politisaker[rediger | rediger kilde]

Spesialenheten for politisaker ila 2. mai 2008 ambulansearbeiderne bøter på 6000 kr hver for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 3 («under Udførelse af offentlig Tjeneste gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod nogen»). Det ble ikke gitt reaksjon etter helsepersonelloven. Spesialenheten mente at de to ambulansearbeiderne handlet arrogant, avvisende og krenkende mot Farah, men ikke med et rasistisk motiv.[70][71] Den ene ambulansearbeideren (Schjenken) nektet å vedta boten.[72] Saken ble behandlet i Oslo tingrett. Den 4. desember 2008 ble Schjenken frifunnet i tingretten for utilbørlig opptreden mot Ali Farah.[73]

Ali Farah ved advokat Abid Q. Raja anmeldte også de to involverte polititjenestemennene for sin oppførsel. De ble fullt ut frifunnet av Spesialenheten for politisaker, som henla saken som «intet straffbart forhold» etter å ha konkludert med at polititjenestemennene ikke hadde forsømt sin hjelpeplikt, og at det ikke fantes noe grunnlag for å hevde at de handlet rasistisk.[74]

Likestillings- og diskrimineringsombudet og -nemnda[rediger | rediger kilde]

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ba 31. august 2007 om en redegjørelse for påstander om etnisk diskriminering.[75]

Den 27. mars 2008 slo Likestillings- og diskrimineringsombudet fast at Farah ble diskriminert på grunn av etnisitet eller hudfarge av ambulansepersonellet. «Etter en grundig vurdering har vi kommet til at de to ambulansesjåførene var forutinntatt, både i forhold til Farahs etniske bakgrunn og i forholdet til stedet der han ble slått ned», uttalte fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimstad til NTB.[76] Ombudet påpekte at ambulansepersonellet handlet i strid med diskrimineringslovens paragraf 4.[77][78]

Ombudets vedtak ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som var klageorgan. Den 27. februar 2009 konkluderte nemnda med at ambulansepersonellets oppførsel ganske visst hadde vært uprofesjonell, men at det ikke var grunn til å tro at dette skyldtes nettopp Farahs etnisitet eller hudfarge. Nemnda kritiserte også ombudets behandling av saken.[59][79]

Oslo tingrett[rediger | rediger kilde]

Schjenken nektet å vedta forelegget på 6000 kroner, og saken kom derfor opp for Oslo tingrett, hvor dom falt 4. desember 2008. Rettens flertall, fagdommeren og en meddommer mente Schjenken burde frifinnes, mens den andre meddommeren mente han burde dømmes. I vurderingen om Schjenken skulle dømmes, mente retten at det måtte tas utgangspunkt i at Schjenken trodde Ali Farah var beruset, og at han trodde Farah hadde urinert på makkeren hans og ambulansen med vilje. Retten viste til at Farah hadde hasj i blodet som stammet fra inntak kvelden i forveien.[29][30] De mente det lå utenfor deres område å avgjøre om Schjenkens handlinger var motivert av rasisme, og om ambulansepersonalet hadde forlatt Ali Farah i hjelpeløs tilstand. Det som gjenstod, var om Schjenkens språkbruk var utilbørlig, og om ambulansepersonalet hadde opptrådt utilbørlig. De fremholdt at ambulansepersonell burde behandle alle som er skadet, med respekt, uansett om vedkommende er beruset eller ikke. De mente også at ambulansepersonalet i større grad burde formidlet til publikum hva som var situasjonen.[80]

Riksadvokaten[rediger | rediger kilde]

Den 28. april 2009 overprøvde Riksadvokaten Spesialenheten for politisaker og frafalt boten som Espen Smith vedtok.[81][82][83] Smith krevde unnskyldning fra dem som stemplet han som rasist.[81] Daværende finansminister Kristin Halvorsen nektet ifølge P4.[84]

Erstatningssøksmål mot Dagbladet[rediger | rediger kilde]

Med bistand fra advokat Carl Bore gikk Erik Schjenken senere til erstatningssøksmål mot Dagbladet, og vurderte å ta skritt mot VG og TV 2 for det han mente var urettmessig og ærekrenkende uthengning av ham som rasist i mediene.[85] 31. mai 2011 ble Dagbladet dømt i Oslo tingrett til å betale Erik Schjenken én million kroner i oppreisning. Dagbladet ble også dømt til å dekke Schjenkens advokatutgifter med kr. 1 044 578.[86][87] Avisen ble dømt for injurier; å ikke ha dekning for sine sterkt kritiske ytringer mot ambulansepersonellet,[9] og i en kronikk i Aftenposten utdypet Erik Schjenkens advokat Carl Bore dette med å hevde: «Dagbladet er dømt for å ha jukset med fakta. Pasienten lå ikke nede, og var ikke bevisstløs. Han tisset ikke i buksen. Og han ble undersøkt.»[88] Dagbladet varslet at avisen ville anke saken. Ifølge en leder i Aftenposten 1. juni 2011 ble avisen i hovedsak felt for ytringer i leder- og kommentarartikler i perioden da Fylkeslegen i Oslo, Likestillings- og diskrimineringsombudet og deres egen arbeidsgiver kom med kritikk.[10]

Dagbladet anket saken til lagmannsretten, og i dom av 23. april 2013 ble erstatningen redusert kr. 200 000,- med tillegg av saksomkostninger.[89]

Dagbladet anket deretter til Høyesterett. Den 5. mars 2014 forkastet Høyesterett Dagbladets anke, og dermed ble dommen fra lagmannsretten stående som rettskraftig.[90][91][92]

Debatten i ettertid[rediger | rediger kilde]

I ettertid er deler av mediene blitt kritisert for ensidig fremstilling av saken.[93][94][95] Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk presseforbund mener at mediene burde ha gjort mer for å få frem flere sider av saken, og at saken «utviklet seg til å bli et symbol på rasistiske holdninger, en byrde det ikke var naturlig for ambulansesjåførene å måtte bære».[96] Ifølge Aftenpostens debattredakør Knut Olav Åmås fikk saken ca. 6000 oppslag i norske medier i 2007, og den ble helt fra starten av en rasismedebatt med massiv forhåndsdømming av ambulansearbeiderne.[97][98]

