Pi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
En sirkel med diameter lik 1 har en omkrets lik π.
Arealet til sirkelen er lik π x r²

Den matematiske konstanten π er definert som forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel: Omkrets = π × diameter. Ofte brukes 3,14 eller brøken 22/7 som en rimelig tilnærming til pi for hverdagens bruk, for eksempel i skolen. Den nøyaktige verdien har uendelig mange desimaler som er ikke-sykliske, dermed er π et irrasjonalt tall eller mer spesifikt et transcendentalt tall. I 2013 ble π kalkulert til over 12,1 billioner (1,21*10¹³ eller 12 100 000 000 050) desimaler og beregningen tok totalt 94 dager.[1]

Man bruker tallet π, som forklart over, når man skal regne omkrets og areal av sirkler eller ellipser. π brukes også når man skal finne volum- og overflateverdi av kjegler, sylindre og kuler. Også i trigonometrien er π en grunnleggende konstant.

Historie[rediger | rediger kilde]

π har gjennom historien blitt beregnet på ulikt vis:

Babylonerne ca. 2000 f. Kr. 3,125
Egypterne ca. 2000 f. Kr. 3,160 45
Salomo ca. 950 f. Kr. 3,141 4[omstridt ]
Arkimedes ca. 250 f. Kr. 3,141 8 (223/71 < π < 22/7)
Liu Xin ca. 5 f. Kr. 3.125 (25/8)
Zu Chongzhi ca. 480 e. Kr. 3,141 592 920 (355/113)
Otho 1573 3,141 592 9
Viete 1593 3,141 592 653 6
Ludolph van Ceulen ca. 1600 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 88 - 35 desimaler med lignende metoder som Arkimedes
William Shanks 1873 Han brukte 707 desimalplasser, men han gjorde en feil ved den 528. desimalplassen slik at resten ble feil.
John von Neumann m.fl. 1949 2037 desimaler, brukte den tidlige datamaskinen ENIAC, kjøringen tok 70 timer
Guilloud og Bouyer 1973 1 001 250 desimaler
Kanada og Tamura 1989 1 073 741 799 desimaler
Yasumasa Kanada 2004 1 241 100 000 000 desimaler ved hjelp av en PC
Fabrice Bellard

Alexander Yee &

Shigeru Kondo

2009

2013

2 699 999 990 000 desimaler

12 100 000 000 050 desimaler

Den tysk-nederlandske matematikkprofessoren Ludolph van Ceulen brukte store deler av sitt liv på å kalkulere 35 desimaler. De ble inngravert på hans gravstein i Leiden i Nederland i 1610.

I 1761 beviste Johann Heinrich Lambert at π er irrasjonalt tall. Transcendensen til tallet ble bevist i 1882 av Ferdinand von Lindemann.

Beregning[rediger | rediger kilde]

Behovet for nøyaktighet av π[rediger | rediger kilde]

Siden π er et irrasjonalt tall er det ikke grenser for hvor nøyaktig man kan beregne π, men er det egentlig nødvendig? - NASA bruker i sine baneberegninger for interplanetære reiser 16 signifikante sifre.[2] Det viser seg at 39 signifikante siffer er tilstrekkelig til å beregne de fleste kosmologiske konstanter, siden du da kan beregne omkretsen av universet med en nøyaktighet på et atom.[3] Hvis man tar hensyn til avrundingsfeil vil noen få hundre siffer være nok til alle tenkelige vitenskapelige formål.[4] Vi har allikevel beregnet π med ufattelig høy presisjon, men hva er poenget? Delvis er det nok menneskets iboende trang til å bryte rekorder[5][6] , men det er også visse praktiske fordeler, slik som at beregningsalgoritmer for π brukes til å teste superdatamaskiner, testing av numeriske algoritmer og i ren matematikk der man trenger data for å evaluere forutsigbarheten i π[7]

Algoritmer for beregning av π[rediger | rediger kilde]

Det finnes flere måter å beregne en tilnærming til konstanten. En metode som ikke konvergerer særlig raskt og som ofte er kalt Leibniz sin formel er

Eller som en tilnærming

I det ovenstående er pi angitt til 72 desimaler.

