Hopp til innhold

Mahāyānasūtraene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mahāyānasūtraene er mahāyānabuddhistiske sūtraer som kategoriseres som kanoniske. Det kanoniske utvalget varierer innenfor ulike retninger av mahāyānabuddhismen. Omkring et hundre mahāyānasūtraer er bevart i den kinesiske buddhistiske kanon, den tibetanske buddhistiske kanon og i bevarte sanskrit-manuskripter.[1]

Samlinger av mahāyānasūtraer[rediger | rediger kilde]

Madhyamakaskolen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Madhyamaka

Ifølge buddhologen David Seyfort Ruegg (1931–2021) er prajñāpāramitā, ratnakūṭasūtraen og avataṃsakasūtraen hovedsūtraene til madhyamakaskolen.[2] Andre sūtraer som siteres mye av indiske madhamakafilosofer er vimalakīrtisūtraen, śūraṅgamasamādhisūtraen, lotussūtraen, daśabhūmikasūtraen, akṣayamatinirdeśasūtraen, tathāgataguhyakasūtraen og kāśyapaparivarta.[2]

Ruegg merker seg også at madhyamakafilosofen Candrakīrti (600–650) siterer flere sūtraer:

Akṣayamatinirdeśa, anavataptahradāpasaṃkramaṇa, upāliparipṛcchā, kāśyapaparivarta, gaganagañja, tathāgataguhya, daśabhūmika, dṛḍhādhyāśaya, dhāraṇīśvararāja, pitāputrasamāgama, mañjuśrīparipṛcchā, ratnakūṭa, ratnacūḍaparipṛcchā, ratnamegha, ratnākara, laṅkāvatāra, lalitavistaraḥ, vimalakirtinirdesa, śālistamba, satyadvayāvatāra, saddharmapuṇḍarīka, samādhirāja (candrapradīpa) og hastikakṣya.[2]

I kompendiumet av trening (śikṣāsamuccaya) av Śāntideva (685–783) siteres 97 mahāyānasūtraer, hvorav noen er gått tapt. Donald Lopez sier:[3]

Śāntideva siterer tre avsnitt fra lotussūtraen, sammenlignet med, for eksempel, med to fra aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā og to fra laṅkāvatārasūtraen. Blant de mest siterte sūtraer er akṣayamatinirdeśa (18 sitater), ugraparipṛcchā (20 sitater), dharmasaṃgīti (18 sitater) og ratnamegha (24 sitater).

Newarbuddhismen i Nepal[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Newarbuddhisme

Nepal er en av kildene til mahāyānasūtraene på sanskrit.

I Newarbuddhismen blant Newarfolket i Nepal regnes ni mahāyānasūtraer som nøkkeltekster:[4][5]

 1. Prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers (aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra)
 2. Lotussūtraen (saddharmapuṇḍarīkasūtra)
 3. Sūtraen om det gyldne lyset (suvarṇaprabhāsasūtra)
 4. Samādhirājasūtraen
 5. Gandavyūhasūtraen
 6. Laṅkāvatārasūtraen
 7. Daśabhūmikasūtraen
 8. Lalitavistaraḥsūtraen
 9. Tathāgataguhyakasūtraen

Nepal er en viktig kilde til mahāyānasūtraene på sanskrit. The Digital Sanskrit Buddhist Canon (DSBC) er et prosjekt som ble innledet i 2003 i samarbeid mellom University of the West og Kathmandu’s Nagarjuna Institute. Prosjektet har foretatt digitaliseringer av 604 tekster på mer enn 50 000 sider.[6]

Den kinesiske buddhistiske kanon[rediger | rediger kilde]

Tripiṭaka Koreana, en tidlig utgave av den kinesiske buddhistiske kanon.

Det finnes forskjellige utgaver av den kinesiske buddhistiske kanon (大藏經; pinyin: dàzàngjīng). En av de mest populære moderne utgavene er den japanske Taishō shinshū daizōkyō (大正新修大藏經), «buddhistisk kanon publisert under (den japanske) Taishōæraen (1912–1926)», ofte forkortet Taishō (大正). Den ble publisert fra 1924 til 1935, og består av 100 bind og 5 320 individuelle tekster. Tekstsamlingen er samlet og redigert av Takakusu Junjirō (高楠順次郎, 1866–1945) og Watanabe Kaikyoku (渡辺海旭, 1872–1932).[7]

Bindene 5–7 består av 628 mahāyānasūtraer (tekst nr 220–847), fordelt på 10 seksjoner:[7]

# Seksjon Bind Tekst nr
3 Prajñāpāramitāseksjonen (Bânruò bù 般若部) 5–8 220–261
4 Lotussūtraseksjonen (Făhhuá bù 法华部) 9 262–276
5 Avataṃsakasūtraseksjonen (Huáyán bù 华严部) 9–10 277–309
6 Ratnakūṭasūtraseksjonen (Bǎojī bù 寶積部) 11 310–320
7 Mahāparanirvānasūtraseksjonen (Nièpán bù 涅槃部) 12 321–396
8 Mahāsamnipātasūtraseksjonen (Dàjí bù 大集部) 13 397–424
9 Sūtraseksjonen (Jīngjí bù 經集部, del 1) 14
(del 1)
425–584
15
(del 2)
585–655
16
(del 3)
656–720
17
(del 4)
721–847

I denne artikkelen er den siste seksjonen, i bind 14-17, aktuell. Den omfatter totalt 423 mahāyānasūtraer (tekst nr 425–847). For seksjoner knyttet til prajñāpāramitā (5–8), lotussūtraen (9), avataṃsakasūtraen (9–10), ratnakūṭasūtraen (11), mahāparinirvāṇasūtraen (12) og mahāsannipāta (13), henvises det til egne artikler.[7]

Fra lotussūtraen kapittel 8, gullblekk på purpur pair, fra Heian-perioden i det 9- århundre.

Det finnes flere andre tekstsamlinger. Dainippon Zokuzōkyō (卍大日本續藏經), «skattkammeret av buddhistiske tekster, samlet i Japan» (1912–1922), ofte forkortet Zokuzokyō eller 卍, består av 150 bind og inneholder 1684 tekster. Denne tekstsamlingen kalles ofte et «supplement» til Taishō shinshū daizokyō. De to utgavene overlapper hverandre. Dainippon Zokuzōkyō er rik på eksegeser til mahāyānasūtraer av kinesiske buddhister og som ikke er bevart andre steder. Den utgjør (sammen med Taishō shinshū daizokyō) den primære referanse i østasiatisk buddhisme.