Debatten om ambulansearbeidernes skyld ble igjen aktualisert da det ble kjent at det fantes et bilde av den skadde stående ved ambulansen før ambulansen kjører fra stedet. Dette bildet var tatt av Øyvind Låte.[96] Bildet som er brukt i flest oppslag, er et annet fotografi hvor den skadde ligger på bakken, blødende og desorientert. Dette fotografiet var tatt av Caroline Drefvelin, og ble senere kåret til årets bilde.[99] Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund uttalte ved en anledning at «det er kritikkverdig hvis mediene har hatt tilgang på bildet uten å bruke det».[96] I dagene etter de nye avsløringene sto flere personer frem for å gi sin støtte til den ene ambulansearbeideren.[100][101][102]

Den 10. oktober 2008 skrev Ali Farah en tresiders kronikk i Ny Tid, som svar på utspill fra ambulansesjåføren i A-magasinet 3. oktober.[103] Enkelte fortolket teksten som angrep på ambulansearbeideren. Samme dag kom det også et tilsvar fra ambulansearbeideren i Klassekampen.[104] Ordkrigen ble fulgt opp med et åpent brev til TV 2 av Ali Farah og Kohinoor Nordberg der de forsøkte å ta et oppgjør med ambulansearbeiderens utspill i mediene.[105] Farahs meninger første til flere reaksjoner i ettertid.[106][107][108][109][110] Blant annet sa sosialantropolog Inger-Lise Lien til Klassekampen at hun syntes det var fryktelig trist at Ali Farah hadde skrevet kronikken, og mener Ny Tid burde beskyttet ham mot seg selv. Lien fryktet at Farah ville oppnå motsatt effekt av det han ønsket seg.[111]

Nestlederen i SOS Rasisme, Ola Melbye Pettersen, reagerte i mars 2009 på medienes behandling av saken. Melbye Pettersen hevdet at de to ambulansearbeiderne «utførte en rasistisk handling»[112] på grunn av «forutinntatte holdninger om ’somaliere og narkotika’»[112]. Pressen og samfunnstoppenes taushet førte ifølge Melbye Pettersen til at «debatten om rasisme i offentlige etater [skyves, red.anm.] under teppet».[112] Melbye Pettersen ble møtt av kritikk fra blant annet NA24-kommentator Are Slettan i hans blogg. Slettan mente at flere toppolitikere og pressen forhåndsdømte ambulansearbeiderne, og at Melbye Pettersen tydeligvis mente at denne forhåndsdømmingen burde ha fortsatt på tross av at Likestillings- og diskrimineringsnemnda hadde slått fast at Farah ikke ble utsatt for diskriminering på grunn av hudfarge eller etnisitet etter diskrimineringsloven.[113]

10. mars 2009 fikk Erik Schjenken 100 000 kroner fra Medieofferfondet for urettmessig behandling i mediene i 2008.[114] Den 8. mai 2009 fikk Aftenposten-journalistene Kjetil S. Østli og Astrid Hexeberg Schibsted Journalism Award for saken om hvordan ambulansearbeider Erik Schjenken, ifølge Aftenposten, feilaktig hadde blitt stemplet som rasist.[115][116]

Farah døde sommeren 2023. Det ble holdt minnestund for ham på Antirasistisk Senter søndag 3. september 2023. Dagen etter publiserte Utrop kommentator Dag Herbjørnsruds tekst «Det du ikke fikk vite om Ali Farah (1970-2023), der det ble fremmet kritikk blant annet mot A-magasinet for å ha gitt en misvisende fremstilling av hendelsesforløpet.[117] I et påfølgende intervju med tidsskriftet Sykepleien uttalte sykepleier og vitne Ragnhild Storstein Spilker: «– Jeg ble veldig opprørt over det jeg var vitne til, og jeg blir fortsatt opprørt når jeg tenker tilbake på den dagen – og også det som skjedde videre i tiden etterpå.»

Tidslinje[rediger | rediger kilde]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Fullt navn: Ali Haji Mohamed Farah. Født 8. juni 1970 i Somalia

