Hopp til innhold

Liste over politiske partier i Sør-Korea

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over politiske partier i Sør-Korea er en oversikt over de største og viktigste politiske partiene i sørkoreansk politikk. Det sørkoreanske valgsystemet er et flerpartisystem der ett parti alene kan oppnå flertall.

Partiene[rediger | rediger kilde]

Parlamentsvalget 11. april 2012 gav fire partier representasjon i Sør-Koreas nasjonalforsamling.[1] I perioden før dette varierte antall partier fra fem til åtte, der partifusjoner og splittelser førte til antallet variasjoner. Det politiske landskapet domineres av to store politiske partier og er preget av at det finnes en politisk bredde. Felles for alle er at partiene domineres av sterke lederskikkelser, noe som er årsaken til de mange partisplittelsene og samlingene i landet. Ordningen med suppleringsvalg kan dessuten endre representasjonen til de ulike partiene mellom valg, og også gi opphav til nye parti. En annen medvirkende faktor er nominasjonsprosessen mot valg i enmannskretsene, der partiene i en sentral nominasjonskomite bestemmer hvem som skal få være det enkelte partis representant. Om en populær kandidat vrakes av partiet kan vedkommende melde overgang til andre partier, etablere et nytt eller stille som uavhengig kandidat.

Dominerende partier[rediger | rediger kilde]

Navn* Mandater** Partileder Ideologi
Orientering
Etablert Merknader
  Ny verden
New Frontier Party
Saenuri-dang
새누리당
149 Hwang Woo-yea Konservatisme
Høyre
21. november 1997 Regjeringsparti 2000–2004 og 2008–2012 under navnet Det store nasjonalpartiet. Fusjonerte med Allianse for framtidshåp samt byttet navn og logo i februar 2012. Gikk sterkt tilbake ved valget i 2012, men beholdt så vidt eget flertall.
  Det demokratiske enhetspartiet
Democratic Unity Party
Minju Tonghab-dang
민주통합당
127 Lee Hae-chan Liberalisme
Progressivisme
Sentrum-venstre
16. desember 2011 Partiets forgjenger Vårt åpne parti var regjeringsparti 2004–2008, før det fusjonerte med Borgernes samlingsparti i 2011 til Det demokratiske partiet. Henter sin støtte fra landets største sammenslutning av fagforbund, bønder og arbeidere. Gikk sterkt fram ved valget i 2012, men ikke nok til å få flertall.
* = Navn tilrettelagt på norsk, offisiell engelsk, samt revidert romanisering og hangul. ** = Etter parlamentsvalget 2012.

Mindre partier[rediger | rediger kilde]

Navn* Mandater** Partileder Ideologi
Orientering
Etablert Merknader
  Det forente framskrittspartiet
The Unified Progressive Party
Tonghapjinbo-dang
통합진보당
13 Kollektiv ledelse:
Rhyu Si-min, Lee Jung-hee, Sim Sang-jeong, Jo Jun-ho
Sosialdemokrati
Nasjonalisme
Venstre
6. desember 2011 Fusjon av Demokratisk arbeiderparti, Folkets deltagelsesparti og deler av Det nye framskrittspartiet. Fikk det høyeste antall mandater i parlamentet noe venstreparti har fått i landets historie ved valget i 2012.
  Det progressive rettferdighetspartiet
Progressive Justice Party

통합진보당
7 Roh Hoe-chan Sosialdemokrati
Progressivisme
Venstre
21. oktober 2012 Dannet av utbrytere fra Det forente framskrittspartiet, i hovedsak med tilknytning til det tidligere Folkets deltagelsesparti.
* = Navn tilrettelagt på norsk, offisiell engelsk, samt revidert romanisering og hangul. ** = Etter parlamentsvalget 2012.
En oversikt som viser partifusjoner og splittelser i sørkoreansk politikk etter andre verdenskrig.

Andre partier[rediger | rediger kilde]

Forbudt parti[rediger | rediger kilde]

Tidligere sørkoreanske partier[rediger | rediger kilde]

Liberale[rediger | rediger kilde]

 • Det demokratiske parti (1948–1951, 1955–1961)
 • Det nye demokratiske parti (1967–1980)
 • Det nye koreanske demokratiske parti (1984–1987)
 • Demokratisk gjenforeningsparti (1987–1990)
 • Parti for fred og demokrati (1987–1991)
 • Demokratisk parti (1990–1995)
 • Nasjonal kongress for ny politikk (1995–2000)
 • Årtusenets demokratiske parti (2000–2005)
 • Vårt åpne parti (2003–2007)
 • Det kreative koreapartiet (창조한국당, Changjo Hanguk-dang). Etablert av utbrytere fra Vårt åpne parti i 2007. Fikk ingen mandater ved parlamentsvalget i 2012.
 • Det forente nye demokratiske partiet (2007–2008)
 • Det forente demokratiske parti/Det demokratiske parti (2008–2010)
 • Borgernes samlingsparti (시민통합당). Etablert av tidligere medarbeidere for president Roh Moo-hyun 7. desember 2011, og uka etterpå, 16. desember slått sammen med Det demokratiske parti til Det demokratiske enhetspartiet.

Konservative[rediger | rediger kilde]

Sosialistiske[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]