Forsikring

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Livsforsikring)
Gå til: navigasjon, søk

Forsikring er en måte å sikre seg økonomisk ved tap av eiendeler ved skade eller tap på et forsikringsobjekt eller helse.

Forsikring er egentlig en deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom f.eks. et forsikringsselskap. Man betaler en mindre premie som sammen med andres tilsvarende premier blir til et fond som benyttes til å betale erstatninger til de forsikrede.

Offentlig forsikring[rediger | rediger kilde]

Alle statsborgere i et land er dekket av en offentlig forsikring som skal sikre et minimum av sikkerhet for liv og helse. Slik forsikring organiseres av trygdeetaten.

Privat forsikring[rediger | rediger kilde]

Forsikringsselskaper tilbyr ulike typer av forsikringer mot innbetaling av en årlig forsikringspremie.

Skadeforsikring[rediger | rediger kilde]

Skadeforsikring benyttes for å forsikre eiendeler som f.eks. kjøretøy, båt, bolig, o.l. Yrkesskadeforsikring er også en skadeforsiking selv om det er en forsikring av personer.

En kjøretøyforsikring kan bestå av en eller flere elementer. Alle kjøretøyer må ha ansvarsforsikring slik at skade som kjøretøyet forårsaker er dekket. Hvis et kjøretøy ikke har ansvarsforsikring, blir kjøretøyet begjært avskiltet. I tillegg kan man ha forsikring mot skade som man selv påfører sitt kjøretøy. Dette kalles kasko. Kasko dekker også tyveri og andre skader som blir påført kjøretøyet.

Boligforsikring kan også deles inn i flere typer. Fullforsikring dekker både selve bygget og innbo. I borettslag og sameier tegner man en felles forsikring for selve bygningen. Da må beboerne selv tegne en innboforsikring.

Sjøforsikring er en fellesbetegnelse for forsikring av skip. Skadeforsikringen for skip kalles kaskoforsikring, og gir dekning ved skade og totaltap, i tillegg til dekning for kollisjonsansvar. For øvrig dekkes ansvar av en særskilt ansvarforsikring, ofte omtalt som P&I-forsikring (Rederansvarsforsikring). Øvrige former for sjøforsikring er tidstapsforsikring og kasko- og fraktinteresseforsikring.

De fleste selskaper opererer med ulike dekningsnivåer i sitt produkttilbud. Dekningsnivået er angitt i vilkårene og setter grenser for hva som må erstattes ved en skade. I forsikringsbeviset angis hvilke forhold som ligger til grunn for avtalen og dens gyldighet. herunder sikkerhetstiltak og øvrige spesifikasjoner.

Skadeforsikringsselskaper som opererer i Norge

Livsforsikring[rediger | rediger kilde]

Livsforsikring er forsikring av personers fremtidige økonomiske situasjon.

Pensjonsforsikring er en måte man kan spare slik at man får mer utbetalt som pensjonist enn det som folketrygden vil gi. Dette er en investering der forsikringsselskapet forvalter midlene inntil spesifisert utbetalingsdato.

Uførepensjon er en forsikringsytelse som man tegner i tilfelle man skulle bli ufør på en slik måte at man ikke lenger kan være i normalt, lønnet arbeid. Denne type ytelse kommer i tillegg til tilsvarende ytelse fra folketrygden.

Dødsrisikoforsikring er en ytelse som man kan tegne slik at etterlatte vil få et beløp hvis en person dør, uansett årsak – selv selvmord – men det er 12 måneders karenstid på sistnevnte.

Livsforsikringsselskap i Norge[rediger | rediger kilde]

Livsforsikringsselskap med konsesjon fra Finanstilsynet i Norge:[1]

Navn Organisasjonsnummer
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 959 922 659
DNB Livsforsikring AS 914 782 007
Oslo Pensjonsforsikring AS 982 759 412
Frende Livsforsikring AS 991 437 126
KLP Bedriftspensjon AS 990 329 389
Netfonds Livsforsikring AS 993 627 925
Sparebank 1 Forsikring AS 915 651 321
Gjensidige Pensjonsforsikring AS 988 343 773
Silver Pensjonsforsikring AS 886 951 442
Kommunal Landspensjonskasse GFS 938 708 606
Storebrand Livsforsikring AS 958 995 369
Danica Pensjonsforsikring AS 977 465 478

Pensjonskasse[rediger | rediger kilde]

Pensjonskasse er en annen form for pensjonsforsikringshåndtering. Enkelte større selskaper velger å ha sin egen pensjonskasse i stedet for å tegne en kollektiv pensjonsavtale med et forsikringsselskap. Forvaltning av pensjonskasser gjøres av forsikringsselskaper, egne spesialiserte selskaper eller for noen av de større av seg selv. Eksempler på det siste er Statens pensjonskasse og Telenor Pensjonskasse.

Reassuranse[rediger | rediger kilde]

Reassuranse er måten som forsikringsselskapene benytter for å spre risikoen for seg selv. Man gir fra seg en prosentvis del av premieintektene for at en annen part skal dekke tilsvarende del av erstatningene som utbetales på forsikringene knyttet til avtalen.

Alle forsikringsselskaper kan reassurere og være assurandør, men det finnes også egne selskaper som spesialiserer seg på reassuranse.

Eksempler på ulike typer Reassuranse[rediger | rediger kilde]

  • Proporsjonal
  • Ikke-proporsjonal
  • Fakultativ reassuranse
  • Reassuranse Cover
  • Treaty Reassuranse

Koassuranse[rediger | rediger kilde]

Koassuranse innebærer at flere selskaper sammen overtar en risiko. Selskapene hver for seg står direkte ansvarlig overfor forsikringstaker for sin andel. Ett selskap betegnes som hovedassurandør og utsteder en fellespolise på vegne av alle.

Referanser[rediger | rediger kilde]