Hopp til innhold

Bydel Grorud

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bydel Grorud
Romsås, med Grorud kirke til venstre (øst). Foto: C. Hill, 2007

Kart over

LandNorges flagg Norge
KommuneOslo
StatusBydel
Adm. senterGrorud
Areal7,038 km²
Befolkning27 773[1] (2023)
Bef.tetthet3 945,03 innb./km²
Kart
Bydel Grorud
59°57′27″N 10°52′51″Ø

Grorud skole. Chell Hill, 2007.
Hølaløkka. Helge Høifødt 2008.
Sommer på Rødtvet. 2013.

Bydel Grorud er en administrativ Bydel i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen omfatter områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen grenser til Lillomarka og til de andre bydelene i Groruddalen, Stovner, Alna og Bjerke.

Bydel Grorud er den minste i Oslo kommune etter folketall.

Bydelsadministrasjonen med offentlige bydelskontorer holder til på Ammerud.

Riksvei 4 går igjennom bydelen. Sporveien T-Bane T-banelinje 4 og 5 til Vestli samt en rekke bussruter betjener området. Alnaelva renner gjennom bydelen.

Historie[rediger | rediger kilde]

Bydelen har de siste 60 årene utviklet seg fra jordbruksbygd med innslag av industri langs Alna og Grorud jernbanestasjon til å bli en del av Stor-Oslo. På 60- og 70-tallet opplevde bydelen en kraftig drabantbyutvikling, og folketallet mangedoblet seg på få år. Fra 2000-tallet opplevde bydelen igjen en endring i befolkningen, ved at ikke-vestlige innvandere søkte seg til bydelen.

Demografi[rediger | rediger kilde]

Befolkningsutvikling[rediger | rediger kilde]

Bydel Grorud er den minste bydelen i Oslo med 27 283 innbyggere. I perioden 1999 til 2010 økte befolkningen i bydelen med til sammen omkring 2 300 personer, og det er forventet en vekst på omtrent samme nivå i den kommende tiårsperioden.

Den årlige befolkningsveksten i Bydel Grorud har vært på cirka 250 personer per år i perioden 1999 til 2007, og veksten har vært forholdsvis stabil. I 2008 skjedde det imidlertid en endring ved at befolkningsveksten mer enn doblet seg, før veksten plutselig nær stoppet opp i 2009 da det bare ble 54 flere innbyggere i bydelen.

Befolkningen i Bydel Grorud økte altså omkring ti ganger så mye i 2008 sammenliknet med i 2009. Den kraftige endringen fra 2008 til 2009 er vanskelig å forklare og medfører at det nå er økt usikkerhet når det gjelder hvor stor tilflyttingen til bydelen vil bli de nærmeste årene. Det er også økt usikkerhet når det gjelder prognosenes treffsikkerhet fremover.

Selv om det er uklart hva den lave befolkningsveksten i 2009 skyldes, er det mye som tyder på at boligmarkedet i bydelen ikke uten videre vil kunne absorbere en høy befolkningsvekst i årene fremover. En befolkningsvekst på nivå med perioden 1999-2009 forutsetter at det bygges nye boliger som kommer for salg.

Det har vært en høy og stabil vekst i den yngste delen av befolkningen (0-19 år) de siste årene. Prognosene viser at denne gruppen trolig vil fortsette å vokse i omtrent samme takt frem mot 2020. Vi ser også at det har blitt færre innbyggere i aldersgruppen 20-39 år fra 2000 til 2010, men at denne gruppen trolig vil bli større frem mot 2020. Aldersgruppen 40 til 66 år har økt mest de siste ti årene, og vil fortsette å øke de neste ti årene. Antallet eldre over 67 år har gått noe ned, men vil øke noe frem mot 2020.[2]

Mye av befolkningsveksten de senere årene kan knyttes til økende tilflytting av innvandrere. Innvandrerbefolkningen er yngre og har flere barn enn den øvrige befolkningen. Dette er også en av forklaringene på at det har blitt flere barn og unge og færre eldre i bydelen.

Det bor nå til sammen 10 700 personer med innvandrerbakgrunn i Bydel Grorud. Innvandrerbefolkningen utgjør 41 % av befolkningen i bydelen. Mange av innvandrerbefolkingen har bakgrunn fra Sri Lanka og Pakistan. Bydel Grorud er blant de bydelene i Oslo som har høyest andel innvandrere.