Dàmíng sānzáng shèngjiào mùlù (大明三藏聖教目錄) var grunnlaget for katalogen over 1662 kinesiske buddhistiske tekster, publisert av Nanjō Bun'yū (1849–1927) i 1883. Katalogen ble brukt av sinologer på 1800-tallet og i store deler av 1900-tallet, og refererer til 17 tekster som ikke finnes i versjonene nedenfor.[8]

Tripitaka Koreana fra 1200-tallet er verdens største og eldste intakte kinesiske buddhistiske kanon, og er uten noen kjent skrivefeil i dens 52 382 960 tegn, mer enn 1 514 titler og 6 568 bind. 19 av tekstene der er ikke tilstede i Taishō shinshū daizokyō.

Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), «Kinas skattkammer av buddhistiske tekster», ble utgitt i 106 bind i Beijing i perioden 1984–1996. De 90 første bindene inneholder 1771 tekster. Denne versjonen inneholder 143 tekster som ikke er tilstede i tekstsamlingene nevnt ovenfor.

Vestlige oversettelser[rediger | rediger kilde]

Mange av de kinesiske sūtraene er oversatt til vestlige språk. En oversikt er gitt av Marcus Bingenheimer; i 2001 opprettet han en nettside, som siste gang er oppdatert 16. november 2023.[9] En annen oversikt er gitt på Fodian.net.[10] Buddhist Text Translation Society (BTTS) ble grunnlagt i 1972 av chán-mesteren Hsuan Hua (1918–1995) og samarbeider med Dharma Realm Buddhist Associaton i arbeidet med å oversette den kinesiske buddhistiske kanon til vestlige språk.[11][12]

經集部 Jīngjíbù (bind 14, del 1)[rediger | rediger kilde]

Tekst nr Tittel Andre
oversettelser
Tripitaka
Koreana
Oversetter Bokruller
425 [13] Bhadrakalpikasūtraen
賢劫經
Xiánjié jīng
12K0387 [14] Dharmarakṣa
1. septemper 291
8
426 [15]
佛説千佛因縁經
Fóshuō qiān fó yīn yuán jīng
13K0452 [16] Kumārajīva
402-412 e.Kr.
1
427 [17] Maṅgalāṣṭaka(sūtraen)
佛説八吉祥神呪經
Fóshuō bā jí xiáng shén zhòu jīng
T14N428
T14N429
11K0271 1
428 [18] Maṅgalāṣṭaka(sūtraen)
佛説八陽神呪經
Fóshuō bā yáng shén zhòu jīng
T14N427
T14N429
11K0276 Dharmarakṣa
1
429 [19] Maṅgalāṣṭaka(sūtraen)
佛説八部佛名經
Fóshuō bā bù fó míng jīng
T14N427
T14N428
13K0493 [20] Gautama Prajñāruci
542 e.Kr.
1
430 [21] Aṣṭabuddhaka(sūtraen)
八吉祥經
Bā jí xiáng jīng
T14N431 11K0286 1
431 [22] Aṣṭabuddhaka(sūtraen)
八佛名號經
Bā fó míng hào jīng
T14N430 11K0282 [23] Jñānagupta
586 e.Kr.
1
432 [24]
佛説十吉祥經
Fóshuō shí jí xiáng jīng
14K0508 1
433 [25] Ratnajālīparipṛcchā(sūtraen)
佛説寶網經
Fóshuō bǎo wǎng jīng
12K0354 [26] Dharmarakṣa
mellom 266 og
313 e.Kr.
1
434 [27] Kusumasaṃcayasūtraen
稱揚諸佛功德經
Chēngyáng zhūfó gōngdé jīng
12K0371 [28] Kivkara
omkring 472 e.Kr.
1
435 [29] Daśadigandhakāravidhvaṃsana(sūtraen)
佛説滅十方冥經
Fóshuō miè shí fāng míng jīng
13K0464 [30] Dharmarakṣa
7. oktober 306 e.Kr.
1
436 [31]
受持七佛名號所生功悳經
Shòuchí qīfó mínghào suǒshēng gōngdé jīng
13K0484 [32] Xuánzàng
oversatt i 651 e.Kr.
1
437 [33] Ratnacandraparipṛcchā(sūtraen)
大乘寶月童子問法經
Dà shèng bǎo yuè tóng zǐ wèn fǎ jīng
33K1145 [34] Dānapāla 1
438 [35] Buddhamakuṭasūtraen
佛説大乘大方廣佛冠經
Fóshuō dà shèng dà fāng guǎng fó guàn jīng
41K1479 [36] Dharmarakṣa 2
439 [37] Buddhistiske skrifter
佛説諸佛經
Fóshuō fójīng
34K1194 [38] Dānapāla 1
440 [39] Sūtraen om Buddhas navn
佛説佛名經
Fóshuō fómíng jīng
T14N441 12K0390 [40] Bodhiruci
under det nordlige Weidynastiet
520–524 e.Kr.
12
441 [41] Sūtraen om Buddhas navn
佛説佛名經
Fóshuō fómíng jīng
T14N440 39K1404 [42] Ukjent 30
442 [43]
十方千五百佛名經
shí fāng qiān wǔ bǎi fó míng jīng
Shī Yì 1
443 [44]
五千五百佛名神呪除障滅罪經
wǔ qiān wǔ bǎi fó míng shén zhòu chú zhàng miè zuì jīng
12 K0394 Jñānagupta 8
444 [45]
佛説百佛名經
Fóshuō bǎi fó míng jīng
12K0365 Cao Wei
220–265 e.Kr.
1
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

Den tibetanske sūtraseksjonen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikler: Kangyur og Tengyur

Seksjonen i ulike utgaver av Kangyur[rediger | rediger kilde]

Den tibetanske Dergé Kangyur (སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར) fra 1733 inneholder fire spesialiserte sūtraseksjoner med 73 mahāyānasūtraer og 13 theravādasūtraer:[46][47][48][49] Deretter følger en femte seksjon med 267 generelle sūtraer, hvorav 193 er mahāyānasūtraer mens 74 sūtraer tilhører śrāvakayāna:[50]

Portrett av Situ Panchen (1700–1774), som redigerte Dergé Kangyur. Maleri fra ca 1760.
Seksjon Tekst nr
Prajñāpāramitā (ཤེར་ཕྱིན། · sher phyin/) Toh. 8–30 [46]
Theravādasūtraer/paritta (གསར་འགྱུར། · gsar 'gyur/) Toh. 31–43 [47]
Buddhāvataṃsaka (ཕལ་ཆེན། · phal chen/) Toh. 44 [48]
Ratnakūṭa (དཀོན་བརྩེགས། · dkon brtsegs/) Toh. 45–93 [49]
Generelle sūtraer (མདོ་སྡེ། · mdo sde) Toh. 94–359a [50]

