Hopp til innhold

Maldiskusjon:Navigasjonsboks Sootkanalen

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Transportsystemer inn til og i Haldenvassdraget


Fløting fra Mangen til Halden

Mangen · Skjervangen · Sootkanalen · Grasmo · Vannskillet · Hvervselva · Setten · Kolstadfoss · Mjermen · Lundsfossen · Mjerma · Skulerudvannet · Rødenessjøen · Ørje · Øymarksjøen · Strømsfoss · Aremarksjøen · Aspern · Steinselva · Krappeto · Brekke · Femsjøen · Tista · Tistedalsfossen

Kommer inn i vassdraget

Urskog–Hølandsbanen · Otteid · (Rømsjøen · Store Le · Dalslands kanal)

Hovedsider

Haldenkanalen · Sootkanalen · Kanalmuseum

Tekniske innretninger

Sluse · Tømmerkistedam · Kanal · Tømmerfløting · Tømmerrenne · Jernbane · Sagbrukene i Tista

Steder

Sørumsand · Aurskog · Bjørkelangen · Skulerud · Ørje · Tistedal · Halden · Tista

Vassdrag

Halden- · Mangen- · Glomma-

 1. Jeg er i tvil om navnet på malen er riktig. Sootkanalen omfatter bare transporten mellom Skjærvangen og Setten, alt det andre tilhører Haldenvassdraget.
 2. Jeg synes at malen blir «litt for lang» - det må kunne gå an å komprimere den. Kanskje kan kartskissen plukkes ut som en egen bit, og legges inn på de av underartiklene der den har størst relevans? Ellers har jeg laget en alternativ versjon hvor jeg har pakket emnene litt sammen, med gjennomgående to eller tre emner per linje. Dessuten har jeg satt av plass for to artikler som er vesentlige i den store sammenhengen, hele årsaken til arbeidet med kanalnettverket, nemlig sagbrukene i Tistedalsfossen. Jeg har ikke lagt inn malen, jeg vil ha synspunkter på den først, og jeg håper det ikke påvirker malen at jeg legger ut en kopi her :
TorSch 4. des 2010 kl. 13:37 (CET)
 • Jeg har ingen harde følelser for navnet. Årsak er at Engebret Soot var involvert i alle sluser. Kunne ha brukt Soots kanalsystem som er mer beskrivende. Soots kanal var omdirigert til Haldenkanalen i fire år. Kanskje bare Haldenvassdraget.
 • I sommer svingte jeg tilfeldig inn etter vegskiltet Soots-kanal. Tok bilder av slusene og tømmerrenna. Fant ikke mye om dette på Wikipedia. Lånte noen bøker og fant flere åpenbare feil. F. eks. før Soot bygde slusene i Mangenvassdraget ble tømmeret fløtet til Store Le hvor det ble kjørt med hest over Otteid til Haldenvassdraget. Som du ser av kartet er dette en svært ulønnsom fløting.
 • Haldenvassdraget er langt og smalt. Fant ut at det beste ble et mest mulig kvadratisk kart.
 • Forsøkte å lage en plan for å starte en diskusjon om prosjektet, men den ble så komplisert at jeg valgte å lage navigasjonsboksen. Og deretter ta det som det kommer. (Minst skade er gjort)
 • Jeg er heller ikke fornøyd med overskriftene i navboksen. Den første sluser og jernbaner bør inneholde den infrastruktur som gjorde transport mulig. Derfor burde vi ha en ny overskrift og flyttet Otteidkanalen, Tistedalsfossen og sagbrukene i Tista opp hit. (Fra ditt forslag). Rekkefølgen er som vannet renner.
 • Sjøer og elver og steder kan fjernes.
 • Hvis du er totalt ukjent i Østfold og slår opp på Otteidkanalen finner du oversiktskart og et detaljkart som ligger langt oppe i artikkelen. Kartene må etter min mening ligge langt oppe på siden. Denne siden er etter min mening bra.
 • På siden Mangenvassdraget passer navboksen ikke inn.
 • På siden Urskog–Hølandsbanen passer den heller ikke inn. Er heller ikke satt inn, men banen var viktig fordi den fraktet tømmer til Haldenvassdraget og kreps fra vassdraget til Sørumsand, omlastet og sendt til restauranter i Stockholm.
 • Har forsøkt forskjellige navigasjonsbokser. Den som er valgt er den jeg mener er best akkurat nå, men jeg er ikke helt fornøyd. Mulig vi må lage en egen.
 • Navboksen bør inn på alle sider som har med næringsvirksomhet i tilknytning til Haldenvassdraget.
 • Summa summarum har ingenting i mot at du endrer den, men vi må nok på sikt lage en som er ennå bedre.
mvh Gryphonis 5. des 2010 kl. 01:14 (CET)

Forkortelser[rediger kilde]