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ambulanse-skandalen». VG. Arkivert fra originalen 9. mars 2009. Besøkt 9. mars 2009. 
 2. ^ Nyhetssøk på «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. mars 2009. Besøkt 9. mars 2009. (arkivert ) den 2009-03-09 gir 114 treff, derav VG Nett 109, ABC Nyheter 1, Dagbladet 1, Dagsavisen 1, Fontene 1, TV 2 1 ...
 3. ^ Nyhetssøk på http://sesam.no/search/?lan=en&c=m&q="Ali+Farah-saken Arkivert 11. mars 2016 hos Wayback Machine." (arkivert) den 2009-03-09 gir 202 treff, derav Aftenposten 28, P4 16, Dagbladet 14, VG Nett 13, Bergensavisen 13, Namdalsavisa 12 ...
 4. ^ Dag Herbjørnsrud, utrop.no 4. september 2023: Det du ikke fikk vite om Ali Farah (1970–2023)
 5. ^ Statens helsetilsyn (23. april 2008). «Advarsel til ambulansepersonell». Besøkt 8. september 2023. «Det var uforsvarlig av ambulansepersonellet å unnlate å transportere pasienten til sykehus/legevakt eller på annen måte forsikre seg om at pasienten ble transportert til lege innen rimelig tid. Unnlatelsen var også i strid med kravet om å yte øyeblikkelig helsehjelp. Flere av uttalelsene ambulansepersonellet hadde til og om pasienten er også uakseptable og i strid med kravet om omsorgsfull helsehjelp. At ambulansepersonellet unnlot å enten selv transportere pasienten til legevakt/sykehus eller på annen måte forsikret seg om at pasienten ble transportert til lege innen rimelig tid, gir grunnlag for å gi advarsel til ambulansepersonellet. Det samme gjelder ambulansepersonellets uttalelser til og om pasienten»  linjeskift-tegn i |sitat= på plass 405 (hjelp)
 6. ^ a b c Anders Hedeman (6. februar 2009). «- Schjenken handlet ikke rasistisk». Arkivert fra originalen 29. august 2010. Besøkt 27. februar 2009. «Statens helsepersonellnemnd. Nemnda opprettholder konklusjonen fra Statens helsetilsyn om at han og kollegaen ikke handlet rasistisk da de unnlot å ta med seg den hardt skadede Ali Farah fra Sofienbergparken i Oslo sommeren 2007. Samtidig opprettholdes advarselen han fikk for å ha opptrådt «uforsvarlig» i tjenesten.» 
 7. ^ «Norges Høyesterett - Dom.: HR-2014-445-A - Rt-2014-152 - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 6. september 2023. 
 8. ^ a b «Vedtak i Statens helsepersonellnemnd 27.01.2009» (PDF). 27. januar 2009. Besøkt 8. september 2023. 
 9. ^ a b «Dagbladet tapte injuriesak». Bergens Tidende. NTB. 31. mai 2011. Arkivert fra originalen 2. juni 2011. «Tingretten har i sin avgjørelse vurdert om Dagbladet hadde tilstrekkelig dekning for sine sterkt kritiske ytringer mot ambulansesjåførene. Retten kom til at de ikke hadde slik dekning, og at det ikke var foretatt en grundig nok undersøkelse av saken, blant annet av vitnene på stedet.» 
 10. ^ a b «Tvilsom dom – Oslo tingrett har felt en knusende dom mot Dagbladet i Ali Farah-saken, skriver Aftenposten på lederplass.». aftenposten.no. Aftenposten. 1. juni 2011. Arkivert fra originalen 2. juni 2011. Besøkt 2. juni 2011. «, men avisen felles i hovedsak for ytringer i leder- og kommentarartikler. … Ytringene som Dagbladet er felt for, ble fremsatt i et tidsrom da ambulansefolkene også ble kritisert av Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Likestillings- og diskrimineringsombudet og av deres egen arbeidsgiver. Flere regjeringsmedlemmer gikk ut med sterke påstander om rasismen i Sofienbergparken.»  Teksten «side 2, kulturdelen» ignoreres (hjelp)
 11. ^ NTB (2. juni 2011). «Dagbladet anker dommen i ambulansesaken». Aftenposten. 
 12. ^ Glenn Slydal Johansen (5. mars 2014). «Erik Schjenken vant i Høyesterett». Journalisten. Arkivert fra originalen 6. mars 2014. Besøkt 6. mars 2014. «Dagbladet må betale 200.000 kroner i oppreisning. Dommen kom med dissens. … I tillegg til de 200.000 kroner i oppreisning, må Dagbladet betale Schjenken drøyt én million kroner i sakskostnader fra Høyesterett. … Men når det gjaldt rasismepåstandene i kommentarer og leder delte Høyesterett seg i et flertall av fire dommere og et mindretall. – Flertallet mente at beskyldingene ikke var vernet av EMK artikkel 10 nr. 1.» 
 13. ^ Lie, Kjersti Kanestrøm (10. mai 2013). «Får ikke yrkesskadeerstatning». NRK. Besøkt 8. september 2023. 
 14. ^ «Kohinoor årets nordmann». www.vg.no. 20. desember 2007. Besøkt 8. september 2023. 
 15. ^ Herbjørnsrud, Dag (20. desember 2007). «Kohinordmann». NY TID (engelsk). Besøkt 8. september 2023. 
 16. ^ Tømmerås, Sigrun (17. september 2007). «Ytringsfrihetspris etter hendelsen i Sofienbergparken». dagbladet.no (norsk). Besøkt 8. september 2023. 
 17. ^ Eian, Øystein (7. september 2023). «Sykepleier Ragnhild var vitne i ambulansesaken. Slik minnes hun avdøde Ali Farah». sykepleien.no. Besøkt 8. september 2023. 
 18. ^ Jørgen Berge (12. juni 2008). «Ali-tiltalt: - Jeg ble redd». Nettavisen. Arkivert fra originalen 11. mars 2009. Besøkt 11. mars 2009. «Mannens forsvarer, advokat Trygve Staff, opplyste også at hans klient ble dømt for vold tidligere. I 2005 dyttet han en trikkekontrollør flere ganger.» 
 19. ^ Trine Stalsberg (11. august 2007). «Tidligere dømt for vold». Dagbladet. Arkivert fra originalen 11. oktober 2008. Besøkt 9. april 2008. «Siktede er 23 år gammel og opprinnelig fra Ghana.» 
 20. ^ ANB-NTB (12. juni 2008). «– Var redd og slo i nødverge». Halden Dagblad. Arkivert fra originalen 3. juli 2013. Besøkt 10. oktober 2008. 
