Oslo byråd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Oslos byråd
Oslos byråd
TypeKommuneråd og fylkesråd[1]
VirkeområdeOslo kommune
LederRaymond Johansen
HovedkontorOslo rådhus
Undergrupper7 byrådsavdelinger
Nettsideoslo.kommune.no
Raymond Johansen (Ap) er leder for Oslos byråd

Oslos byråd er den utøvende myndigheten i Oslo kommune etter prinsippet om parlamentarisk styringsform. Lederen for byrådet kalles byrådsleder, og de andre byrådsmedlemmene kalles byråder. Byrådet kan bestå av inntil åtte medlemmer. Man trenger ikke være medlem i bystyret for å bli byråd.

Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Når vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker.

Oslo bystyre vedtok i 2016 å endre byrådets navn til «Oslo byregjering»,[2][3][4] men gikk tilbake til betegnelsen «byråd» i april 2016.[5]

Historie og navn[rediger | rediger kilde]

Oslos byråd ble etablert i 1986 da Oslo innførte byparlamentarisme med bystyret som parlamentarisk organ og byrådet som utøvende organ etter modell av regjeringen. Oslo Høyre foreslo i november 1984 at Oslo måtte få en byregjering. I forslaget het det at bystyret i fremtiden «skal utnevne en byregjering med basis i bystyrets politiske flertall, etter parlamentarisk mønster».[6] Kommuneloven bruker de lovtekniske, generelle uttrykkene kommuneråd og fylkesråd om organet, ettersom Oslo er både en kommune og et fylke, mens kommunen selv har brukt betegnelsen byråd siden 1986, med et kort opphold i 2016 da organet var betegnet byregjering.

Etter valget i Oslo i 2015 kunngjorde påtroppende byrådsleder Raymond Johansen at byrådet ville endre navn til Oslos byregjering. Byrådet ba høsten 2015 Kommuneadvokaten i Oslo om å vurdere lovligheten av en navneendring, og Kommuneadvokaten konkluderte med at «Oslo kommune står fritt til å betegne sitt kommuneråd som 'byregjering'. Man kan ikke lese ut av loven at dette ikke skal være tillatt».[7] 2. mars 2016 skiftet byrådet formelt navn til byregjeringen etter vedtak i bystyret, med støtte fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt og deler av Fremskrittspartiet.[3][4] I april 2016 vedtok bystyret enstemmig å gå tilbake til det gamle navnet «Oslo byråd».[5]

10. mars 2016 foreslo flertallet i Kommunelovutvalget å lovfeste navnene på enkelte folkevalgte organer slik at de skal være like på tvers av kommuner, mens mindretallet i utvalget var uenig. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) gjorde det klart at han ikke vil bruke ressurser på å endre loven.[8] Oslo kommune har på sin side konkludert med at staten eventuelt må gå til sak mot Oslo kommune dersom staten er uenig i navneendringen,[7] og at forslaget fra Kommunelovutvalget ikke endrer noe for Oslos del.[9] Tidligere direktør i Språkrådet Sylfest Lomheim har støttet navneendringen: «Jeg synes det er et godt valg og godt tenkt, og folk flest forstår dette mye bedre enn et byråd».[8] Også sittende direktør i Språkrådet Åse Wetås har støttet navneendringen: «Rent språklig er 'byregjering' en god idé fordi det blir tydeligere for folk hvilken myndighet dette organet har.»[10]

Byrådsavdelinger[rediger | rediger kilde]

Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling, som kan sammenlignes med departementer. Byrådsavdelingene ledes administrativt av en kommunaldirektør og skal følge opp og føre tilsyn med tjenesteproduksjonen og forvaltningen i kommunens etater og bedrifter.

 • Byrådslederens kontor
 • Byrådsavdeling for finans
 • Byrådsavdeling for næring og eierskap
 • Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
 • Byrådsavdeling for byutvikling
 • Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 • Byrådsavdeling for eldre-, helse og arbeid

Byråd 2015–19[rediger | rediger kilde]

Se også: Liste over Oslos byrådsledere og Liste over Oslos byråder

Det sittende byrådet er et mindretallsbyråd utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Byrådet har åtte medlemmer når lederen regnes med.[11] Hver byråd har 1-3 byrådssekretærer som sammen med byråden utgjør den politiske ledelsen.

 1. Raymond Johansen (Ap), byrådsleder
 2. Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap
 3. Robert Steen (Ap), byråd for finans
 4. Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap
 5. Hanna Elise Marcussen (MDG), byråd for byutvikling
 6. Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet
 7. Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel
 8. Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]