Den generelle avdeling kalles mdo sde (མདོ་སྡེ།) eller «sūtra'enes seksjon» i Yǒnglè-, Phug Brag-, Dergé-, Narthang-, Lhasa-, Lithang- og Urga Kangyur. Cone Kangyur kaller denne seksjonen mdo mang (མདོ་མང) eller «mange sūtraer». I Peking Kangyur kalles den mdo sna tshogs (མདོ་སྣ་ཚོགས) eller «diverse sūtraer».[50][51]

«Sūtra'enes seksjon» (Toh. 94–359) inneholder 266 tekster i utgaven fra 1733. Senere trykninger av Dergé Kangyur inneholder også en tekst nr 267 («sūtraen i 42 seksjoner»), som er oversatt fra kinesisk. Den finnes verken i den første trykningen eller i noen andre utgaver av Kangyur. Padmakara Translation Group har gitt den nummeret Toh. 359a.[50][52]

I andre utgaver av Kangyur varierer denne seksjonen både i innhold og i tekstenes rekkefølge. Den kombinerte Pedurma Kangyur har 279 sūtra'er i denne seksjonen. Peking Kangyur har 267, Cone Kangyur har 263, Urga Kangyur har 268, Narthang Kangyur har 272 og Lhasa Kangyur har 273 sūtra'er i denne seksjonen. Tekstene varierer i lengde fra en side med noen få linjer til saddharma­smṛtyupasthāna (Toh. 287) som består av 2 164 sider i Dergé Kangyur.[50]

Mange av disse verkene sirkulerte i Tibet under århundrene av evolusjonen og etableringen av de ulike versjonene av Kangyur. Det eksisterte forskjellige samlinger av sūtraer kalt mdo mang (མདོ་མང), og noen av dem har overlevd.[50]

Mahāyāna og śrāvakayāna[rediger | rediger kilde]

Tekstene Toh. 94–286 og 359a er mahāyānasūtraer (ཐེག་​ཆེན།, theg chen/), mens tekstene Toh. 287–359 (ཐེག་​དམན་​གྱི་​མདོ་​མང་།, theg dman gyi mdo mang /) kategoriseres som tilhørende śrāvakayāna eller såkalt hīnayāna (de tidlige buddhistiske skolene).[50]

Bønneflagg i Sikkim med buddhistiske tekster.

Denne kategoriseringen er å finne i bka' 'gyur dkar chag (བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་), katalogen til Dergé Kangyur (Toh. 4568). Ikke alle utgaver av Kangyur, så vel som alle kommentatorer, er enige i hvilke tekster som skal plasseres i disse to grupper. Situ Panchen (1700–1774), den 8. Tai Situpa Rinpoche som redigerte Dergé Kangyur i kongedømmet Derge mellom 1729 og 1733, merket seg at sūtraer om Buddha's «tredje dreining av dharmas hjul» (mahāyāna) dominerer den første gruppen. Han mente at kategoriseringen ikke alltid var riktig, men respekterte bare ordningen av tekster i den forutgående Tshalpatradisjonen av Kangyur.[50]

Katalogen denkarma (Toh. 4364), som ble satt sammen fra 812 e.Kr. til 830 e.Kr, såvel som katalogen pangthangma (འཕང་ཐང་མ), som er av en litt yngre dato, grupperer også tekstene etter mahāyāna og śrāvakayāna, men plasserer dem etter størrelse (de største først). I Dergé Kangyur og i mange andre avarter av Kangyur, har de lengste tekstene også en tendens til å plasseres før de kortere, men dette er ikke konsekvent.[50]

Om innholdet[rediger | rediger kilde]

Blant kjente store sūtra'er er bhadrakalpika (Toh 94), som opplister navnene, edene og andre detaljer om de 1000 buddhaer i vår nåværende tidsalder. Lalitavistara (Toh 95) forteller om Buddhas fødsel, ungdom, oppvåkning og første undervisning. Det finnes to versjoner av laṅkāvatāra (Toh 107 og 108), som er oversatt fra henholdsvis sanskrit og kinesisk. Videre har vi karuṇāpuṇḍarīka (Toh 112) og saddharmapuṇḍarīka (Toh 113); den sistnevnte har hatt stor innflytelse i Kina og Japan. Nevnes bør også samādhirāja (Toh 127).[50]

Seksjonen inneholder også sūtraen om fremvisningen av det rene land av Sukhāvatī (Toh. 115) eller «den korte sūtraen om det rene land». Den opptar bare litt over 8 sider i Dergé Kangyur; «den lange sūtraen om det rene land» (Toh. 49) befinner seg i seksjonen Ratnakūṭa og opptar 65.5 sider. Disse tekstene har hatt stor innflytelse i Kina og Japan.[53]

Kāraṇḍavyūhasūtraen (Toh. 116) er kilden til mantraet Oṃ maṇi padme hūṃ

Kāraṇḍavyūhasūtraen (Toh. 116) eller «fremvisning av kurven» opptar litt under 96 sider. Denne teksten har vært sentral i tibetansk buddhisme og mongolsk buddhisme (som i hovedsak er preget av gelugpa og kagyu) og er kilden til mantraet Oṃ maṇi padme hūṃ («O, juvelen i lotusen, jeg hilser deg») som messes jevnlig i Tibet og Mongolia. På sanskrit (devanāgarī) skrives dette mantraet ॐ मणि पद्मे हूँ; på tibetansk skrives det ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ og med det mongolske alfabetet skrives det ᢀᠣᠸᠠ
ᠮᠠᢏᢈ
ᢒᠠᢑᠮᠧ
ᢀᡙᠦ
(Om mani badmei khum). I Tibet og Mongolia betraktes dette mantraet som essensen av Buddhas lære, og forekommer ofte på bønneflagg. Mantraet er også brukt i kinesisk taoisme.[54]

Ovennevnte tekst illustrerer problemet med kategorisering, som ble nevnt av Situ Panchen (se forrige avsnitt). Det er en tantrisk tekst og ingen mahāyānasūtra, og hører snarere hjemme i Tantra-avdelingen (རྒྱུད།, rgyud) av Dergè Kangyur.[54]

I kinesisk og japansk buddhisme regnes den som en tantrisk tekst. Den ble oversatt til kinesisk av Tiānxīzāi (天息災) i året 983 e.Kr. i 4 bokruller under tittelen Fó shuō dàchéng zhuāngyán bǎo wáng jīng (佛說大乘莊嚴寶王經). I Taishō shinshū daizōkyō befinner den seg i bind 20 som tekst nr 1050 i seksjonen Mìjiàobù (密教部), som består av tantraer, rituelle manualer og dhāraṇīer. Dens betydning i Kina og Japan har vært marginal, men kategoriseringen som en tantrisk tekst er riktig.[55][56]

To versjoner av mahāparinirvāṇasūtraen (Toh 119 og 120) er oversatt i en tidlig periode fra kinesisk og sanskrit. Den sistnevnte er bare en fjerdedel i lengde av den første, men representerer de deler av sūtraen som også er bevart på sanskrit. Kanskje representerer den en tidligere kjerneversjon. Et fragment (Toh 121) av en senere oversettelse ble foretatt av Kamalagupta og Rinchen Zangpo. Narthang, Lhasa, Stokpalassets og Shelkar Kangyur plasserer mahāparinirvāṇasūtraen i sin egen, separate, seksjon.[50]

Sūtraen om den store frigjøring (ཐར་པ་ཆེན་པོའི་མདོ, thar pa chen po’i mdo). Tibetansk skrift på svart papir med blekk som inneholder gull, sølv, kobber, koraller, lazuritt, malakitt og perlemor.

