Sør-Koreas administrative enheter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sør-Koreas provinser; Seoul (1), Busan (2), Daegu (3), Incheon (4), Gwangju (5), Daejeon (6), Ulsan (7), Gyeonggi (8), Gangwon (9), Nord-Chungcheong (10), Sør-Chungcheong (11), Nord-Jeolla (12), Sør-Jeolla (13), Nord-Gyeongsang (14), Sør-Gyeongsang (15), Jeju (16), Sejong (17).

Sør-Koreas administrative enheter refererer til dagens administrative inndeling av Sør-Korea.

Selv om formene for administrativ oppdeling av landet har endret seg vesentlig opp igjennom årene er det grunnleggende systemet fremdeles i bruk, etter at det ble etablert av Kong Gojong i 1895. Et lignende system benyttes i Nord-Korea.

Administrativt hirearki[rediger | rediger kilde]

Koreansk terminologi etter den offisielle romaniseringen, hangul og hanja, samt forsøk på norsk tilrettelegging.

Koreansk Oversettelse
* Teukbyeolsi * Spesialby
** Gu ** Bydel
*** Dong *** Bydel
* Gwangyeoksi * Metropol/storby
** Gu ** Bydel
*** Dong *** Bydel
** Gun ** Fylke
*** Eup *** Småby
**** Ri **** Landsby
*** Myeon *** Distrikt
**** Ri **** Landsby
* Do * Provins
** Si (>500 000) ** By (>500 000)
*** Gu *** Bydel
**** Dong **** Bydel
** Si (<500 000) ** By (<500 000)
*** Dong *** Bydel
** Gun ** Fylke
*** Eup *** Småby
**** Ri **** Landsby
*** Myeon *** Distrikt
**** Ri **** Landsby

Primær inndeling[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikler: TeukbyeolsiGwangyeoksi og Teukbyeoljachido

Øverst i det administrative hierarkiet er «Teukbyeolsi» (Seoul), «Gwangyeoksi» (Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon og Ulsan), «Teukbyeoljachido» (Jeju) og «Do» (Gyeonggi, Gangwon, Nord-Chungcheong, Sør-Chungcheong, Nord-Jeolla, Sør-Jeolla, Nord-Gyeongsang, Sør-Gyeongsang). 1. juli 2012 fikk Sejong by samme status («Teukbyeol-jachisi»).

Seoul deles inn i «Gu» som igjen inndeles i «Dong». Blant storbyene inndeles Gwangju og Daejeon i «Gu», deretter «Dong», mens de øvrige inndeles både i bypregede «Gu» og mer landlige «Gun». «Gu» inndeles videre i «Dong», mens «Gun» inndeles i «Eup» og «Myeon» og deretter «Ri».

Provinsene deles inn i «Si» og «Gun» avhengig av disses folketall.

Sekundær inndeling[rediger | rediger kilde]

Gu («bydel»; 구; 區)[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Gu (forvaltningsenhet)

De fleste storbyene inndeles i «Gu» (og deretter «Dong»), men Busan, Daegu, Incheon og Ulsan har også de mer landligpregede områdene «Gun».

Byer med en befolkning under 500 000 deles ikke inn i «Gu», men direkte i «Dong». «Gu» håndterer mange av oppgavene som er håndtert av en byadministrasjon i andre land. «Gu» i Suwon, Cheongju og Jeonju har imidlertid mindre makt enn tilsvarende i Seoul og andre storbyer.

Si («by»; 시; 市) og Gun («fylke»; 군; 郡)[rediger | rediger kilde]

Enkelte storbyer (Busan, Daegu, Incheon og Ulsan) inndeles i «Gun», mens provinsenes inndeling videre er avhengig av folketallet; «Si» har flere enn 150.000 innbyggere, «Gun» har færre. «Gun» blir «Si» når folketallet passerer 150.000 (med unntak av Busans Gijang), og har et mer landlig preg enn både «Si» og «Gu». «Si» inndeles i «Dong», mens «Gun» inndeles i «Eup» eller «Myeon», og deretter «Ri».

Byer med en befolkning over 500 000 (for eksempel Suwon, Cheongju og Jeonju) deles inn i «Gu» (unntak Hwaseong og Namyangju), deretter «Dong», om folketallet er mellom 150.000 og 500.000 skjer inndelingen direkte i «Dong».

Eup («småby»; 읍; 邑) og Myeon («distrikt»; 면; 面)[rediger | rediger kilde]

«Gun» og «Si» med færre enn 500.000 innbyggere inndeles i bypregede «Eup» og mer landlige «Myeon». Hovedbyen eller byene i et «Gun» er «Eup» som inndeles i «Ri». For å etablere en «Eup» trengs det minst 20 000 innbyggere, færre innbyggere gir status som «Myeon». «Myeon» blir igjen inndelt i «Ri», som har en minimumsbefolkning på 6 000.

Dong («bydel»; 동; 洞)[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Dong (forvaltningsenhet)

«Dong» er den primære inndelingen av «Gu» og av «Si» som ikke er inndelt i «Gu». «Dong» er den minste administrative enheten i en bys administrasjon og har sitt eget kontor og stab og omfatter som oftest ikke mer enn noen kvartaler. Noen befolkningsrike «Dong» blir likevel oppdelt i flere administrative «Dong» som skilles ad ved nummereringen (for eksempel Myeongjang 1-dong og Myeongjang 2-dong), også administrative dong har egen stab og administrasjon.

«Dong» inndeles i «Tong» (통; 統), men slike inndelinger har sjelden praktisk betydning i dagliglivet. Noen befolkningsrike «Dong» inndeles i «Ga» (가; 街), som ikke er et administrasjonsnivå, men benyttes til adressering.

Ri («landsby»; 리; 里)[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Ri (forvaltningsenhet)

«Ri» er den eneste inndelingen av «Eup» og «Myeon» og er den minste administrative enheten i landlige og ikkeurbane områder.

Byer og fylker[rediger | rediger kilde]

Artikkelen inngår i serien om

Sør-Korea


Administrativ inndeling
Primærnivå

Sør-Koreas provinser
(do, , )

Spesiell selvstyrt provins
(teukbyeoljachi-do,
특별자치도, 特別自治道)

Spesialby
(teukbyeol-si, 특별시, 特別市)

Storbyer
(gwangyeok-si, 광역시, 廣域市)

Sekundærnivå

Bydel (gu, , )

By (si, , )

Fylke (gun, , )

Lister: byer - fylker

Småby (eup, , )

Distrikt (myeon, , )

Bydel (dong, , )

Landsby (ri, , )

Spesialby (Teukbyeolsi)[rediger | rediger kilde]

Storbyer (Gwangyeoksi)[rediger | rediger kilde]

Spesiell selvstyrt by (Teukbyeol-jachisi)[rediger | rediger kilde]

  • Sejong by (Sejong spesiell autonom by; Sejong Teukbyeol-jachisi; 세종특별자치시; 世宗特別自治市)

Spesiell selvstyrt provins (Teukbyeoljachi-do)[rediger | rediger kilde]

  • Jeju (Jeju er en spesiell selvstyrt provins; Jeju Teukbyeol Jachido; 제주특별자치도; 濟州特別自治道, kortform Jeju-do, 제주도, 濟州道)

Provinser (do)[rediger | rediger kilde]

Sør-Koreas fylker (grønne) og byer (grå).
Urbaniseringen av den sørkoreanske befolkningen; mørkere farge=økt tilflytning.

Se også[rediger | rediger kilde]

Sør-Korea[rediger | rediger kilde]

Nord-Korea[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]