Forslaget ditt er satt inn. Navigasjonsboksen på denne side er forslag til forbedring. Jeg ønsker kommentarer. mvh Gryphonis 7. des 2010 kl. 07:17 (CET)

SVAR
Om Mal:Navigasjonsboks Sootkanalen :
Ettersom jeg selv gjorde utkastet til siste versjon, burde jeg egentlig bare smile og være fornøyd. Det er jeg igrunnen også, selv om jeg etterlot deg et par mindre problemer å sortere ut. Uansett hvordan vi samler trådene blir liksom Mangen, Otteidkanalen og Store Le feilplassert, som halvsøsken i flokken. Men noen bedre løsning har jeg ikke. Det er altfor mange hensyn å ta: artiklene skal liksom arrangeres i en logisk rekkefølge : Soot-kanalen vestover fra Skjærvangen til Setten, Haldenvassdraget sørover - og samme logiske rekkefølgen på steder. Jeg tror nok jeg ville flytta Tista vekk fra avsnittet steder, og legge den inn etter Femsjøen i avsnittet Sjøer og elver. Den generelle artikkelen om jernbane må kanskje ut? Det finnes ikke noen artikkel ennå som spesifikt omhandler hestejernbane, men slike var i bruk både ved Grasmobanen og ved Otteid. Nåja, Otteid hadde skinnegang av plank, ikke av jern ...
Om Fil:Mangenvassdraget.jpg :
Er det lett å legge på en forklaring for den røde linjen? Det ser ut for meg som en grense for fløtningsområdet til Sootkanalen og Haldenvassdraget, men linja bør nok forklares.
Om Fil:Map Haldenwaterway with neighbour waterways.jpg :
Din fargelegging av vassdragenes nedbørsområder er grei for meg, med hensyn til nøyaktighet, bortsett fra ett punkt: Terrenget fra Femsjøen og til Iddefjorden er preget av raet og de bratte sidene i Tistedalen. Det betyr at den sydligste delen av Halden kommune, Idd og Enningedalen. IKKE drenerer til Haldensvassdraget, men til småbekker med avrenning mot Iddefjorden, eller til vassdragene som først renner sydover (Boksjø, Ørsjøen, Kornsjøene og Elgåa), over grensen til Sverige (Bullaren), og derfra tilbake til Norge (Berbyelva). Riktig grense for Haldensvassdraget burde derfor markeres tett opptil elva Tista fra Halden og sør for vestenden av Femsjøen, og skjære igjennom bokstavene i Brekke (øvre halvpart av Br, så omtrent hele ekke for å få med det lille Ertevassdraget som renner nordover og munner ut nedenfor Brekke sluser, og så kan linja derfra skjære over mot den biten du har markert på svensk side av grensa vest for Store Le. Det nytter ikke å gjøre et sånt kart mer nøyaktig. Men at Haldenvassdraget tar med seg alt syd for dette helt til sør for Bullaren, blir feil. Jeg ser også at grensene mellom nedre Haldensvassdraget, og nedre Glomma-vassdraget på samme måte blir unøyaktig, men synes det kan stå slik; det er kanskje ikke ment helt bokstavelig slik at alt vann i dette området enten renner ut i Fredrikstad eller i Halden ....
Ellers har jeg fått tak i en veldig spennende bok med mye detaljinformasjon, Det er en femti år gammel bok, (Vidar Parmer: Fløting i de sørlige grensetrakter - Utgitt av Haldenvassdragets fløtningsforening ved 100-års-jubileet 16.april 1959). Den gir massevis av bakgrunnsinformasjon, og jeg kommer nok til å supplere artiklene her etterhvert som jeg har lest nok og fått den store oversikten. Og kanskje kan jeg lage artikkelen om Sagbrukene ved Tista før året er slutt... TorSch 7. des 2010 kl. 09:01 (CET)
Navboks:Har endret til en ny versjon. Jernbane er linket til hestejernbane. Tror det begynner å nærme seg nå:-) Mangenvassdraget er endret. Den røde streken er grensa mellom Norge og Sverige. For Haldenvassdraget har jeg brukt NVEs definisjon av vassdrag: «Norge er delt inn i 262 vassdragsområder. Et vassdragsområde er landarealet som omfatter nedbørfeltene til alle små og store vassdrag som drenerer til havet innenfor et kystavsnitt.» Alle vassdragsområdene er tatt fra NVEs database og er så nøyaktige det er mulig i denne målestokk. mvhGryphonis 8. des 2010 kl. 12:12 (CET)
OK, takker for synspunkter! Jeg har ikke flere spørsmål - og nå som du har omarbeidet navboksen slik at den gir mye mer plass til eventuelle utvidelser er alt bra. Vi får se etterhvert om det kommer behov for endringer, så langt tror jeg at vi bare har vært to om å synse. TorSch 8. des 2010 kl. 17:58 (CET)

Vannrett navigasjonsboks[rediger kilde]

Versjon:Gryphonis 16. des 2010 kl. 19:40 (CET)