Śūraṅgamasamādhisūtraen (Toh. 132) fokuserer på den transcendentale naturen, de overnaturlige kreftene og de transformative bragder som tildeles utøveren av den meditasjon som kalles śūraṅgamasamādhi (samādhi av heroisk progresjon).[50]

Sūtraer som er en del av mahāsannipāta, og som er anerkjent som en distinkt gruppe i kinesisk buddhisme, er Toh 138, 147, 148, 152, 169, 175, 230 og 257.[50]

Saddharmasmṛtyupasthāna (Toh 287) og karmaśataka (Toh 340) er de lengste śrāvakayānasūtraene. Det sistnevnte er en gruppe avadānaer og fortellende tekster som illustrerer virkningene av karma fra et liv til et annet. Mahāsūtraene (Toh. 288–294) ble bragt til Tibet som en del av overføringen av vinaya; de behandles ofte separat fra de andre śrāvakayāna-sūtraene. De er trolig hentet fra āgamaene til mūlasarvāstivāda. En oversikt over alle śrāvakayānasūtraene (Toh. 287–359) er gitt i en egen artikkel.[50]

18 sūtraer er oversatt fra kinesisk: Toh 108, 119, 122, 123, 128, 135, 199, 216, 237, 239, 242, 248, 256, 264, 341, 351, 353 og 359a.[50]

Alternative oversettelser[rediger | rediger kilde]

14 av sūtraene er også bevart i andre oversettelser. 13 av dem finnes i seksjonene Kriyātantra (བྱ་བའི་རྒྱུད། · bya ba'i rgyud/), kompendium av dhāraṇīer (གཟུངས་འདུས། · gzungs 'dus/) og praṇidhāna (བསྔོ་སྨོན། · bsngo smon/), som er andre seksjoner av Kangyur. Den 14. sūtraen finnes i en alternativ oversettelse i seksjonen Cittamātra (སེམས་ཙམ། · sems tsam/) i Tengyur:[50]

På innsiden av et tibetansk kloster i prefekturet Ngawa, som ligger delvis i den østtibetanske kulturregionen Amdo, dels i den kinesiske provinsen Sichuan og dels i regionen Gyarong som tilhører den tradisjonelle tibetanske regionen Kham.
En tantrisk sādhanā (chöd) i stupaen Boudhanath i Kathmandu i Nepal. Den viser bruken av trommen damaru, en håndbjelle og lårbeinfløyten kangling.
Tekst nr Andre oversettelse
Toh. 114 Toh. 527, Kriyātantra
Toh. 140 Toh. 525, Kriyātantra
Toh. 914, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 141 Toh. 526, Kriyātantra
Toh. 916, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 143 Toh. 611, Kriyātantra
Toh. 918, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 145 Toh. 847, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 193 Toh. 793, Kriyātantra
Toh. 212 Toh. 520, Kriyātantra
Toh. 980, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 234 Toh. 658, Kriyātantra
Toh. 1064, praṇidhāna
Toh. 235 Toh. 657, Kriyātantra
Toh. 1063, praṇidhāna
Toh. 270 Toh. 512, Kriyātantra
Toh. 852, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 273 Toh. 511, Kriyātantra
Toh. 853, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 312 Toh. 628, Kriyātantra
Toh. 1093, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 313 Toh. 617, Kriyātantra
Toh. 974, kompendium av dhāraṇīer
Toh. 326 Toh. 4099, Cittamātra

Engelske oversettelser[rediger | rediger kilde]

Padmakara Translation Group har påtatt seg arbeidet med å oversette alle 267 tekstene til engelsk. Oversettelsene er basert primært på Dergè Kangyur, men tar også hensyn til varianter og alternative oversettelser i andre utgaver av Kangyur.[50]

Så langt er 164 tekster publisert. Den første teksten ble publisert 23. september 2011, og den 164. teksten ble publisert 8. mai 2024. Pr 8. mai 2024 er 100 tekster under oversettelse, mens 3 ennå ikke er påbegynt.[50]

Liste over mahāyānasūtraene[rediger | rediger kilde]

Nedenfor vises mahāyānasūtraene i Dergè Kangyur (D.95–D.286 og D.361) med antall bampos og sidetall. Vi har også brukt nummereringen (merket «Tōh.») i katalogen over tibetanske buddhistiske skrifter fra universitetet i Tōhoku som ble publisert i august 1934 av Hukuju Ui og Yensho Kanakura.[57][50]

