Turing-prisen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Turing-prisen (engelsk: The A.M. Turing Award) deles ut årlig av Association for Computing Machinery (ACM) for tekniske bidrag til databehandlingsmiljøet. Bidragene bør være av varig og teknisk viktig natur.

Prisen er oppkalt etter Alan Mathison Turing (1912–1954), en britisk matematiker som regnes som en av pionerene innenfor feltet databehandling. Turing-prisen er anerkjent innenfor informatikken og sammenliknes ofte med Nobelprisen. Siden 2007 er den sponset av Intel og Google, og består av USD 250 000.

Tidligere mottagere[rediger | rediger kilde]

År Navn Begrunnelse
1966 Alan J. Perlis For hans innflytelse innenfor avanserte programmeringsteknikker og kompilator-teknikk
1967 Maurice V. Wilkes Professor Wilkes er best kjent som utvikler og bygger av EDSAC, verdens første datamaskin med et internt lagret program. Den ble bygget i 1949, og brukte kvikksølvminne. Han er også, sammen med Wheeler og Gill, kjent som forfatteren av Preparation of Programs for Electronic Digital Computers i 1951, hvor programbiblioteker i praksis ble innført.
1968 Richard Hamming For hans arbeid innenfor numeriske metoder, automatiske kodesystemer, feildeteksjon og feilkorrigering av koder
1969 Marvin Minsky Kunstig intelligens
1970 James H. Wilkinson For sin forskning innenfor numerisk analyse
1971 John McCarthy Dr. McCarthy's forelesning "The Present State of Research on Artificial Intelligence" betegner det område hvor han har ytt sine fremste bidrag
1972 Edsger Dijkstra Edsger Dijkstra var på 1950-tallet hovedbidragsyter i utviklingen av ALGOL, et høynivå programmeringsspråk som fremholdes som et forbilde innen tydelighet og matematisk stringens. Han er i det hele tatt en ledende eksponent innen utvikling av programmeringsspråk, og har gitt store bidrag til vår forståelse av deres struktur, representasjon, og implementasjon. Hans publikasjoner gjennom femten år spenner fra teoretiske artikler om grafteori til grunnleggende manualer, beskrivende tekster, og filosofiske betraktninger rundt programmeringsspråk.
1973 Charles W. Bachman For hans fremragende bidrag til database-teknologi
1974 Donald E. Knuth For hans store bidrag til analyse av algoritmer og design av programmeringsspråk, og da spesielt for hans bidrag til programmeringsmetoder gjennom bokserien The Art of Computer Programming
1975 Allen Newell og Herbert A. Simon Gjennom felles vitenskapelig innsats over mer enn 20 år, i begynnelsen i samarbeid med J. C. Shaw hos RAND Corporation, og senere med et stort antall fra fakultetet og studentene ved Carnegie-Mellon University, har de gjort grunnleggende bidrag til feltet kunstig intelligens, innenfor menneskelig kognisjon og til listebehandling
1976 Michael O. Rabin og Dana S. Scott For deres felles avhandling Finite Automata and Their Decision Problem, som introduserte begrepet ikke-deterministiske maskiner, noe som har vist seg å være et enormt viktig konsept. Deres klassiske avhandling har vært en kontinuerlig kilde for inspirasjon innenfor fagfeltet.
1977 John Backus For dyptgripende og varige bidrag innenfor utvikling av høynivå programmeringssystemer, spesielt gjennom hans arbeid med FORTRAN, og for publisering av formelle prosedyrer innenfor spesifikasjon av programmeringsspråk
1978 Robert W. Floyd For å ha hatt en klar innflytelse på metodologiene for å lage effektiv og pålitelig programvare, og for å bidra til å grunnlegge de følgende viktige områdene innen datavitenskap: parsing-teori, programmeringsspråks semantikk, automatisk program-verifikasjon, automatisk program-syntese, og analyse av algoritmer
1979 Kenneth E. Iverson Pioner i programmeringsspråk og matematikk, bruk av APL i undervisning
1980 C. Antony R. Hoare Pioner i programmeringsspråk
1981 Edgar F. Codd Databasesystemer, spesielt relasjonsdatabaser
1982 Stephen A. Cook Kompleksitetsteori og NP-komplette problemer
1983 Ken Thompson og Dennis M. Ritchie Operativsystemteori og utviklingen av UNIX operativsystem
1984 Niklaus Wirth Utvikling av flere programmeringsspråk, særlig Pascal
1985 Richard M. Karp Algoritmeteori
1986 John Hopcroft og Robert Tarjan Design og analyse av algoritmer og datastrukturer
1987 John Cocke Kompilatorteori og utvikling av datamaskiner med reduserte instruksjonssett - (RISC)
1988 Ivan Sutherland Datagrafikk
1989 William (Velvel) Kahan Numerisk analyse
1990 Fernogo J. Corbató CTSS og Multics
1991 Robin Milner LCF, ML, CCS
1992 Butler W. Lampson Distribuerte, personlige databehandlingsmiljø
1993 Juris Hartmanis og Richard E. Stearns Kompleksitetsteori
1994 Edward Feigenbaum og Raj Reddy Kunstig intelligens - store systemer
1995 Manuel Blum Kompleksitetsteori, anvendelse i kryptografi
1996 Amir Pnueli Logikk og systemer for verifisering
1997 Douglas Engelbart Interaktiv databehandling
1998 James Gray Database og transaksjonsbehandling
1999 Frederick P. Brooks, Jr. Dataarkitektur, operativsystem og programvareutvikling
2000 Andrew Chi-Chih Yao Teori for databehandling inkludert kryptografi og datakommunikasjon
2001 Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard Objektorientert programmering
2002 Ronald L. Rivest, Adi Shamir og Leonard M. Adleman Asymmetrisk kryptering, særlig RSA i praksis
2003 Alan Kay Objektorienterte programmeringsspråk, utvikling av Smalltalk
2004 Vinton G. Cerf og Robert E. Kahn TCP/IP protokollene
2005 Peter Naur For grunnleggende bidrag til utviklingen av programmeringsspråk og definisjonen av Algol 60, kompilatordesign (for implementasjonen av GIER Algol) og bruk av strukturert programmering
2006 Frances E. Allen For optimalisering av kompilering
2007 Edmund M. Clarke,
E. Allen Emerson og
Joseph Sifakis
For [sine roller] i utviklingen av «Model checking» til en høyst effektiv verifikasjons-teknologi, tatt i bruk i vid utstrekning av maskinvare- og programvare-industrien
2008 Barbara Liskov For praktiske og teoretiske bidrag til grunnlaget for programmeringsspråk og system design, særlig knyttet til abstrahering av data, feiltolerering og distribuert databehandling.
2009 Charles P. Thacker For pionerarbeid i forbindelse med utviklingen av Alto, den første moderne personlige datamaskinen, og dessuten for hans bidrag til Ethernet og Notatblokk-PC.
2010 Leslie Valiant Betydelige bidrag til kompleksitetsteorien, spesielt i forbindelse med maskinlæring (med innføringen av PAC-modellen), og distribuert databehandling.
2011 Judea Pearl Grunnleggende bidrag til kunstig intelligens ved å utvikle en matematisk analyse for probabilistisk og kausalistisk inferens.
2012 Silvio Micali og Shafi Goldwasser Opprettelse av et kompleksitsteoretisk grunnlag for kryptografi og dermed bane vei for nye metoder for effektiv verifisering av matematiske bevis innen kompleksitetsteorien.