Andelen med innvandrerbakgrunn har økt fra 15 % til 40 % av befolkningen i løpet av bare ti år. Veksten har vært forholdsvis stabil gjennom hele perioden. Dersom veksten fortsetter som i perioden 1999 til 2009 tilsier en lineær fremskriving at nær 80 % av befolkningen i Bydel Grorud vil ha innvandrerbakgrunn i 2025.

I Bydel Grorud bor det i alt 5 507 barn og unge i alderen 0 til 15 år. Av disse er 9 % barn som selv har innvandret til Norge, mens 45 % er etterkommere dvs. at de er født og oppvokst i Norge, men har foreldre som har kommet til landet som innvandrere. 46 % av barna i alderen 0 til 15 år har norsk bakgrunn.

Flytting[rediger | rediger kilde]

I 2009 flyttet 991 personer til Bydel Grorud, mens 1 136 flyttet fra bydelen. Det innebærer at det var en netto fraflytting fra bydelen på 145 personer. Når det likevel var en vekst i innbyggertallet i bydelen i 2009 skyldes det at det var flere fødsler enn dødsfall.

Det er mest vanlig at de som flytter til bydelen kommer direkte fra utlandet gjennom innvandring, eller flytter hit fra en annen bydel i Oslo. De som flytter ut av bydelen flytter som oftest ut av Oslo, og gjerne til en omkringliggende kommune.

Delbydelen Gamle Grorud har flere rolige og fine villaområder med store hager, og er ikke like preget av innvandringen som Øvre Grorud.

I 2009 var det en netto utflytting av 307 personer med norsk bakgrunn fra bydelen. Samtidig var det en netto tilflytting av 101 innvandrere med vestlig bakgrunn og 61 innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Det er mange forhold som er med på å påvirke flyttemønstrene. Flytting henger for mange sammen med endring i familiesituasjon og livsfaser. Tallene for 2009 viser at det er flere barn som flytter ut av bydelen enn til bydelen, og at utflyttingen er størst blant barn under 5 år. Samtidig ser vi at det er netto tilflytting av personer i aldersgruppen 20 til 29 år, mens det er netto utflytting i gruppen over 35 år.

Mange unge velger å flytte til Oslo mens de er i etableringsfasen. Bydel Grorud er et attraktivt sted å bo for unge som studerer eller har lav inntekt, og som ønsker å bo urbant i en rimelig bolig. Bydelen tiltrekker seg også mange unge innvandrere, som ønsker å bo i nærheten av slekt og venner og andre med samme bakgrunn. Ser vi på aldersfordelingen på de som flytter ut, finner vi at mange ønsker å flytte ut av Oslo i forbindelse med at de har etablert seg og fått barn. Dette ser vi at også er typisk for de som velger å flytte ut av Bydel Grorud.

De eldre i Bydel Grorud[rediger | rediger kilde]

Bydel Grorud har 26 074 innbyggere, hvorav eldre over 67 år utgjør cirka 10 %. Sammenliknet med ellers i Oslo er det en noe høyere andel eldre i Bydel Grorud. Prognoser viser at antallet eldre over 67 år i Bydel Grorud vil øke frem mot 2020, mens antallet eldre over 80 år vil gå noe ned.

Eldrebefolkningens størrelse varierer til dels betydelig mellom ulike delbydeler og nærom-råder i bydelen. Dette gjenspeiler at delbydelene er bygget i ulike tidsperioder, at boligom-rådene har ulike kvaliteter og tiltrekker seg ulike aldersgrupper og at flyttemønstrene varierer i ulike geografiske områder.

Med til sammen cirka 1 100 bosatte eldre er Ammerud den delbydelen som har klart flest eldre beboere. Deretter følger Nordtvet og Romsås med litt over 800 eldre beboere hver. Færrest eldre bor det på Rødtvet og Grorud. Mange av de eldre på Ammerud og Nordtvet har passert 75 år, mens mange av de eldre på Romsås og Grorud er i alderen 65 til 74 år.

Dersom vi velger å se på andelen eldre i forhold til totalbefolkningen i de ulike delbydelene, finner vi at det bor en høy andel eldre på Ammerud og Nordtvet, mens det er en lavere andel av beboerne på Romsås og Grorud som er eldre. På Rødtvet er andelen eldre omtrent på nivå med bydelen samlet sett.

Galleri[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]