Toh. Tittel Bampos Sider Bind/Folio
Toh. 94
D.95
Den edle mahāyānasūtraen om den gode tidsalder
འཕགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa bskal pa bzang po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryabhadrakalpika­nāmamahāyāna­sūtra [58]
26[59] 677.142[59] Bind 45 (ཀ, ka), folio 1.b1–340.a5 [58]
Toh. 95
D.96
Den edle mahāyānasūtraen om skuespillet i sin helhet
འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa rgya cher rol pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryalalitavistara­nāmamahā­yāna­sūtra [60]
31[61] 431[61] Bind 46 (ཁ, kha), folio 1.b1–216.b7 [60]
Toh. 96
D.97
Den edle mahāyānasūtraen om det mirakuløse skuespillet til Mañjuśrī
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa ’jam dpal rnam par rol pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryamañjuśrī­vikrīḍita­nāmamahāyāna­sūtra [62]
2 [63] 50 [63] Bind 46 (ཁ, kha), folio 217.a1–241.b7 [62]
Toh. 97
D.98
Den edle mahāyānasūtraen kapittel fra det mirakuløse skuespillet til Mañjuśrī
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Āryamañjuśrī­vikurvāṇaparivarta­nāmamahā­yāna­sūtra [64]
1 [65] 32 [65] Bind 46 (ཁ, kha), folio 242.a1–257.b7 [64]
Toh. 98
D.99
Den edle mahāyānasūtraen som underviser i rekken av Buddhaland
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་སེམས་ཅན་ལ་གཟིགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyi rlabs sems can la gzigs shing sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa kun tu ston pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Sarvatathāgatādhiṣṭhāna­sattvāvalokena buddhakṣetranirdeśanavyūhamahāyānasūtra
1 [66] 40.429 [66] Bind 46 (ཁ, kha), folio 258.a1-278.a4
Toh.99
D.100
Den edle mahāyānasūtraen om den kostbare undervisning om den velsignede Ene's omfattende visdom som fører til uendelig sikkerhet
འཕགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་ཡས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa bcom ldan ’das kyi ye shes rgyas pa’i mdo sde rin po che mtha’ yas pa mthar phyin pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­niṣṭhā­gatabhagavajjñānavaipulya­sūtra­ratnānanta­nāmamahāyāna­sūtra [67]
25 [68] 548.571 [68] Bind 47 (ག, ga), folio 1.b1-276.a1 [67]
Toh. 100
D.101
Den edle mahāyānasūtraen om ornamentet av oppmerksomhetens lys som entrer domenet til alle buddhaer
འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa sangs rgyas thams cad kyi yul la ’jug pa’i ye shes snang ba’i rgyan zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra­nāmamahā­yāna­sūtra [69]
3 [70] 58.857 [70] Bind 47 (ག, ga), folio 276.a.1–305.a.7 [69]
Toh. 101
D.102
Den edle mahāyānasūtraen om å opprettholde dydens røtter
འཕགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa dge ba’i rtsa ba yongs su ’dzin pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryakuśalamūla­samparigraha­nāmamahāyāna­sūtra [71]
14 [72] 450.571 [72] Bind 48 (ང, nga), folio 1b.1–227a.1 [71]
Toh. 102
D.103
Den edle dharma-avhandlingen kalt den kondenserte sūtra, en avhandling om dharma
ཟུང་གི་མདོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།
zung gi mdo'i chos kyi rnam grangs/
Āryasaṃghāṭasūtradharmaparyāya
4 [73] 94 [73] Bind 48 (ང, nga), folio 228a.1-275a.1
Toh. 103
D.104
Den edle dharma-avhandlingen kalt undervisningen av barnet «ufattelig utstråling»
འཕགས་པ་ཁྱེའུ་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།
’phags pa khye’u snang ba bsam gyis mi khyab pas bstan pa zhes bya ba’i chos kyi rnam grangs
Āryācintyaprabhāsa­nirdeśa­nāmadharmaparyāya [74]
1 [75] 21.429 [75] Bind 48 (ང, nga), folio 275a.1-285b.4 [74]
Toh. 104/
D.105
Den edle dharma-avhandlingen kalt eksponeringen av kvalitetene i Tathagathas buddhaland
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།
’phags pa de bzhin gshegs pa rnams kyi sangs rgyas kyi zhing gi yon tan brjod pa’i chos kyi rnam grangs
Ārya­tathāgatānām buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāya [76]
1 [77] 2.429 [77] Bind 48 (ང, nga), folio 285b.4-286b.7 [76]
Toh. 105/
D.106
Den edle mahāyānasūtraen om de åtte maṇḍalaer
འཕགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa dkyil 'khor brgyad ces bya ba'i chos kyi rnam grangs theg pa chen po'i mdo
Āryamaṇḍalāṣṭakanāmamahāyānasūtra
1 [78] 3 [78] Bind 48 (ང, nga), folio 286b.7-288a.7
Toh. 106/
D.107
Den edle mahāyānasūtraen kalt avsløringen av intensjonen
འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa dgongs pa nges par ’grel pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryasaṃdhinirmocana­nāmamahāyānasūtra [79]
10 [80] 108.571 [80] Bind 49 (ཅ, ca), folio 1b.1-56a.1 [79]
Toh. 107/
D.108
Den edle mahāyānasūtraen om reisen til Lanka
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa lang kar gshegs pa'i theg pa chen po'i mdo
Āryalaṅkāvatāramahāyānasūtra
7 [81] 272 [81] Bind 49 (ཅ, ca), folio 56a.1-192a.1
Toh. 108/
D.109
Kvintessensen av talen til alle buddhaer, et kapittel fra reisen til Lanka
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ
'phags pa lang kar gshegs pa rin po che'i mdo las sangs rgyas thams cad kyi gsung gi snying po zhes bya ba'i le'u
8 [82] 186 [82] Bind 49 (ཅ, ca), folio 192a.1-285a.1
Toh. 109/
D.110
Den edle mahāyānasūtraen om fjellet Gayāśīrṣa
འཕགས་པ་ག་ཡཱ་མགོའི་རི་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa ga yA mgo'i ri zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryagayāśīrṣanāmamahāyānasūtra [83]
1 [84] 14.857 [84] Bind 49 (ཅ, ca), folio 285a.1-292a.7
Toh. 110/
D.111
Den edle mahāyānasūtraen om den tette matrise
འཕགས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa rgyan stug po bkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryaghanavyūhanāmamahāyānasūtra
8 [85] 108.571 [85] Bind 50 (ཆ, cha), folio 1b.1-56a.1
Toh. 111/
D.112
Den edle mahāyānasūtraen om den hvite lotus av stor medlidenhet
འཕགས་པ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa snying rje chen po'i pad+ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryamahākaruṇā­puṇḍarīka­nāmamahāyānasūtra
13 [86] 146 [86] Bind 50 (ཆ, cha), folio 56a.1-129a.1
Toh. 112
D.113
Den edle mahāyānasūtraen om den hvite lotus av medlidenhet
འཕགས་པ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa snying rje chen po'i pad+ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryamahākaruṇā­puṇḍarīka­nāmamahāyānasūtra [87]
5 [88] 336.857 [88] Bind 50 (ཆ, cha), folio 129a.1-297a.7
Toh. 113
D.114
Den edle mahāyānasūtraen om den hvite lotusblomstens gode dharma
དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
dam pa’i chos pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Saddharmapuṇḍarīka­nāmamahāyāna­sūtra [89]
27 [90] 358.571 [90] Bind 51 (ཇ, ja), folio 1b.1-181a.1 [89]
