Genitiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Genitiv (fra latin casus genetivus, på norsk: bøyningen som angir opprinnelse) er en kasus som betegner et forhold, først og fremst et eiendomsforhold, mellom et substantiv i genitiv og et annet substantiv.

Genitiv i norsk[rediger | rediger kilde]

Genitiv betegner gjerne på norsk gjerne et eiendomsforhold mellom to substantivgrupper. Hvorvidt den finnes som aktiv kasus i norsk, er det uenighet rundt (se lenger ned). Det man imidlertid er relativt enig om, er at det finnes rester av genitiv som brukes i en rekke stivnede uttrykk, vanligvis med preposisjonen «til». Dette er fordi denne preposisjonen styrte genitiv på gammelnorsk. Blant eksemplene er «til fjells», «til fots» og «til veggs».[1][2] Man finner for øvrig også genitiv i former som slutter på -ens (dødsens og havsens) og i sammensetninger.

Ved bruk av stedsnavn i faste forbindelser står substantivet gjerne ubøyd, som i Oslo rådhus og Bergen by.[3]

Å bytte ut s-endelsen med «sin» eller liknende former kalles for garpegenitiv.[4]

Sammensetninger[rediger | rediger kilde]

E-en som binder sammen mange substantiver til å bli et sammensatt ord, har sitt opphav i genitiv flertall av substantiver (-a, som utviklet seg til å bli -e).[5][omstridt ] Denne kan man se i ord som mannemot, flokkevis og guttebarn. Det er også en del ord som har s som bindeledd, for eksempel i morsmål, kveldsmat og årstall. I noen tilfeller kan man også se at e angir flertall mens s angår entall, som i gudstro (troen på én gud) versus gudetro (troen på flere guder).[6]

Diskusjon rundt genitiv i norsk[rediger | rediger kilde]

Det er en viss uenighet rundt hvordan genitiv skal klassifiseres i den norske grammatikken. Dette gjelder for så vidt også for det engelske språket. Mens The Cambridge Grammar of the English Language (2002) og Riksmålsgrammatikk (1986) konkluderer med at genitiv er en kasus i engelsk, konkluderer eksempelvis Norsk referansegrammatikk (1999) og Norsk morfologi (1993) med at det dreier seg om et klitikon eller et bøyingsaffiks.

Genitiv som klitikon eller bøyingsaffiks[rediger | rediger kilde]

Noen grammatikere mener i dag at genitiv ikke fungerer som en egen kasus i norsk.[7][8][9][10]

I den tradisjonelle norske grammatikken sies det at norsk har genitivsformer på -s. Genitiv av for eksempel mannen kan sies å være mannens. Noen av dem som mener at genitiv ikke er et fungerende kasus på norsk i dag, regner imidlertid s-formen som et klitikon[11], mens andre mener at det må regnes som et spesielt bøyingsaffiks.[12] Disse forklaringene skyldes at genitiv på norsk ikke ser ut til å fungere som et morfologisk bøyingssuffiks for et substantiv, men som en markør for en nomenfrase.

[Kongen]s sønn er stor.
[Kongen av Norge]s sønn er stor.
[Kongen av Norge i dag]s sønn er stor.

Her ser man at ordet som står rett foran «genitivs s» ikke alltid er et substantiv, men kan være alt som kan stå på slutten i en nomenfrase. Dette er ikke tilfelle på andre språk der genitivens status ikke er satt spørsmålstegn ved. I disse språkene står genitivsbøyinga til hodet i nomenfrasen. På norrønt ville kongen av Norges sønn være sonr [konungsins af Noregi] (sønn [kongens av Norge]).[13] På latin ville det vært filius [regis ab Norvegia] (sønn [konges av Norge]).

Genitiv som fungerende kasus[rediger | rediger kilde]

Andre mener at genitiv er en fungerende kasus.[14] Disse mener at genitiv kan settes til enkeltord (og da kun substantiver), eller til substantivfraser. Når s-en settes til en substantivfrase, kalles den ofte «genitivsfrase».[15]

Boka Riksmålsgrammatikk mener at genitiv er den eneste kasus som fortsatt er i bruk i normert norsk.[16] Den sier videre at når genitiv benyttes i ordgrupper, blir genitivendelsen satt kun til siste ord i gruppen.[3]

Ikke-possesiv genitiv[rediger | rediger kilde]

I visse tilfeller angir genitiv ikke noe direkte eierforhold.

