Inferens

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Inferens er trinnene i fornuftig tenkning. De beveger seg fra premissr til logiske konsekvenser; etymologisk betyr ordet infer «å videreføre». Inferens er teoretisk inndelt i deduksjon og induksjon, et skille som i Europa datererer seg baover i tid til Aristoteles (300-årene f.Kr.). Deduksjon er inferens som avledes av logiske konklusjoner fra kjente premisser som anses å være sanne, med lover for gyldig inferens som studerer i logikk. Induksjon er inferens fra spesielle bevis til en universell konklusjon. En tredje type inferens er noen ganger skilt ut, deriblant av Charles Sanders Peirce, som motbeviser abduksjon ut fra induksjon.