Toh. 114 (Toh. 527)/
D.115
Den edle mahāyānasūtraen om kongen over alle dharmakvalitetenes matrise
འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
’phags pa chos thams cad kyi yon tan bkod pa’i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­sarvadharmaguṇavyūharāja­nāmamahāyāna­sūtra [91]
1 [92] 29.429 [92] Bind 51 (ཇ, ja), folio 181a.1-195b.4 [91]
Toh. 115/
D.116
Den edle mahāyānasūtraen om fremvisningen av det rene land av Sukhāvatī
[den korte sūtraen om det rene land]
འཕགས་པ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa bde ba can gyi bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­sukhāvatī­vyūha­nāmamahā­yāna­sūtra [53]
1 [93] 8.857 [93] Bind 51 (ཇ, ja), folio 195b.4-200a.3 [53]
Toh. 116/
D. 117
Den edle mahāyānasūtraen om fremvisning av kurven
འཕགས་པ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa za ma tog bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryakāraṇḍavyūha­nāmamahāyāna­sūtra [54]
1 [94] 95.714 [94] Bind 51 (ཇ, ja), folio 200a.3-247b.7 [54]
Toh. 117/
D. 118
Den edle mahāyānasūtraen om kurven med de [tre] juveler
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa dkon mchog gi za ma tog ces bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryaratnakāraṇḍanāmamahāyānasūtra
4 [95] 85 [95] Bind 51 (ཇ, ja), folio 248a.1-290b.1
Toh. 118/
D. 119
Den edle mahāyānasūtraen om uendelige juveler
འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa rin po che’i mtha’ zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryaratnakoṭināmamahāyānasūtra [96]
1 [97] 15.857 [97] Bind 51 (ཇ, ja), folio 290b.1-298a.7 [96]
Toh. 119/
D. 120
Den store sūtraen om det store parinirvāṇa
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Mahāparinirvāṇamahāsūtra
56 [98] 1358.856 [98] Bind 52 (ཉ, nya), folio 1b.1-343a.6
Bind 53 (ཏ, ta), folio 1b.1-339a.7
Toh. 120/
D. 121
Den edle mahāyānasūtraen om det store parinirvāṇa [kortere utgave]
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po theg pa chen po'i mdo
Āryamahāparinirvāṇamahāyānasūtra
13 [99] 300 Bind 54 (ཐ, tha), folio 1b.1-151a.4
Toh. 121/
D. 122
Sūtraen om det store parinirvāṇa [fragment]
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Āryamahāparinirvāṇasūtra
1 [100] 4 Bind 54 (ཐ, tha), folio 151a.4-152b.7
Toh. 122/
D. 123
Den edle mahāyānasūtraen om visdom i dødsøyeblikket
འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
’phags pa ’da’ ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryātyayajñāna­nāmamahā­yāna­sūtra [101]
1 [102] 2 Bind 54 (ཐ, tha), folio 153a.1-153b.1 [101]
Toh. 123/
D. 124
Dharmas ord kalt «Buddhaenes skattkammer»
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་ཡིག་
sangs rgyas kyi mdzod kyi chos yig
[oversatt fra kinesisk]
[103] 119 Bind 54 (ཐ, tha), folio 153b.1-212b.7
Toh. 124/
D. 125
Den edle mahāyānasūtraen kalt juvelgruven
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa dkon mchog ’byung gnas zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­ratnākara­nāmamahāyāna­sūtra [104]
[105] 160 Bind 54 (ཐ, tha), folio 213a.1-292b.7
Toh. 125/
D. 126
Den edle mahāyānasūtraen kalt gullsūtraen
འཕགས་པ་གསེར་གྱི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa gser gyi mdo zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­suvarṇa­sūtra­nāmamahāyāna­sūtra [106]
1 [107] 1 Bind 54 (ཐ, tha), folio 293a.1-293a.7 [106]
Toh. 126/
D. 127
Den edle mahāyānasūtraen kalt «liksom gulstøv»
འཕགས་པ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa gser gyi bye ma lta bu zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryasuvarṇavālukopama­nāmamahāyānasūtra [108]
1 [109] 7 Bind 54 (ཐ, tha), folio 293a.7-296a.7
Toh. 127/
D. 128
Den edle mahāyānasūtraen kalt kongen av alle former for samādhi
འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་སྤྲོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa ting nge ’dzin gyi rgyal po zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­sarvadharma­svabhāva­samatāvipañcita­samādhi­rāja­nāmamahā­yāna­sūtra [110]
38 [111] 339 [111] Bind 55 (ད, da), folio 1b.1-170b.7 [110]
Toh. 128/
D. 129
Den edle mahāyānasūtraen kalt den illuminerende tilsynekomsten til alle ting, distinkte men uten å forlate deres essensielle natur, tomheten
འཕགས་པ་ཆོས་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་བར་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བའི་མདོ
'phags pa chos nyid rang gi ngo bo stong pa nyid las mi g.yo bar tha dad pa thams cad la snang ba'i mdo
Āryadharmatāsvabhāva­śūnyatācalapratisarvāloka­sūtra
1 [112] 7.429 [112] Bind 55 (ད, da), folio 171a.1-174b.4
Toh. 129/
D. 130
Den edle mahāyānasūtraen kalt samādhi av den mirakuløse konstatering av fred
འཕགས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa rab tu zhi ba rnam par nges pa’i cho ’phrul gyi ting nge ’dzin zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryamāyopama­samadhi­nāmamahā­yāna­sūtra [113]
3 [114] 71.857 [114] Bind 55 (ད, da), folio 174b.4-210b.3 [113]
Toh. 130/
D. 131
Den edle mahāyānasūtraen kalt den illusoriske samādhi
འཕགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa sgyu ma lta bu’i ting nge ’dzin ces bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryapraśāntaviniścayaprātihārya­nāma­samādhimahāyānasūtra [115]
1 [116] 40.143 [116] Bind 55 (ད, da), folio 210b.3-230b.4 [115]
Toh. 131/
D. 132
Den edle mahāyānasūtraen kalt samādhi av Tathāgata's visdomssegl
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
’phags pa de bzhin gshegs pa’i ye shes kyi phyag rgya’i ting nge ’dzin ces bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­tathāgatajñānamudrā­samādhi­nāmamahā­yāna­sūtra [117]
2 [118] 46.143 [118] Bind 55 (ད, da), folio 230b.4-253b.5 [117]
Toh. 132/
D. 133
Den edle mahāyānasūtraen kalt samādhi av tapper fremgang
འཕགས་པ་དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin ces bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryaśūraṅgamasamādhi­nāmamahāyānasūtra
5 [119] 126.143 [119] Bind 55 (ད, da), folio 253b.5-316a.6
Toh. 133/
D. 134
Den edle mahāyānasūtraen kalt samādhi i hvilket alle nåværende Buddhaer står foran en
འཕགས་པ་ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa da ltar gyi sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa'i ting nge 'dzin ces bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryapratyutpannabuddha­saṃmukhāvasthitasamādhi­nāmamahāyānasūtra
[120] 139 Bind 56 (ན, na), folio 1b.1-70b.2
Toh. 134/
D. 135
Den edle mahāyānasūtraen kalt ­samādhi som innkapsler alle meritter
འཕགས་པ་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
’phags pa bsod nams thams cad bsdus pa’i ting nge ’dzin ces bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­sarvapuṇya­samuccaya­samādhi­nāmamahā­yāna­sūtra [121]
