Rollo av Normandie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Statue av Rollo, grunnlegger av lenet Normandie, i Falaise, fødestedet til hans etterkommer Vilhelm Erobreren, som ble konge av England.
Rollos grav i katedralen i Rouen, Seine-Maritime

Rollo (ca. 860 – ca. 932) var en vikinghøvding over et område som senere ble kjent som Normandie. I noen kilder blir han også omtalt som Robert av Normandie. Rollo ble stamfar til den berømte normanniske herskerslekten, hertugene av Normandie.

Navnet Rollo er et Frankisk-latin navn som trolig stammer fra det norrøne navnet Hrolfr (Rolv) (jamfør latiniseringen av Hrolfr Kraki til Roluo i Gesta Danorum).

«Rollo» er oppført i flere skriftlige samtidskilder. Han var leder for de store styrkene av «normannere» som tidlig på 900-tallet erobret området ved munningen av elva Seinen i Frankrike. For at de skulle flytte bort ble Rollo gjennom Saint-Clair-sur-Epte-traktaten i 911 forlent av Karl den enfoldige med grevskapet Rouen som deretter ble utvidet til det «nordiske» hertugdømmet Normandie. Hertug er imidlertid en anakronistisk tittel som aldri ble brukt om Rollo. Greve av Rouen passer bedre for å beskrive Rollos myndighetsområde men tittelen Greve blir heller aldri brukt om Rollo. Derimot brukes princeps Nortmannorum i samtidige kilder både om Rollo, og sønnen Vilhelm Langsverd som omkring 927 overtok lenet. Rollo kan ha levd noen år etter dette, men han er sikkert avgått med døden en gang før 933. Rollo er mest kjent for å starte Det normanniske dynastiet, tip-tip-tip-oldefar til Vilhelm Erobreren som leder Normandie i Slaget ved Hastings, et av de viktigste slagene i verdenshistorien hvorpå William erobrer England og initierer en imperialistisk politikk overfor Wales, Irland og Skottland, en politikk som vil definere England som kolonimakt i århundrer og ha unik innvirkning på historien. Rollos statue står oppført i dagens Rouen ved kirken St Ouen.

Rollos bakgrunn er sterkt omdiskutert. Den ikke spesielt etterrettelige normanniske historieskriveren Dudo av Saint-Quentin, som er hovedkilden, mener at Rollo var en fordrevet dansk kongesønn, sønn av en «kong Erik». Skriftlige kilder i kristne Europa skilte ikke mellom de nordiske rikene og ante ikke mye forskjell på skandinaviske «vantro» røverstater, slik at denne påstanden om opprinnelessted bør kanskje betviles. Norske historikere – fremst blant dem Gustav Storm, Alexander Bugge og Ebbe Hertzberg – trakk Dudos kildeverdi i tvil, og pekte på hvor fullstendig upålitelig hans fremstilling ellers er i det han skriver om Rollo og Danmark, med historiske og geografiske opplysninger som overhodet ikke stemmer. De la også vekt på at Rollo skulle ha hatt en datter, Gerloc (Geirlaug), hvis navn snarest tydet på en norsk forbindelse, og at det også på fransk grunn, i yngre skrifter enn Dudos, finnes en tradisjon om at Rollo var norsk.[1]

Uansett har den ikke spesielt etterrettelige norske og islandske sagaoverlevering knyttet ham til Ragnvald Mørejarls sønn Gange-Rolv. Det er ikke bevart noen levninger etter Rollo, men høsten 2010 skal forskere genteste to av hans etterkommere for å slå fast hvor han har sitt opphav.[2]

En DNA-analyse fra 2014 viser at Rollo og hans forfedre 12 generasjoner tilbake antageligvis kom fra Danmark, og at hans forfedres forfedre innvandret til Danmark fra vestkysten av Norge.[3] Én studie alene kan imidlertid ikke erkjennes som sannhet i vitenskapen.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Douglas, D.C. (1942): «Rollo of Normandy» i: English Historical Review, Vol. 57 , s. 414-436
  • Helmerichs, Robert: Rollo as Historical Figure
  • McKitterick, Rosamond (1983): The Frankish Kingdom under the Carolingians, 751-987, Longman
  • Dudo av St. Quentin: Dudonis gesta Normannorum, latinsk versjon ved Bibliotheca Augustana
  • Dudo av St. Quentin: Gesta Normannorum, engelsk oversettelse
  • Gange-Hrolfs saga[død lenke], Heimskringla.no


Forgjenger:
 - 
Hertug av Normandie
(911927)
Etterfølger:
 Vilhelm I langsverd