 21. ^ Kjetil Mæland og Jørgen Berge (18. juni 2008). «23-åring dømt for Ali-slag». Nettavisen. Arkivert fra originalen 11. oktober 2008. Besøkt 10. oktober 2008. 
 22. ^ Harald S. Klungtveit og Hans-Martin Thømt Ruud (18. juni 2008). «23-åring dømt til fengsel i Farah-saken». Dagbladet. Besøkt 10. oktober 2008. 
 23. ^ Yumpu.com. «Brev til Spesialenheten for politisaker. Region Øst - Helsetilsynet». yumpu.com (norsk). Besøkt 6. september 2023. 
 24. ^ Ida Torp Halvorsen (3. oktober 2008). «- Burde gjort mer for å frem den «andre siden»». aftenposten.no. Aftenposten. Arkivert fra originalen 2. juni 2011. Besøkt 5. oktober 2008. «Frilansfotograf Øyvind Låte tok flere bilder av hendelsen i Sofienbergparken 6. august, i tillegg bildet av en stående Ali Farah med sekk på ryggen.» 
 25. ^ Diana Badi (3. oktober 2008). «- Han sto oppreist da vi dro». dagbladet.no. Dagbladet. Arkivert fra originalen 2. juni 2011. Besøkt 5. oktober 2008. «Ali Farah sto oppreist med sekk på ryggen da vi dro, han lå ikke bevisstløs i gresset, forteller Schjenken. [...] A-magasinet har fått tak i et hittil ukjent bilde som underbygger Schjenkens historie. Med en ambulanse i bakgrunnen, står Ali oppreist, mens en kamerat støtter ham.» 
 26. ^ Caroline Drefvelin (18. august 2007). «- Ali brøt norsk lov». Aftenposten. Arkivert fra originalen 20. oktober 2008. Besøkt 5. oktober 2008. «De oppfattet ham derfor som et ordensproblem […] – Han urinerer på skoene mine så det spruter oppover buksene mine, skal en av sjåførene ha forklart til ledelsen.» 
 27. ^ Ulf Tannæs-Fjeld og Grethe Kielland Jenssen (8. april 2008). «Ber Ali stoppe jakten på sjåførene». NRK. Arkivert fra originalen 20. oktober 2008. Besøkt 20. oktober 2008. «men skriver at de oppfattet det som en viljestyrt, provoserende handling da Farah urinerte på bena til kollegaen og på ambulansen.» 
 28. ^ a b Tanja Iren Berg (22. juni 2008). «Hele livet er forandret». VG. Arkivert fra originalen 20. oktober 2008. Besøkt 20. oktober 2008. «Farah innrømmet å ha røyket cannabis i sosiale sammenhenger. []- Jeg kunne ta noen trekk på fest og i selskaper, svarte han. [] Han innrømmet å ha gjort det lørdag før den mandagen voldsepisoden skjedde.» 
 29. ^ a b c Bente Høgseth (22. juni 2008). «Farah påvirket av hasj». Utrop. Arkivert fra originalen 19. oktober 2008. Besøkt 9. oktober 2008. «I dommen mot mannen som slo ned Ali Farah i Sofienbergparken kommer det fram at Farah var påvirket av hasj da slaget falt.» 
 30. ^ a b Majoran Vivekananthan (7. oktober 2008). «Ensidige majoritetsmedier». Aftenposten. Arkivert fra originalen 19. oktober 2008. Besøkt 9. oktober 2008. «Blodprøver tatt av Ali Farah viser nemlig at han hadde røkt hasj da han var i Sofienbergparken. Dette er også omtalt i dommen i Oslo tingrett, som mener at dette ikke kan sies å ha påvirket oppførselen til Farah, slik at det hadde vært grunn til å endre på dommen mot 23-åringen som slo ned Ali Farah. Men ingen medier har problematisert Ali Farahs hasjbruk i sammenheng med ambulansepersonellets behandling av ham.» 
 31. ^ a b «Politiets redegjørelse: Hendelse Sofienbergparken 6. august 2007». Arkivert fra originalen 29. august 2010. 
 32. ^ Veslemøy Lode (7. august 2007). «Ambulansen kjørte uten blødende småbarnsfar». Dagbladet. Besøkt 9. april 2008. «Ambulansen kjørte uten blødende småbarnsfar […] Kjæresten til Kohinoor hardt skadd. Vitne: - Ambulansesjåføren kalte ham «din jævla gris».» 
 33. ^ «Oversendelse av tilsynssak for vurdering av administrative reaksjoner - Ullevål Universitetssykehus HF, ambulansemedarbeider … og ambulansemedarbeider …» (PDF). Statens helsetilsyn. 29. august 2007. s. Side 6–7. Arkivert fra originalen (PDF) 10. juni 2011. 
 34. ^ «Anmelder ambulansesjåførene». Dagbladet. NTB. 16. februar 2008. Besøkt 9. april 2008. «Ali Farah og hans samboer Mari Kohinoor Nordberg anmelder de to ambulansesjåførene som forlot Ali i Sofienbergparken i fjor sommer for tjenesteforsømmelse.» 
 35. ^ Stian Eisenträger (7. august 2007). «Hardt skadet mann etterlatt av ambulansefolk: Ambulansesjåfører tatt ut av tjeneste». VG. Besøkt 9. april 2008. «denne situasjonen, som er vanskelig også for dem, har vi i fellesskap blitt enige om at de får fri fra ordinær ambulansetjeneste, sier direktør Arild Østergaard ved Prehospital divisjon ved Ullevål universitetssykehus til VG Nett.» 
 36. ^ Derek André Bjølgerud (10. august 2007). «- Ambulansesjåførene truet hjemme». P4. Besøkt 12. oktober 2008. 
 37. ^ Jarle Brenna og Bjørnar Tommelstad (10. august 2007). «Ambulansearbeiderne truet i eget hjem». VG. Besøkt 12. oktober 2008. 
 38. ^ Ragnhild Avdem Fretland (22. september 2007). «Ali endelig HJEMME». Dagbladet. Besøkt 9. april 2008. «Ifølge legene kommer Ali trolig til å slippe fra den livstruende skaden uten varige men.» [død lenke]
 39. ^ undefined, undefined (27. februar 2013). «Sannheten i ambulansesaken». dagbladet.no (norsk). Besøkt 6. september 2023. 
 40. ^ «Norges Høyesterett - Dom.: HR-2014-445-A - Rt-2014-152 - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 6. september 2023. 
 41. ^ ««Når han miger meg på beina, der går grensa»». www.vg.no. 29. august 2007. Besøkt 6. september 2023. 
