Liste over stortingsrepresentanter 1874–1876

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Liste over alle stortingrepresentanter i perioden 1874 til 1876. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Skibsreder, gaardbruker Michael Andreas Sundt
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Tollef Olsen Lund
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig


Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Jens Nicolai Selboe
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker, sparebankdirektør Christian Hansen Vennemoe
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud


Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Martin Gundersen
Gaardbruker Hedevard Christoffersen Norderhaug
Sorenskriver Frederik Wilhelm Weidemann Norgreen
Gaardbruker Morten Mortensen


Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Sparebankdirektør, gaardbruker Lars Kristian Blilie
Gaardbruker Nils Trondsen Thune
Gaardbruker Peder Olsen Brandvold
Christian Gundersen Christian Gundersen Fougner


Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Olaus Borgersen Fjerdingstad
Gaardbruker Asle Madsen Strand
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Gudbrand Andersen Sveaas

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt
Gaardbruker Hans Christensen Horgen
Lensmand Johan Peter Johansen
Gaardbruker og skibsreder Henrik Klaveness


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Halvor Klasen Eika
Gaardbruker Peder Elingsen Voje
Lærer og kirkesanger Knud Taraldsen
Gaardbruker Hølje Halvorsen Klonteig


Nedenæs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Lensmand, gaardbruker Lars Knutson Liestøl
Gaardbruker Andreas Theodor Holm
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Lodsoldermand, gaardeier Jacob Svendsen


Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Lensmand Simon Pedersen Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lærer, kirkesanger Hans Pedersen Braadland


Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker Nils Nilson Skaar
Læge Ole Jacob Louis Sparre
Gaardbruker Nils Juel


Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Lensmand Lasse Ellingsen
Gaardbruker Samuel Mandrop Hansen Bugge
Overretssakfører Carl Johan Severin Steen

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Foged Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Kirkesanger Ole Nilssen
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl

Søndre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Lærer Diderik Iversen (Tønseth)
Provst og sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Gaardbruker Ole Svendsen Nysetvold
Gaardbruker og handelsmand Christian Frederik Berg


Nordre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Lensmand Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Sorenskriver Ole Jørgensen Richter
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam


Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Fyrvogter og gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Gaardbruker, kirkesanger Sivert Andreas Nielsen
Gaardbruker Arnt Kristoffersen Seljelid
Lensmand og gaardbruker Christian Møinichen Havig

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Provst Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Morten Olsen Lundberg


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Foged og sorenskriver Even Evensen
Handelsmand August Ferdinandt Schumacher

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Toldinspektør Lorenz Juhl Vogt


Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen


Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas Werner Schwartz


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Overretssakfører Fredrik August Zahn Sandberg


Christiania, Hønefos og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Høiesteretsassessor Otto Joachim Løvenskiold
Høiesteretsassessor Morten Diderik Emil Lambrechts
Fabrikeier og handelsmand Johan Henrik Andresen

Hamar, Lillehammer og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Stiftamtmand Ludvig Kyhn


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Byfoged Christian August Selmer
Stadshauptmand Johan Jørgen Schwartz


Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Sorenskriver Hjalmar Balduin Gjertz


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker


Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Ole Bergesen


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Byfoged Peter Julius Blom


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Direktør Johan Jørgen Lange Schaanning


Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Læge Christian Horrebow Homann


Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder Hans Bang


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Leder i forsikringsselskap Johan Jørgen Lange Hanssen


Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Stiftamtmand Jakob Krefting Bonnevie
Brigadeauditør Hans Maartmann Fleischer


Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Førstelærer Elias Didrichsen


Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker, direktør for sjømannsskolen Jacob Kielland
Kjøbmand og konsul Thomas Dortheus Martinsen Falck


Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Rektor Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen
Fabrikeier Peter Jebsen
Overlæge Timandus Jonas Løberg


Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Underretssakfører Ludvig Arnoldus Leth


Christianssund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor


Throndhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Bankdirektør Michael Getz
Kjøbmand, konsul Frederik Christian Lorck
Overretssakfører Christian Worm Sommerschild Hirsch
Stiftamtmand Carl Frederik Motzfeldt


Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Vardø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Provst Jacob Sverdrup Smitt

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."