Snorrefeltet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Snorrefeltet ble oppdaget i 1979 av Saga Petroleum og produksjonen startet i 1992. Feltet ligger øst for Statfjordfeltet og reservoaret ligger under 350 meters havdyp. Feltet omfatter blokkene 34/4 og 34/7.

Installasjoner for produksjon og transport av olje og gass[rediger | rediger kilde]

Plattformen Snorre A er bygd ut med eget prosessanlegg som også tar imot produksjon fra Vigdisfeltet.

Den sørlige delen av feltet er bygget ut med en strekkstagsplattform i stål og et undervanns produksjonsanlegg. Den nordlige delen (Snorre B) er bygd ut med en halvt nedsenkbar bore- og produksjonsplattform, som kom i produksjonen i juni 2001.

Olje og gass fra Snorrefeltet transporteres i rør til Gullfaksfeltet for lagring og utskiping. Ferdig prosessert olje går fra Snorre B i rørledning til Statfjord B der den blir lagret og lastet på skip.

Geologi[rediger | rediger kilde]

Reservoaret består av fluviale sandsteiner fra sentrias- og tidlig juratiden.

Ved slutten av triastiden ble Lundeformasjonen avsatt med finkornet slam mellom elvesand på store flomsletter. Det er spor etter planterøtter, gravende mark og biller. Kalkknoller er dannet ved jordsmonndannelse. Tørkesprekker viser at klimaet har vekslet mellom tørre og våte klimaperioder. Sedimentene er rødbrune, noe som viser at klimaet var varmt og tørt.

Over Lundeformasjonen finnes vekslende lag av sand, kull og leire som tilhører Statfjordformasjonen. Disse sedimentene ble avsatt fra sen trias- til tidlig juratiden.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]