 42. ^ «Norges Høyesterett - Dom.: HR-2014-445-A - Rt-2014-152 - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 6. september 2023. 
 43. ^ Gunnar Magnus (10. august 2007). «- Ville neppe hendt hvit småbarnsfar». aftenposten.no. Aftenposten. Arkivert fra originalen 29. august 2010. Besøkt 5. oktober 2008. «Kunne det skjedd i Frognerparken? Kunne det skjedd med en hvit småbarnsfar? Antagelig ikke. Kristin Halvorsen på SVs valgkampsåpning i Vaterlandsparken i Oslo 10. august 2007» 
 44. ^ «- Ambulansesaken må bli et vendepunkt». Dagbladet. NTB. 29. august 2007. Besøkt 5. oktober 2008. «Denne saken må føre til et vendepunkt. Vi må gyve løs og sette foten veldig klart ned. Vi kan aldri akseptere bevisst åpenbar rasisme eller ubevisste fordommer.» 
 45. ^ Manuela Ramin-Osmundsen (28. november 2007). «Norge; ikke bare idyll» (Åpningstale. Konferanse om rasisme og diskriminering 28. november 2007). Regjeringen.no. Besøkt 5. oktober 2008. «Denne sommeren ryster en ny sak med rasistiske overtoner den norske idyllen. Norsk-somalieren Ali Farah blir slått ned i Sofienbergparken i Oslo. Han slår bakhodet kraftig i bakken og ambulanse blir tilkalt. De to ambulansesjåførene nekter å ta ham med til sykehuset. Dette skjer til tross for at han har hodeskader.» 
 46. ^ Anne Holt (1. september 2007). «Rasismen i strukturene» (Kronikk). Aftenposten. Besøkt 5. oktober 2008. 
 47. ^ Beate Gangås (8. august 2008). «Ta rasisme på alvor» (Kronikk). Aftenposten. Besøkt 5. oktober 2008. 
 48. ^ Beate Gangås (21. august 2008). «Ta diskriminering på alvor» (Debattinnlegg). Aftenposten. Besøkt 5. oktober 2008. 
 49. ^ a b Gro Rognmo (30. august 2007). «Ambulansesjåfør hadde fortid i Boot Boys». Dagbladet. Arkivert fra originalen 7. mars 2009. Besøkt 9. april 2008. «(Dagbladet.no): VG skriver at en av de to ambulansesjåførene som er under etterforskning har en fortid i den nynazistiske grupperingen Boot Boys. […] Han skal som 20-åring ha vanket i dette miljøet i Hokksund, noe som bekreftes av tidligere Boot Boys leder Ole Krogstad.» 
 50. ^ Inger Boldvik (16. mars 2009). «Ambulansesjåføren snakker ut». DT. Besøkt 28. april 2009. «Jeg har aldri lagt skjul på at jeg festet med de gutta da jeg var 17 år. Det var det. Men å kalle meg nynazist på en forside av den grunn. Det blir bare for dumt, sier han.» 
 51. ^ Nicolai Heyerdahl (16. august 2007). ««Jeg beklager den situasjonen pasienten nå er kommet i»». Aftenposten. Besøkt 5. oktober 2008. «Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen media har gitt av saken. Hvis jeg hadde sett tegn til alvorlig hodeskade, ville jeg selvfølgelig kjørt pasienten til Ullevål, sier sjåføren til Aftenposten.no via sin advokat, Bjørn Rudjord i Advokatfirmaet Elden.» […] «Jeg beklager den situasjonen pasienten nå er kommet i og håper han blir frisk.» 
 52. ^ Ralf Lofstad (16. august 2007). «Ambulanseansatt: – Håper han blir frisk». Dagbladet. Besøkt 5. oktober 2008. «Jeg beklager den situasjonen pasienten nå er kommet i, og håper han blir frisk, sier mannen til Alis familie. Uttalelsen går via hans advokat Bjørn Rudgård ifølge Aftenposten.no» 
 53. ^ Francis Lundh (16. august 2007). «Ambulansesjåføren beklager». VG. Besøkt 5. oktober 2008. «Ambulansesjåføren som er under etterforskning for å ha forlatt Ali Farah med alvorlige hodeskader sier via sin advokat at han beklager situasjonen.» 
 54. ^ Hanne Løvik Kirknes (23. september 2008). «Beklager krenkende uttalelser». ABC Nyheter. Besøkt 5. oktober 2008. «Ambulansesjåfør Erik Schjenken beklager uttalelsen om at «nå har toget gått for denne mannen». Han ser at uttalelsen isolert sett fremstår som krenkende.» 
 55. ^ Dima Emelianov, Ragnhild Avdem Fretland og Ida Giske (16. august 2007). «Ambulansefolkene angrer ikke». Dagbladet. Besøkt 9. april 2008. ««Det får være grenser for hva vi skal finne oss i. Mannen virker ruset på stoff.» […] – Jeg vil ikke under noen omstendighet beklage min beslutning, har en av ambulanse-folkene sagt. […] Mannen understreker likevel at han er lei seg for at Alis hjerneblødning ikke ble oppdaget tidligere.» 
 56. ^ Ragnhild Storstein Spilker (8. oktober 2008). «Sofienbergparken blues». Dagbladet. Besøkt 9. oktober 2008. «At ambulansepersonellet var fulle av fordomsfulle holdninger den dagen, er etter mitt syn hevet over enhver tvil. Det nye bildet som er trykket i A-magasinet skal være et bevis for det.» 
 57. ^ Bjørn K. Bore (11. august 2007). «- Ali-saken er ikke enestående». Dagbladet. Besøkt 5. januar 2009. 
 58. ^ Nina Lødemel, Nicolai Heyerdahl, Amund Trellevik (7. oktober 2007). «Rapport: - Ali-saken var et unntak». Aftenposten.no. Besøkt 2. mai 2011. 
 59. ^ a b c «Ambulansesjåførene diskriminerte ikke». Dagbladet. NTB. 27. februar 2009. Besøkt 27. februar 2009. 
 60. ^ Gro Rognmo, Sindre Granly Meldalen og Øystein Andersen (29. august 2007). «- Klart diskriminerende oppførsel, og som kan forstås med rasistiske overtoner». Dagbladet. Besøkt 9. april 2008. «- Vår konklusjon er at de har utøvd klart diskriminerende oppførsel, og som kan forstås med rasistiske overtoner, sier fylkeslege Petter Schou ved Helsetilsynet i Oslo og Akershus. […] Helsetilsynet slakter Ullevål og ambulansepersonellets oppførsel.» 