[122] 103 Bind 56 (ན, na), folio 70b.2-121b.7 [121]
Toh. 135/
D. 136
Dharmaordene om vajrasamādhi
རྡོ་རྗེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡི་གེ་
rdo rje ting nge 'dzin gyi chos kyi yi ge
[oversatt fra kinesisk]
[123] 46 Bind 56 (ན, na), folio 122a.1-144b.2
Toh. 136/
D. 137
Den edle mahāyānasūtraen kalt samādhi til de fire ungdommer
འཕགས་པ་ཁྱེའུ་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa khye'u bzhi'i ting nge 'dzin ces bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryacaturdārakasamādhi­nāmamahāyānasūtra
[124] 70 Bind 56 (ན, na), folio 144b.2-179a.4
Toh. 137/
D. 138
Den edle høyeste samādhi
འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་དམ་པ
'phags pa ting nge 'dzin mchog dam pa
Āryasamādhyagrottama
[125] 18 Bind 56 (ན, na), folio 179a.5-187b.2
Toh. 138/
D. 139
Den edle mahāyānasūtraen kalt «ratnaketu dhāraṇī» fra mahāsaṃnipāta
འཕགས་པ་འདུས་པ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏོག་གི་གཟུངས་ཤེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
’phags pa ’dus pa chen po rin po che tog gi gzungs shes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryamahā­sannipāta­ratnaketudhāraṇī­nāmamahāyāna­sūtra
[tekst nr 6 i mahāsaṃnipāta] [126]
[127] 181 Bind 56 (ན, na), folio 187b.3-277b.7 [126]
Toh. 139/
D. 140
Den edle mahāyānasūtraen kalt vajrakvintessensen
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa rdo rje snying po’i gzungs zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryavajramaṇḍa­nāmadhāraṇī­mahāyāna­sūtra [128]
[129] 24 Bind 56 (ན, na), folio 278a.1-289b.4 [128]
Toh. 140
(Toh. 525)
(Toh. 914)/
D. 141
Den edle dhāraṇī for å oppnå den bunnløse port
ཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
phags pa sgo mtha' yas pas sgrub pa zhes bya ba'i gzungs
Āryānantamukhasādhākanāmadhāraṇī
[130] 20 Bind 56 (ན, na), folio 289b.4-299a.5
Toh. 141
(Toh. 526)
(Toh. 916)/
D. 142
Den edle dhāraṇī om de seks porter
འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
’phags pa sgo drug pa zhes bya ba’i gzungs
Ārya­ṣaṇmukhīnāmadhāraṇī [131]
[132] 3 Bind 56 (ན, na), folio 299a.5-300a.4 [131]
Toh. 142
D. 143
Den edle dhāraṇī om å entre ikke-konseptualitet
འཕགས་པ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
’phags pa rnam par mi rtog par ’jug pa zhes bya ba’i gzungs
Āryāvikalpapraveśanāmadhāraṇī [133]
1 [134] 10 [134] Bind 57 (པ, pa), folio 1b.1-6b.1 [133]
Toh. 143
(Toh. 611)
(Toh. 918)/
D. 144
Dhāraṇī i to stanzer
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས།
tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs/
Gāthādvayadhāraṇī
1 [135] 0.714 [135] Bind 57 (པ, pa), folio 6b.1-6b.6 [133]
Toh. 144
D. 145
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt kultivering av tillit til mahāyāna
འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་སྒོམ་པ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa theg pa chen po la dad pa rab tu sgom pa ces bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryamahā­yānaprasādaprabhāvana­nāmamahāyāna­sūtra [136]
1 [137] 54.714 [137] Bind 57 (པ, pa), folio 6b.6-34a.3 [136]
Toh. 145
(Toh. 847)
D. 146
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt juvelfakkelen
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa dkon mchog ta la la’i gzungs zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryaratnolkānāmadhāraṇīmahāyānasūtra [138]
5 [139] 95.857 [139] Bind 57 (པ, pa), folio 34a.4-82a.3 [138]
Toh. 146
D. 147
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt sūtraen som lærer om miraklene i domenet av kyndige midler som bodhisattvaene har til sin disposisjon
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐབས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa byang chub sems dpa'i spyod yul thabs kyi yul la rnam par 'phrul pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryabodhisattva­gocaropāyaviṣayavikurvita­nirdeśanāmamahāyānasūtra
9 [140] 119.714 [140] Bind 57 (པ, pa), folio 82a.3-141b.7
Toh. 147
D. 148
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt undervisning om den store medlidenheten til Tathāgata
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
’phags pa de bzhin gshegs pa’i snying rje chen po nges par bstan pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­tathāgata­mahākaruṇā­nirdeśanāma­mahāyāna­sūtra
[tekst nr 2 i mahāsaṃnipāta] [141]
8 [142] 202 [142] Bind 57 (པ, pa), folio 142a.1-242b.7 [141]
Toh. 148
D. 149
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt sūtraen om spørsmålene til Gaganagañja
འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa nam mkha' mdzod kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Āryagaganagañja­paripṛcchā­nāmamahāyānasūtra
[tekst nr 8 i mahāsaṃnipāta]
8 [143] 175 [143] Bind 57 (པ, pa), folio 243a.1-330a.7
Toh. 149
D. 150
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt Maitreyas spørsmål
འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa byams pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­maitreya­paripṛcchā­nāma­mahā­yāna­sūtra [144]
1 [145] 1.143 [145] Bind 57 (པ, pa), folio 330b.1-331a.2 [144]
Toh. 150
D. 151
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt Avalokiteśvara's undersøkelse av de syv kvaliteter
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས་པ་ཆོས་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis zhus pa chos bdun pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryāvalokiteśvara­paripṛcchā­sapta­dharmaka­nāma­mahā­yāna­sūtra [146]
1 [147] 1.429 [147] Bind 57 (པ, pa), folio 331a.2-331b.5 [146]
Toh. 151
D. 152
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt spørsmålene til Pratibhānamati
འཕགས་པ་སྤོབས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa spobs pa’i blo gros kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Āryapratibhānamatiparipṛcchānāmamahāyānasūtra [148]
1 [149] 24.857 [149] Bind 57 (པ, pa), folio 331b.5-344a.4 [148]
Toh. 152
D. 153
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt spørsmålene til Sāgaramati
འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa blo gros rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­sāgaramati­paripṛcchā­nāma­mahā­yāna­sūtra
[tekst nr 4 i mahāsaṃnipāta] [150]
[151] 229 [151] Bind 58 (ཕ, pha), folio 1b.1-115b.7 [150]
Toh. 153
D. 154
Den edle mahāyāna­sūtraen kalt spørsmålet til Nāgakongen Sāgara
འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
’phags pa klu’i rgyal po rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo
Ārya­sāgara­nāga­rāja­paripṛcchānāma­mahāyāna­sūtra
[152] 165[152] Bind 58 (ཕ, pha), folio 116a.1-198a.3

