Hopp til innhold

LULUCF

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Utslipp av drivhusgasser pr. innbygger - LULUCF inkludert (2000).
Utslipp av drivhusgasser pr. innbygger - LULUCF ikke inkludert (2000).

LULUCF er en forkortelse for Land use, land-use change and forestry (arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk). Uttrykket brukes i internasjonale klimaforhandlinger om karbonbinding og frigivelse av karbon til atmosfæren som følge av menneskeskapte endringer i vegetasjonsdekket.

Klimavirkninger av LULUCF[rediger | rediger kilde]

Endringer i arealbruk og vegetasjonsdekke er en betydelig kilde til CO2-utslipp, og spiller dermed en avgjørende rolle i global oppvarming. IPCC anslår at arealbruksendringer (avskoging og oppdyrking) gir et netto bidrag på 1,6 ± 0,8 milliarder tonn C årlig til atmosfæren. Til sammenlikning bidrar fossile brensler og sementproduksjon med 6,3 ± 0,6 milliarder tonn C årlig.

IPCC anslår også at fra 1850 til 1998 er omkring 136 milliarder tonn C tilført atmosfæren som følge av arealbruksendringer, mot 270 milliarder tonn fra fossile kilder og sementproduksjon.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]