 61. ^ Gro Rognmo, Sindre Granly Meldalen og Øystein Andersen (29. august 2008). ««Masse hippier og det ene med det andre»». Dagbladet. Besøkt 9. april 2008. «Fylkeslege Petter Schou mener ambulansepersonellet gjorde flere grove feil. […] Vi ber derfor Statens helsetilsyn å vurdere advarsel og tap av autorisasjon. Det er også så alvorlig at det bør vurderes påtale.» 
 62. ^ Ragnhild Avdem Fretland (15. september 2007). «AMK-arbeider frifunnet». Dagbladet. Besøkt 9. april 2008. «Helsetilsynet skriver i rapporten at «AMK fokuserer derfor uten grunnlag på en faresituasjon som angivelig eksisterer». Likevel har de nå funnet at AMK-arbeideren ikke har overtrådt bestemmelser i helselovgivningen.» [død lenke]
 63. ^ Gunnar Thorenfeldt, Sindre Granly Meldalen (29. august 2007). «Ullevål tviler på egne ansattes forklaring». Dagbladet. Besøkt 9. april 2008. «Men Helsetilsynet i Oslo og Akershus har ikke funnet et eneste vitne som kan bekrefte at ambulansepersonellet har vært i fysisk kontakt med pasienten. I rapporten heter det: «Det påpekes at de ikke har sett ambulansepersonellet fysisk ta på pasienten overhodet, og at de ikke har vært nærmere pasienten enn 1 meter».» 
 64. ^ Jostein Ihlebæk, Tale Lind (29. august 2007). «- Klart diskriminerende». Aftenposten. Besøkt 9. april 2008. «Helsetilsynet har konkludert med at Ali Farah ikke fikk forsvarlig behandling i Sofienbergparken. […] Fylkeslegen anbefaler at det vurderes å reise straffesak mot de to ambulansearbeiderne som forlot Farah.» 
 65. ^ «Advarsel til ambulansepersonell Alvorlig reaksjon fra Statens helsetilsyn.». Statens helsetilsyn. 23. april 2008. Arkivert fra originalen 19. juni 2011. Besøkt 19. juni 2011. 
 66. ^ «Advarsel til ambulansepersonellet i Farah-saken». Dagsavisen. NTB. 23. april 2008. [død lenke]
 67. ^ Geir Lillesund, Anne M. Gøystdal (24. april 2008). «Ali Farah skuffet over advarselen». Dagsavisen. Arkivert fra originalen 8. juni 2011. Besøkt 25. april 2008. «Helsetilsynet har imidlertid ikke funnet at ambulansearbeiderne opptrådte rasistisk, eller at deres handlinger var rasistisk motivert. Det reagerer Farah på. [...]– Både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Det amerikanske utenriksdepartementet har vurdert det til at rasisme lå bak. Det er instanser som har langt mer erfaring med slike saker. Jeg synes det er svært forbausende at Helsetilsynet velger å skyve dette under teppet, sier Farah.» 
 68. ^ Sofienbergparksaken / ambulansesaken 2007. Statens helsetilsyns hjemmeside. Inneholder vedtakene om advarsel. (besøkt 1. oktober 2015)
 69. ^ Anders Hedeman (10. juni 2008). «Klage til helsetilsynet» (PDF). Aftenposten. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 10. oktober 2008. 
 70. ^ Steinar Schetne/NTB (2. mai 2008). «Ambulansearbeidere bøtelagt i Farah-saken». Dagsavisen. Arkivert fra originalen 3. mai 2008. 
 71. ^ «Spesialenheten for politisakers vedtak, 2. mai 2008» (PDF). 2. mai 2008. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 4. mai 2008. 
 72. ^ Nilas Johnsen og Anders Sooth Knutsen (9. oktober 2008). «Nekter å vedta bot på 6000 kr». VG. Besøkt 11. oktober 2008. «Han mener at han ikke er skyldig, og at grunnlaget for boten er feilaktig. Det vil vi argumentere for i retten, sier Schjenkens advokat Bjørn Rudjord til VG.» 
 73. ^ «Schjenken frifunnet i ambulanse-saken». Dagsavisen. NTB. 4. desember 2008. Arkivert fra originalen 18. mars 2009. Besøkt 27. februar 2009. «I ettermiddag fastslo Oslo tingrett at han ikke opptrådte utilbørlig mot Farah. Og frifant ham derfor etter tiltalen. … men nektet for at det lå rasistiske motiv bak avgjørelsen og erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen.» 
 74. ^ «"Spesialenheten for politisakers vedtak, 10. desember 2007"». Arkivert fra originalen (PDF) 18. juni 2011. 
 75. ^ «Leder: Må ta et storoppgjør». Dagbladet. 31. august 2007. Besøkt 9. april 2008. «og likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås har bedt om en redegjørelse for påstandene om etnisk diskriminering. Hun slår fast at ledelsen på Ullevål og helseminister Sylvia Brustad må ta ansvaret for ambulanseskandalen og sørge for et helsevesen som er til for alle.» 
 76. ^ Redaksjonen/NTB (27. mars 2008). «– Ali Farah offer for diskriminering». ABC Nyheter. Besøkt 9. april 2008. «- Etter en grundig vurdering har vi kommet til at de to ambulansesjåførene var forutinntatt, både i forhold til Ali Farahs etniske bakgrunn og i forholdet til stedet der han ble slått ned, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimstad.» 
 77. ^ Sandra Mei Ling Noer (27. mars 2008). «- Ali Farah ble diskriminert». NRK. Besøkt 9. april 2008. «- Ombudet konkluderer med at ambulansepersonellet handlet i strid med diskrimineringslovens paragraf 4, og forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet eller hudfarge.» 
 78. ^ «– Ali Farah offer for diskriminering». Dagsavisen. NTB. 27. mars 2007. Arkivert fra originalen 29. mars 2008. Besøkt 5. september 2008. «Likestillings- og diskrimineringsombudet fant ut fra en helhetsvurdering at etnisitet hadde betydning for ambulansesjåførens behandling av Ali Farah» 
 79. ^ Gudrun Holgersen, Lena R. Bendiksen, Sissel Markhus, Hege Skjeie, Jan Tøssebro (26. februar 2009). «Sak 31/2008, vedtak». Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Arkivert fra originalen 10. juni 2011. 