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Skilton, Andrew T (1999). «Dating the Samādhirāja Sūtra». Journal of Indian Philosophy. 27 (6): 635. 
 2. ^ a b c Ruegg, David Seyfort, ''The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India,'' Otto Harrassowitz Verlag, 1981, p. 7.
 3. ^ Lopez, Donald S. Jr. The Lotus Sūtra: A Biography, pp. 25-26. Princeton University Press.
 4. ^ Bajracharya 1993
 5. ^ Veidlinger 2019
 6. ^ DSBC 2022
 7. ^ a b c Taisho
 8. ^ Nanjio 1883
 9. ^ Bingenheimer 2001
 10. ^ Fodian 2017
 11. ^ BTO 2022
 12. ^ CTTB 2022
 13. ^ T14N0425 賢劫經
 14. ^ Tripikata Koreana 387
 15. ^ T14N0426 佛説千佛因縁經
 16. ^ Tripikata Koreana 452
 17. ^ T14N0427 佛説八吉祥神呪經
 18. ^ T14N0428 佛説八陽神呪經
 19. ^ T14N0429 佛説八部佛名經
 20. ^ Tripikata Koreana 493
 21. ^ T14N0430 八吉祥經
 22. ^ T14N0431 八佛名號經
 23. ^ Tripikata Koreana 282
 24. ^ T14N0432 佛説十吉祥經
 25. ^ T14N0433 佛説寶網經
 26. ^ Tripikata Koreana 354
 27. ^ T14N0434 佛説稱揚諸佛功悳經
 28. ^ Muller 2009 稱揚諸佛功德經
 29. ^ T14N0435 佛説滅十方冥經
 30. ^ Tripikata Koreana 464
 31. ^ T14N0436 受持七佛名號所生功悳經
 32. ^ Muller 2001 受持七佛名號所生功德經
 33. ^ T14N0437 大乘寶月童子問法經
 34. ^ Tripikata Koreana 1145
 35. ^ T14N0438 佛説大乘大方廣佛冠經
 36. ^ Tripikata Koreana 1479
 37. ^ T14N0439 佛説諸佛經
 38. ^ Muller2013 諸佛經
 39. ^ T14N0440 佛説佛名經
 40. ^ Muller 2009 佛名經
 41. ^ T14N0441 佛説佛名經
 42. ^ CBCAD 2022
 43. ^ T14N0442 十方千五百佛名經
 44. ^ T14N0443 五千五百佛名神呪除障滅罪經
 45. ^ T14N0444 佛説百佛名經
 46. ^ a b sher phyin
 47. ^ a b gsar 'gyur
 48. ^ a b pal chen
 49. ^ a b dkon brtegs
 50. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s mdo sde
 51. ^ BCRD 2013
 52. ^ Stanley 2010
 53. ^ a b c Padmakara 115
 54. ^ a b c d Padmakara 116
 55. ^ Tripikata Koreana 1088
 56. ^ 大乘莊嚴寶王經 Kāraṇḍavyūha
 57. ^ Ui 1934
 58. ^ a b Padmakara 94
 59. ^ a b THL 95
 60. ^ a b Padmakara 95
 61. ^ a b THL 96
 62. ^ a b Padmakara 96
 63. ^ a b THL 97
 64. ^ a b Padmakara 97
 65. ^ a b THL 98
 66. ^ a b THL 99
 67. ^ a b Padmakara 99
 68. ^ a b THL 100
 69. ^ a b Padmakara 100
 70. ^ a b THL 101
 71. ^ a b Padmakara 101
 72. ^ a b THL 102
 73. ^ a b THL 103
 74. ^ a b Padmakara 103
 75. ^ a b THL 104
 76. ^ a b Padmakara 104
 77. ^ a b THL 105
 78. ^ a b THL 106
 79. ^ a b Padmakara 106
 80. ^ a b THL 107
 81. ^ a b THL 108
 82. ^ a b THL 109
 83. ^ Padmakara 109
 84. ^ a b THL 110
 85. ^ a b THL 111
 86. ^ a b THL 112
 87. ^ Padmakara 112
 88. ^ a b THL 113
 89. ^ a b Padmakara 113
 90. ^ a b THL 114
 91. ^ a b Padmakara 114
 92. ^ a b THL 115
 93. ^ a b THL 116
 94. ^ a b THL 117
 95. ^ a b THL 118
 96. ^ a b Padmakara 118
 97. ^ a b THL 119
 98. ^ a b THL 120
 99. ^ THL 121
 100. ^ THL 122
 101. ^ a b Padmakara 122
 102. ^ THL 123
 103. ^ THL 124
 104. ^ Padmakara 124
 105. ^ THL 125
 106. ^ a b Padmakara 125
 107. ^ THL 126
 108. ^ Padmakara 126
 109. ^ THL 127
 110. ^ a b Padmakara 127
 111. ^ a b THL 128
 112. ^ a b THL 129
 113. ^ a b Padmakara 129
 114. ^ a b THL 130
 115. ^ a b Padmakara 130
 116. ^ a b THL 131
 117. ^ a b Padmakara 131
 118. ^ a b THL 132
 119. ^ a b THL 133
 120. ^ THL 134
 121. ^ a b Padmakara 134
 122. ^ THL 135
 123. ^ THL 136
 124. ^ THL 137
 125. ^ THL 138
 126. ^ a b Padmakara 138
 127. ^ THL 139
 128. ^ a b Padmakara 139
 129. ^ THL 140
 130. ^ THL 141
 131. ^ a b Padmakara 141
 132. ^ THL 142
 133. ^ a b c Padmakara 142
 134. ^ a b THL 143
 135. ^ a b THL 144
 136. ^ a b Padmakara 144
 137. ^ a b THL 145
 138. ^ a b Padmakara 145
 139. ^ a b THL 146
 140. ^ a b THL 147
 141. ^ a b Padmakara 147
 142. ^ a b THL 148
 143. ^ a b THL 149
 144. ^ a b Padmakara 149
 145. ^ a b THL 150
 146. ^ a b Padmakara 150
 147. ^ a b THL 151
 148. ^ a b Padmakara 151
 149. ^ a b THL 152
 150. ^ a b Padmakara 152
 151. ^ a b THL 153
 152. ^ a b THL 154

Kilder[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata