Hopp til innhold

Norpipe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norpipe er navnet på to rørledninger fra Ekofisk, én for transport av naturgass, og én for transport av NGL og råolje fra norsk kontinetalsokkel.

Norpipe oljerørledning[rediger | rediger kilde]

Oljerørledningen som eies av Norpipe Oil AS, krysser britisk kontinentalsokkel og har sitt landingssted i Teesside i Storbritannia.

Ledningen er om lag 354 kilometer lang med en diameter på 860 mm (34 "). Ledningen starter på Ekofisk-komplekset der tre pumper er plassert på Ekofisk 2/4J. Om lag 50 km nedstrøms Ekofisk er det et innkoblingspunkt for britiske felt. To stigerørsplattformer, hver med tre pumper har tidligere vært tilknyttet oljerørledningen, men ble forbikoblet i henholdsvis 1991 og 1994.

Oljeutskipningshavnen i Teesside og fraksjoneringsanlegget for utskilling av NGL eies av to britisk registrerte selskaper (Norsea Pipeline Ltd og Norpipe Petroleum UK Ltd). Disse selskapene drives av Phillips Petroleum Company U.K.

Rørledningen transporterer olje og NGL fra Ekofiskområdet (Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor), fra feltene Valhall, Hod, Ula, Gyda og Tambar, og fra de britiske feltene Fulmar, J-Block, Gannet, Auk, Clyde, Janice, Orion, Jade og Halley.

SDØE fikk en andel på 5 prosent i Norpipe Oil AS fra 15. oktober 2005 gjennom en reduksjon av Statoils andel i Norpipe Oil AS på 5 prosentpoeng.

Norpipe gassrørledning[rediger | rediger kilde]

Gassrørledningen går fra Ekofisk til Emden i Tyskland. Den er 440 kilometer lang med diameter på 910 mm (36 "). Norpipe gassrørledning ble satt i drift i 1977 og ble konstruert for en levetid på 30 år. Rørledningen transporterer også gass fra feltene Valhall, Hod og Ula.