Partiregisteret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Registrert politisk parti»)

Partiregisteret er et norsk offentlig register som godkjenner og holder oversikt over registrerte politiske partier i Norge. Registeret drives av Registerenheten i Brønnøysund (Brønnøysundregistrene). Virksomheten er hjemla i partiloven.

Et parti som er registrert i Partiregisteret, har enerett på det registrerte navnet. For at et parti skal bli opptatt i registeret, må det kunne framlegge underskrifter fra minst 5 000 personer om at disse ønsker partiet registrert. Underskriverne må ha stemmerett ved stortingsvalg. Underskriftene må være samla inn i løpet av ett år. Navnet på partiet må ikke kunne forveksles med andre registrerte partier eller samepolitiske enheter.

Et registrert parti strykes av registeret dersom det ikke har stilt lister i noen fylker ved to påfølgende stortingsvalg. Partinavnet blir da fritt. Det samme gjelder fire år etter at et parti er nedlagt eller har skifta navn.

Valgloven gir bestemmelser om hvem som kan levere inn valglister ved valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrene. Partier som er registrert i partiregisteret, har i denne sammenheng enklere regler. Dersom et registrert parti ved forrige stortingsvalg fikk minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer på nasjonalt plan, kan partiet uten videre levere inn valglister. For alle andre partier eller grupper er det krav om å kunne framlegge et visst antall underskrifter fra velgerne.

Partiregisteret har også oversikt over hvem som sitter i ledelsen for de ulike partia. Disse plikter å holde registeret informert om endringer.

Det er oppretta ei partilovnemnd, som blant annet er klageinstans når det gjelder vedtak om registrering av partier. Nemnda har fem medlemmer og oppnevnes av Kongen i statsråd for seks år av gangen. Lederen skal ha dommerkompetanse.

For valg til Sametinget er det Sametinget som registrerer partier (samepolitiske enheter), jf sameloven §2-7.

Registrerte partier[rediger | rediger kilde]

Følgende partier er registrert i Partiregisteret (per 5. januar 2023):

Tidligere registrerte partier:

(Det var tidligere andre regler for godkjenning av partier. Partia som var godkjent etter disse, blei automatisk overført til Partiregisteret uten krav om nye underskrifter.)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Partiet het tidligere bare Alliansen. Det blei nyregistrert med nytt navn i februar 2021. Det gamle partinavnet er verna fram til 16. februar 2025.
 2. ^ Partinavnet Det norske arbeiderparti var verna fram til 21. september 2015.
 3. ^ Partiet het tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Det blei nyregistrert med nytt navn i desember 2021. Det gamle partinavnet er verna fram til 28. desember 2025.
 4. ^ Partinavnet var tidligere bare De Kristne. Denne navneforma var verna fram til 20. januar 2019.
 5. ^ Navnet Rød Valgallianse var verna fram til oktober 2011.
 6. ^ Partiet endra i 2017 sitt registrerte navn fra Sosialistisk Venstreparti til SV – Sosialistisk Venstreparti. Det opprinnelige navnet er verna fram til 17. juli 2021.
 7. ^ Navnet var verna fram til 2. oktober 2022.
 8. ^ Kristent samlingsparti var registrert med forkortelsen KSP i parentes bak navnet. Tidligere blei forkortelsen KS benytta, og navnet med denne i parentes var verna fram til 4. juni 2013. Vernet av KSP-varianten opphørte 16. januar 2021.
 9. ^ Navnet var verna fram til 13. juli 2013.
 10. ^ Samefolkets parti blei sletta fra Partiregisteret 17. desember 2013 da partiet ikke hadde stilt noen lister ved stortingsvalga i 2009 og 2013, jf. partilovens § 5. Partiet er fortsatt registrert som samepolitisk enhet.
 11. ^ Navnet er verna fram til 31. desember 2024.
 12. ^ Tverrpolitisk Folkevalgte blei strøket fra Partiregisteret 2. november 2017, da det ikke hadde stilt liste ved de to siste stortingsvalgene. Partiet er fortsatt registrert i Enhetsregisteret, men nå under navnet Energidemokratene – Norge

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]