I begynnelsen av 1900-tallet fant den unge matematikeren Srinivasa Ramanujan fra India mange nye formler for π. Noen var forbløffende korte og elegante, dype og raskt konvergerende etter få trinn.[8] Spesielt denne er berømt:

Der k! er fakultet av k. Dvs 0! = 1, 1! = 1, 2! = 2*1, 3! = 3*2*1, 4! = 4*3*2*1 osv.

Første iterasjon med k=0 gir 6 desimalers nøyaktighet, andre gir 14 desimaler, tredje gir 22 desimaler...

Et annet eksempel på en formel for π som ikke konvergerer særlig raskt er denne:

Formler der π opptrer[rediger | rediger kilde]

Geometri[rediger | rediger kilde]

π forekommer i mange geometriske formler for sirkler, sfærer og andre runde objekter.

Geometrisk form Formel
Sirkel Omkretsen av en sirkel med radius r og diameter d
Areal av en sirkel med radien r
Ellipse Areal av en ellipse med halvaksene a og b
Sfære Volum av en sfære (kule) med radius r og diameter d
Areal av en sfære med radius r
Sylinder
Volum av en sylinder med høyde h og radius r
Areal av en sylinder med høyde h og radius r
Kon Volum av en kjegle med høyde h og radius r
Areal av en kjegle med høyde h og radius r

Analyse[rediger | rediger kilde]

Tallet π er tett forbundet med de komplekse tallene, noe som følger av de trigonometriske funksjonenes forekomst i Eulers formel for den komplekse eksponentialfunksjonen,

Et spesialtilfelle er Eulers likhet,

som ble kalt "den merkeligste formelen innen matematikken" av Richard Feynman fordi den knytter sammen fem av de viktigste tallene: 0, 1, e som er basisen for den naturlige logaritmen, den imaginære enheten i som de komplekse tallene defineres ut fra, og π. Videre følger for eksempel av residysatsen for kurveintegraler at

Arealet av en kvart enhetssirkel gis ved:

Øvrig matematikk[rediger | rediger kilde]

Generelt er et rasjonelt multiplum av for det positive heltallet n

π på avveier[rediger | rediger kilde]

I 1897 var kongressen i delstaten Indiana, i USA, i ferd med å vedta en lov som bl.a. kunne tolkes som en avrunding av π til 4 i stedet for 3,14. Kongressen ble dog stoppet av en professor som tilfeldigvis var til stede før det endelige vedtaket. Med π definert til 4 ville ingen broer bli stående, og klokker konstruert ut fra denne formelen ville saktne ca. et kvarter for hver hele time.[9]

Nordmannen Andreas Dahl Uthaug utga i 1916 en bok om et eget norsk π, som var nøyaktig 3,125.[10]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Yee, Alexander J.; Kondo, Shigeru; (28. desember 2013). «12.1 Trillion Digits of Pi». Besøkt 21. september 2014. 
  2. ^ "Hvor mange desimaler i pi trenger vi virkelig?", NASA, https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/2016/3/16/how-many-decimals-of-pi-do-we-really-need/, besøkt 3. mars 2018 
  3. ^ James Grime, Pi and the size of the Universe, Numberphile, https://www.youtube.com/watch?v=FpyrF_Ci2TQ 
  4. ^ Arndt & Haenel 2006, s. 17–19
  5. ^ Schudel, Matt (25. mars 2009). «John W. Wrench, Jr.: Mathematician Had a Taste for Pi». The Washington Post. s. B5. 
  6. ^ Connor, Steve (8. januar 2010). «The Big Question: How close have we come to knowing the precise value of pi?». The Independent. London. Arkivert fra originalen 2. april 2012. Besøkt 14. april 2012. 
  7. ^ Arndt & Haenel 2006, s. 18
  8. ^ «The constant π: Ramanujan type formulas». Besøkt 4. november 2007. 
  9. ^ Peter Englund: Brev fra nullpunktet, Universitetsforlaget, Oslo 1997, ISBN 82-00-22840-1
  10. ^ Forskning.no

Diverse[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]