 80. ^ Røli, Olav; Nygaard, Knut A.; Holm, Per Annar (4. desember 2008). «Ambulansesjåfør frikjennes». Aftenposten. Besøkt 4. desember 2008. 
 81. ^ a b Harald Nygaard Kvam (28. april 2009). «Ambulansesjåfør frikjent av riksadvokaten». P4. Arkivert fra originalen 9. mai 2009. Besøkt 9. mai 2009. «Smith og kollega Erik Schjenken ble straffet med bøter, for det politiet mente var rasisme og krenkende oppførsel i tjeneste. [...] Schjenken gikk til retten og ble frikjent der, og i går fikk Smith brev fra Riksadvokaten; Boten oppheves. [...] Nå krever han unnskyldning fra dem som stemplet han som rasist, og spesielt fra finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen. – Jeg mener hun kalte meg rasist, da hun uttalte at dette neppe ville skjedd med en hvit mann i Frognerparken, sier Smith.» 
 82. ^ Kathrine Hammerstad (28. april 2009). «Ambulansesjåfør frikjent i Farah-saken Krever unnskyldning fra Kristin Halvorsen». VG. Arkivert fra originalen 1. mai 2009. Besøkt 9. mai 2009. «Riksadvokaten har bestemt at boten Espen Smith fikk i Ali Farah-saken, er ugyldig. Nå forventer han unnskyldning fra Kristin Halvorsen.» 
 83. ^ NTB (28. april 2009). «Riksadvokaten frikjente ambulansesjåfør». Aftenposten. Arkivert fra originalen 9. mai 2009. Besøkt 9. mai 2009. «Espen Smith og hans kollega Erik Schjenken [...] Schjenken gikk til retten og ble frikjent der, og mandag fikk Smith brev fra Riksadvokaten som kunne fortelle at boten var ugyldig.» 
 84. ^ Harald Nygaard Kvam (28. april 2009). «Halvorsen nekter å si unnskyld». P4. Arkivert fra originalen 9. mai 2009. Besøkt 9. mai 2009. «- Jeg har aldri angrepet enkeltpersoner, sier Kristin Halvorsen (SV) etter at ambulansesjåførene i Ali Farah-saken nok en gang ber henne om å si unnskyld. [...]» 
 85. ^ Morten Michelsen Berg (12. august 2010). ««Ambulansesjåfør saksøker Dagbladet for rasismebeskyldninger»». tv2nyhetene.no. TV 2 Nyhetene. Arkivert fra originalen 2. juni 2011. Besøkt 31. mai 2011. «Erik Schjenken har nå saksøkt Dagbladet og krever oppreisning for ærekrenkende beskyldninger … går til injuriesøksmål mot Dagbladet … TV 2 og VG også vurdert … Erik Schjenken har blitt frifunnet både av Statens helsepersonellnemnd og Oslo tingrett for anklager om rasisme.» 
 86. ^ Per Annar Holm (31. mai 2011). ««Dagbladet må betale Erik Schjenken én million»». Aftenposten. Besøkt 31. mai 2011. 
 87. ^ Asle Bentzen (31. mai 2011). ««Dagbladet ærekrenket ambulansesjåfør»». TV 2 Nyhetene. Besøkt 31. mai 2011. 
 88. ^ Carl, Bore (6. juni 2011). «Rekord i krenkelser – AMBULANSESAKEN. Pasienten lå ikke nede og var ikke bevisstløs. Mot bedre vitende skrev Dagbladet det motsatte, for å underbygge rasisme.». kronikk i aftenposten.no. Aftenposten. Arkivert fra originalen 10. juni 2011. Besøkt 10. juni 2011. «Dagbladet er dømt for å ha jukset med fakta. Pasienten lå ikke nede og var ikke bevisstløs. Han tisset ikke i buksen. Og han ble undersøkt. Mot bedre vitende gav Dagbladet et annet bilde, for å underbygge rasisme. I en usedvanlig grundig dom på 30 sider fastslår Oslo tingrett at demoniseringen av Schjenken var grunnløs og komplett uakseptabel.» 
 89. ^ http://www.dagbladet.no/2013/04/23/nyheter/medier/tv_og_medier/ambulansesaken/erik_schjenken/26820356/
 90. ^ «Schjenken vant over Dagbladet i Høyesterett». Aftenposten. 5. mars 2014. Arkivert fra originalen 6. mars 2014. Besøkt 6. mars 2014. «Høyesteretts flertall kom til at faktapåstandene i det publiserte materialet både enkeltvis og samlet var vernet av ytringsfriheten. Men når det gjaldt rasismepåstander i kommentarer og leder, delte Høyesterett seg i et flertall på fire dommere og et mindretall på en dommer.Flertallet kom til at beskyldningene ikke var vernet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.– Beskyldningene, som ble gjentatt flere ganger, sto ikke i forhold til de feilene som ble begått, Schjenken ble identifisert for en videre krets, og avisen handlet ikke i aktsom god tro når den i sine kommentarer og leder ikke tok noen form for forbehold om riktigheten av de anklagene som ble fremsatt, skriver førstvoterende dommer Kristin Normann i avgjørelsen .» 
 91. ^ «HR-2014-00445-A, (sak nr. 2013/1300), sivil sak, anke over dom». Norges Høyesterett. 5. mars 2014. Arkivert fra originalen 6. mars 2014. Besøkt 6. mars 2014. «lagt ut av Journalisten i artikkelen Erik Schjenken vant i Høyesterett (Arkivert 
 92. ^ «HR-2014-00445-A, (sak nr. 2013/1300), sivil sak, anke over dom (anonymisert)» (PDF). Norges Høyesterett. 5. mars 2014. Arkivert fra originalen (PDF) 6. mars 2014. Besøkt 6. mars 2014. «D O M : 1. Anken forkastes. 2. I sakskostnader for Høyesterett betaler AS Dagbladet til A 1 029 538 – énmillionogtjuenitusenfemhundreogtrettiåtte – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.» 
 93. ^ Kjetil S. Østli (3. oktober 2008). «En stemplet mann». Aftenposten. Besøkt 4. oktober 2008. 
 94. ^ Olga Stokke (3. oktober 2008). «Vil ikke møtes». Aftenposten. Besøkt 4. oktober 2008. 
 95. ^ Bjørgulv Braanen (4. oktober 2008). «Feilvurdering». Klassekampen. Arkivert fra originalen 10. juni 2011. Besøkt 4. oktober 2008. 
 96. ^ a b c Ida Torp halvorsen (3. oktober 2008). «- Burde gjort mer for å frem den «andre siden»». Aftenposten. Besøkt 4. oktober 2008. 
