Liste over stortingsrepresentanter 1871–1873

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Liste over alle stortingrepresentanter i perioden 1871 til 1873. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget.


Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Christian Hansen Horntvedt
Gaardbruker Johan Ludvig Widding
Gaardbruker Tollef Olsen Lund


Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker, sparebankdirektør Christian Hansen Vennemoe
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud
Gaardbruker Jens Nicolai Selboe
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup


Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker, redaktør Hans Henrik Schreiber Schultze
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Hedevard Christoffersen Norderhaug
Gaardbruker Morten Mortensen
Kirkesanger og lærer Anders Jørgensen Reitan


Kristians amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker John Svendsen Vaalen
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker Iver Olsen Lunde
Sparebankdirektør, gaardbruker Lars Kristian Blilie
Gaardbruker Nils Trondsen Thune


Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Reiulf Madsen Strand
Gaardbruker, lærer David Dietrichs Swensen
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge
Gaardbruker Olaus Borgersen Fjerdingstad


Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem
Fhv. statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt
Gaardbruker Henrik Klaveness


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Peder Elingsen Voje
Gaardbruker Halvor Klasen Eika
Gaardbruker Hølje Halvorsen Klonteig
Lærer, kirkesanger, gaardbruker Mathias Engebretsen Øvrom


Nedenæs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Nils Pedersen Igland
Gaardbruker, lensmand Knud Larsen Liestøl


Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss
Kirkesanger og lærer Even Rejerson


Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker Nils Nilson Skaar
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga


Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Gaardbruker Karl Andreas Larsen Vefring
Gaardbruker Samuel Mandrop Hansen Bugge
Gaardbruker Thorsten Guttormsen Fretheim
Gaardbruker Erik Martinussen Løken

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Lærer, kirkesanger Ole Nilssen
Overretssakfører Ludvig Daae
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Gaardbruker Rasmus Rasmussen Aarflot

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Lærer Diderik Iversen (Tønseth)
Gaardbruker, møller, landhandler Ingebrigt Nordbye
Brukseier Johan Richard Krogness
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæther


Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker, lærer Jacob Staalesen Velde


Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Arnt Kristoffersen Seljelid
Lærer, kirkesanger Sivert Andreas Nielsen
Gaardbruker Martinus Bertinius Henriksen Heggelund
Lensmand Christian Møinichen Havig

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Peder Andersen


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Foged og sorenskriver Even Evensen
Postekspeditør, lensmand Johan Helmar Dyblie

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Frederikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Overretssakfører Johan Lauritz Rasch


Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen


Frederiksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas Werner Schwartz


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Trælasthandler, fabrikeier og eiendomsbesidder Theodor Peterson


Kristiania, Hønefos og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Justitiarius Morten Diderik Emil Lambrechts
Assessor Otto Joachim Løvenskiold
Hypotekbakdirektør Peter Daniel Baade Wind Kildal


Gjøvik, Hamar og Lillehammer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Stiftamtmand Ludvig Kyhn


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Byfoged Christian August Selmer


Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Adm. dir. Carl Ferdinand Andresen


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker


Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Grosserer, skibsreder, fabrikeier Tallak Mølbak Nielsen


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand, sparebankdirektør Thomas Johannes Wiborg


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Bestyrer Hans Møller


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Direktør Johan Jørgen Lange Schaanning


Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Overretsakfører Halvor Andreas Bentsen


Østerrisøer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Stationsbestyrer, redaktør, journalist Peder Christian Bjørnsgaard


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Bestyrer Morten Smith Petersen


Kristianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Amtmand Nils Vogt
Borgermester Jakob Krefting Bonnevie

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Førstelærer Elias Didrichsen


Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen


Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Rektor Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden
Handelsmand Jacob Andreas Michelsen
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen
Overlæge Timandus Jonas Løberg


Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Bokhandler Johannes Aarflot


Kristianssund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor


Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand, konsul Frederik Christian Lorck
Handelsfuldmægtig Michael Getz
Borgermester Sivert Christensen Strøm
Amtmand Carl Frederik Motzfeldt


Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Supleanter
Overretssakfører Ole Lund

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."