 • Genetivus qualitatis: En annenklasses bokser
 • Genetivus hebraicus (også kalt genetivus superlativus): Bøkenes bok, kongenes konge
 • Genetivus auctoris: Beethovens skjebnesymfoni
 • Genetivus explicativus eller definitivus: Husets eier, troens frelse, hvor genitivformen forklarer en gitt egenskap ved substantivet.

Man kan si at genitivus qualitatis at uttrykker en kvalitet ved substantivet det står til. Dette kan også gjelde for ord som gammeldags, treseters, utenbys. Den siden som hevder at genitiv ikke finnes som kasus i norsk, vil her kunne bemerke at annenklasses har status som adjektiv i ordboka.[17] Dette gjelder også gammeldags[18] og de andre ordene som ble nevnt.

Hva angår genitivus hebraicus, genitivus auctoris og genitivus explicativus, kan man lage substantivfraser hvor s-endelsen vil komme på slutten av nomenfrasen.
Genitivus hebraicus - [Kongene i dag]s konge
Genitivus auctoris - Beethoven, [en av de store komponistene på 1800-tallet]s, skjebnesymfoni
Genetivus explicativus - [troen om at alle skal gjenfødes]' frelse.

Genitiv i andre germanske språk[rediger | rediger kilde]

Genitiv i engelsk[rediger | rediger kilde]

På engelsk er det samme situasjon som i norsk. For å uttrykke eierform bruker engelsk en endelse med apostrof og s ('s) - som ofte betegnes som et klitikon - eller of.

[The Queen of England]'s arrival
The arrival [of the Queen of England]

Garpegenitiv i engelsk (His genitive) forekom på slutten av 1600-tallet og ble borte igjen på 1700-tallet. Det forekom oftere etter ord som sluttet på s, slik som i Hans his house (Hans sitt hus) istedenfor Hans’ s house (Hans’ hus) eller The mice their food (musene sin mat) istedenfor The mice’s food (musenes mat).

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Coward, s.76
 2. ^ Rønhovd (1993), s. 40
 3. ^ a b Coward, s. 77
 4. ^ Kristoffersen, Simonsen & Sveen (2005), s. 290
 5. ^ Faarlund, Lie & Vannebo (1997), s. 73)
 6. ^ Faarlund, Lie & Vannebo (1997), s. 73)
 7. ^ Kristoffersen, Simonsen & Sveen (2005), s. 290
 8. ^ Faarlund, Lie & Vannebo (1997), s. 19
 9. ^ Enger (2000), s. 67
 10. ^ Simonsen, Endresen & Hovdhaugen (1988) 109
 11. ^ Kristoffersen, Simonsen & Sveen (2005), s. 290
 12. ^ Rønhovd (1993), s. 40-42
 13. ^ Se for eksempel Sörla saga sterka, XX kapituli: «Sörli inn sterki, sonr konungsins af Noregi, hefir oss hingat sent ok lætr þér kunngera, at hann býðr þér sátt ok sæmd fyrir konunginn Hálfdan, föður þinn, ok þat allt fé, er konungr átti, þar með vináttu sína ok fóstbræðralag ok alla þá sæmd, er hann kann frekast at veita ykkr bræðrum.» (uthevelse lagt til)
 14. ^ Payne og Huddleston (2002) s. 479–481
 15. ^ Vinje (1999), s. 35-36
 16. ^ Coward, s. 75
 17. ^ Bokmålsordboka|Nynorskordboka - søk: førsteklasses. Lest 15. november 2015.
 18. ^ Bokmålsordboka|Nynorskordboka - søk: gammelsdags. Lest 15. november 2015.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Coward, Gorgus (1986). Riksmålsgrammatikk. Oslo: Dreyers Forlag. S. 72-80. ISBN 82-09-10311-3
 • Faarlund, Jan Terje; Lie, Svein & Vannebo, Kjell Ivar (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (red.) (2005). Språk - En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Payne, John; Huddleston, Rodney (2002). "Nouns and noun phrases". I: Huddleston, Rodney; Pullum, Geoffrey. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge; New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-43146-8.
 • Rønhovd, Jarle (1993). Norsk morfologi. Oslo: Gyldendal
 • Simonsen, Anne Gram; Endresen, Rolf Theil & Hovdhaugen, Even (1988). Språkvitenskap : en elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget
 • Vinje, Finn-Erik (1999). Riktig norsk. Oslo: Cappelen.