 97. ^ Knut Olav Åmås (6. august 2008). «Syv lange minutter». Aftenposten. Arkivert fra originalen 23. juni 2011. Besøkt 5. oktober 2008. 
 98. ^ Bjørn Åge Mossin (10. oktober 2008). «Litt misunnelig på Ny Tid». Journalisten. Besøkt 11. oktober 2008. «Jeg har ikke gått tilbake og sett detaljert på nyhetssakene fra den gang. Men det er ingen tvil om at mediene bidro til at dette ble en symbolsak i rasismedebatten fra dag én. Det var få oppslag med en annen vinkel, sier Åmås.» 
 99. ^ Ine Thereze Gransæter (4. mars 2008). «Årets bilde til KK-journalist». KK. Arkivert fra originalen 26. oktober 2008. Besøkt 5. oktober 2008. 
 100. ^ Sara Azmeh Rasmussen (7. oktober 2008). ««Du er ingen rasist, Erik Schjenken!»». Aftenposten. Besøkt 9. oktober 2008. «Å starte på nytt i et fremmed land er slitsomt. Mange innvandrere tar ikke det inn over seg, og tolker det meste som rasisme. Hendelsen i Sofienbergparken er et eksempel.» 
 101. ^ Rune Millerjord (9. oktober 2008). «Menneskeliggjøring av Ali Farah-saken». Aftenposten. Besøkt 9. oktober 2008. «Ambulanse-Norge har tapt en god ambulansearbeider og fagmann i Erik Schjenken, og jeg håper han finner styrke til å bli den han en gang var.» 
 102. ^ Lisa Wade (13. oktober 2008). «Utstøtt ambulansesjåfør». Ukeavisen Ledelse. Arkivert fra originalen 15. oktober 2008. Besøkt 13. oktober 2008. 
 103. ^ Ali Farah, småbarnsfar og tolk (9. oktober 2008). «Kronikk: Slik jeg ser det». Ny Tid. Arkivert fra originalen 21. oktober 2008. Besøkt 22. oktober 2008. «For meg fremstår du som en selvopptatt mann som leker russisk rulett med livet til andre mennesker og familier. Nå som du nesten er i garnet, så prøver du å framstå som offer?» 
 104. ^ Jostein Ihlebæk (9. oktober 2008). «Ali Farah med kraftig angrep på ambulansesjåføren». Aftenposten. Besøkt 9. oktober 2008. 
 105. ^ Ali Farah og Kohinoor Nordberg (9. oktober 2008). «Brevet fra Ali og Kohinoor». TV 2. Besøkt 9. oktober 2008. 
 106. ^ Marie L. Kleve (10. oktober 2008). «Farahs utblåsning skaper debatt». Dagbladet. Besøkt 10. oktober 2008. 
 107. ^ Tone C.S. Thorgimsen (10. oktober 2008). «Farah slår tilbake». Aftenposten. Besøkt 10. oktober 2008. 
 108. ^ Kristoffer Gaarder Dannevig (14. oktober 2008). «Ali Farah kan gjøre vondt verre». Aftenposten. Besøkt 14. oktober 2008. 
 109. ^ Sondre Gudmundsen (14. oktober 2008). «Svart rasisme». Aftenposten. Besøkt 14. oktober 2008. 
 110. ^ Espen Utaker (15. oktober 2008). «Grenser for rasisme». Vårt land. Arkivert fra originalen 18. desember 2009. Besøkt 15. oktober 2008. «I Ny Tid denne uken slår Ali Farah tilbake i et innlegg som oser av omvendt rasisme.» 
 111. ^ Åse Brandvold (10. oktober 2008). «Vil ikke møte Schjenken». Klassekampen. Arkivert fra originalen 11. oktober 2008. Besøkt 10. oktober 2008. 
 112. ^ a b c Ola Melbye Pettersen, Første nestleder, SOS Rasisme (3. mars 2009). «Når offeret blir syndebukk». Kronikk. Dagbladet. Arkivert fra originalen 7. mars 2009. Besøkt 7. mars 2009. 
 113. ^ Are Slettan (4. mars 2009). «Sviktet media i Ali Farah-saken?». blogg.no. NA24. Arkivert fra originalen 7. mars 2009. Besøkt 7. mars 2009. 
 114. ^ NTB (10. mars 2009). «Spetalen gir 100.000 kroner til ambulansesjåfør». Aftenposten. Arkivert fra originalen 11. mars 2009. Besøkt 10. mars 2009. «Ambulansesjåfør Erik Schjenken, som ble anklaget for rasisme, får 100.000 kroner fra Medieofferfondet. Fondet er etablert av finansmannen Øystein Stray Spetalen 
 115. ^ Jan Gunnar Furuly (9. mai 2009). «Ambulanse-saken ga Aftenposten gjev mediepris». Aftenposten. Arkivert fra originalen 9. mai 2009. Besøkt 9. mai 2009. «Østli og Hexeberg får prisen i klassen for beste fortellende journalistikk for artikkelen «En stemplet mann», som sto på trykk i A-magasinet 8. oktober i fjor. Hexeberg bidro med nett-TV-intervjuet med Schjenken på Aftenposten.no. [...] Juryen berømmet de to Aftenposten-journalistene for å ha gått inn i en sak som handlet om en mann som var dømt og stemplet av hele Norge som nasjonens verste rasist. Gjennom det møysommelige arbeidet med artikkelen snudde journalistene opp ned på en mediedekning som inntil da hadde vært svært ensidig og kun vist en side av saken.» 
 116. ^ SKUP 2008-42 Kjetil S. Østlie: Ambulansesaken/Ali Farah-saken. SKUP Metoderapport, oktober 2008. Arkivert 27. august 2016 hos Wayback Machine. Besøkt 23. juni 2016.
 117. ^ src='https://i0.wp.com/img.utrop.no/wp-content/uploads/2019/09/Dag-Herbjornsrud-2015.jpg?fit=250%2C141, <img data-lazy-fallback="1" data-del="avatar"; journalist, ssl=1' class='avatar pp-user-avatar avatar-250 photo ' height='250' width='250' /> Dag HerbjørnsrudIdéhistoriker og samfunnsanalytiker Tidligere; Utrop, kommentator og reportasjeleder i Aftenposten Forhenværende ansvarlig redaktør i Ny Tid Kommentator i (4. september 2023). «Det du ikke fikk vite om Ali Farah (1970–2023)». Utrop (engelsk). Besøkt 6. september 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

 • Erik Schjenken, Ambulansetjenesten i Oslo (8. april 2008). «Kronikk: Hva som skjedde i Sofienbergparken». Aftenposten. Besøkt 9. april 2008. «ALI FARAH-SAKEN. "Jeg har aldri hatt rasistiske tanker eller holdninger", skriver den ene av ambulansesjåførene fra Sofienbergparken 6. august i fjor. Her forteller han for første gang sin versjon av historien offentlig.» 


Autoritetsdata