Abessiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Abessiv (fra latin: abesse «å være fjerntliggende»), eller karitiv og privativ, er innen lingvistikken en kasus som gir uttrykk for mangelen eller fraværet av det markerte substantivet. På norsk uttrykker man dette ved preposisjonen uten eller med suffikset -fri eller -løs.

Navnet abessiv kommer fra latin abesse, som betyr «å være fraværende/borte», og brukes spesielt i finsk-ugriske språk. Navnet karitiv kommer fra latin carere («å mangle»), og brukes spesielt i kaukasiske språk. Navnet privativ kommer fra latin privare («å berøve»).

I afroasiatiske språk[rediger | rediger kilde]

I somali merkes abessiv med -laa eller -la og ved at man unnlater alt bortsett fra første stavelse på visse ord. For eksempel:

jeceyl "kjærlighet"
jeelaa "kjærlighetsløs"
dar "klær"
darla "klesløs" eller naken.

I australske språk[rediger | rediger kilde]

Martuthunira[rediger | rediger kilde]

I martuthunira er privativ formet med to suffikser, -wirriwa og -wirraa. Hva som bestemmer hvilke suffiks som skal brukes i en gitt situasjon, er uklart.


I finsk-ugriske språk[rediger | rediger kilde]

Finsk[rediger | rediger kilde]

I finsk er abessiv merket ved -tta for baktungevokaler og -ttä for fortungevokaler ifølge vokalharmoni. For eksempel::

raha «penger»
rahatta «pengeløs»

En tilsvarende konstruksjon eksisterer ved bruken av ordet ilman og partitiv:

ilman rahaa «uten penger»

eller, mer uvanlig:

rahaa ilman «uten penger»

Abessiv av substantiv er sjeldent brukt skriftlig og enda mindre i tale, selv om noen abessiv-former er mer vanlige enn deres likestilte ilman-former:

tuloksetta «uten hell, ufruktbar"
Itkin syyttä. «jeg har grått uten grunn»

Abessiv er dog vanlig i bruk i nominellformer av verb (formet med afikksene -ma- / -mä-), slik som puhu-ma-tta «uten snakking» osta-ma-tta «uten kjøping», välittä-mä-ttä «uten omsorg»:

Juna jäi tulematta. «toget møtte ikke opp»

Denne formen kan ofte erstattes med et substantivs negative form:

Juna ei tullut.

Det er mulig å nå og da høre hva som er feil bruk av abessiv i finsk, hvor abessiv- og ilman-formene er kombinert:

ilman rahatta

Det diskuteres hvorvidt dette er på grunn av sammenblanding med estisk.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]