Hasan ibn Ali

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Hasan ibn Ali (venstre)

Artikkelen inngår i serien om
Istanbul, Hagia Sophia, Allah.jpg
Islam

Teologi

Allah  · Koranen  · Tawhid  · Sunna  ·
Hadith  · Fiqh  · Kalam  · Sharia

Islamske retninger

Sunni · Sjia  · Sufisme  ·
Salafisme  · Ahmadiyya

Islams fem søyler

Trosbekjennelse · Bønn
Faste · Almisse  · Pilegrimsreise

Biografier

Muhammed
Sirat Rasul Allah  · Abu Bakr  · Ali
Sahaba · Profeter

Religiøse ledere

Imam  · Mulla  · Ayatollah  · Mufti
Muezzin

Islamsk arktitektur

Moské  · Minaret  · Mihrab  · Kaba

Islams hellige byer

Mekka  · Medina  · Jerusalem

Samfunn

Historie  · Kunst  · Kalender
Høytider  · Kvinner

Se også

Id al-fitr
Bahá'í  · Drusere  · Fatwa  · Kalif  · Islamisme
Islam i Norge  · Islamsk republikk
Islamsk ordliste

Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn ‘Alī ibn Abī Ṭālib (arabisk: أبو محمد الحسن بن علي بن ابي طالب; født 15. ramadan 3 AH/~1. mars 625 AD i Medina, død 7. eller 28 safar 50 AH/~6. mars 670 samme sted), også kjent som blant annet al-Mujtabā ("Den utvalgte") og az-Zaki ("Den rene") var en viktig person i islams historie. Han var sønnen til Fatima Zahra, som var datteren til islams endelige profet, Muḥammad, og den fjerde kalifen Ali ibn Abi Talib. Ḥasan var et medlem av ahl al-Bayt, Muḥammads nære familie og etterkommer gjennom Fatima, og tilhørte Banu Hasim innenfor Quraysh-stammen. Han overtok en kort periode faren 'Alīs tittel som rashidun ("rettmessig") kalif etter 'Alīs død i 661 før han trakk seg tilbake til Madinah og inngikk en avtale med umayyad-herskeren Muawiyah ibn Abi Sufyan, som overtok kaliftittelen. Både sunni- og shi'aislam regner Ḥasan som en martyr.

Ḥasan var storebroren til Husayn ibn Ali, som regnes som den tredje imam av Tolver-sekten og den andre (etter 'Ali) av ismailittene, som ble drept i slaget ved Kerbala i 680. Ḥasan hadde fire koner, Umm Ishaq bint Talha ibn `Ubayd Allah, Hafsa bint 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, Hind bint Suhayl bin `Amru og Ju'da bint al-Ash'ath ibn Qays, og en rekke barn, blant dem Qasim ibn Hasan, Abi Bakr ibn Hasan og Fatimah bint al-Hassan. Han er gravlagt i Jannatul Baqī‘ i Madinah, nå i det sa'udiske 'Arabia.


Forgjenger:
 Ali ibn Abi Talib 
Basmala.svg
Andre imam i shi'aislam
(Ikke i nizarisme)

(661669)
Etterfølger:
 Husayn ibn Ali 
Forgjenger:
 Ali ibn Abi Talib 

Femte rashidun-kalif i sunniislam

(661661)
Etterfølger:
 Muawiyah ibn Abi Sufyan
Umayyad-kalifatet 
Wikiquote Wikiquote: Hasan ibn Ali – sitater